Novice

Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Ljubljani

Spoštovani starši,

na povezavi si lahko ogledate nove cene programov predšolske vzgoje v Ljubljani, ki veljajo od 1. 9. 2019 dalje.

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-2246/sklep-o-dolocitvi-cen-programov-predsolske-vzgoje-v-javnih-vrtcih-in-dodatnih-ugodnosti-za-starse

Novice in aktualne vsebine