Novice

Vpis predšolskih otrok v vrtce v Ljubljani, šolsko leto 2017/2018

Mestna občina Ljubljana

O B V E Š Č A o vpisu predšolskih otrok v javne vrtce za šolsko leto 2017/2018

Vpis bo potekal na upravi Vrtca Jarše, Rožičeva ulica 10 vsak delovni dan od 1. do 15. marca 2017 v času uradnih ur, od 8.00 do 15.00 ure, v četrtek, 2. in 9. marca 2017, pa do 18. ure.

Vlogo lahko pošljete tudi po pošti na naslov:
Vrtec Jarše, Rožičeva ulica 10, 1000 Ljubljana, s pripisom Vpis v vrtec 2017/2018.

Dan odprtih vrat za vse enote Vrtca Jarše bo v sredo, 22. 2. od 9.30 do 11.00 ure.

Vlogo oddajo:

  • starši, ki otroka prvič vpisujejo v vrtec
  • starši otroka, ki je na centralnem čakalnem seznamu v šol.l. 2016/17
  • starši, ki so vlogo oddali po 16.3.2016 in otrok ni sprejet v vrtec
  • starši otrok, ki že obiskujejo vrtec in želijo otroka vključiti v drug javni vrtec na območju MOL

Podatki za vpis v posamezni vrtec so objavljeni na spletnih straneh javnih vrtcev:

CICIBAN

Šarhova ulica 29

01/563 63 40

www.vrtec-ciciban.si

vrtec.ciciban@guest.arnes.si

ČRNUČE

Dunajska cesta 400

01/589 74 10

www.vrtec-crnuce.si

vrtec-crnuce@guest.arnes.si

DR. F. PREŠEREN

Erjavčeva cesta 29

01/241 26 20

www.vrtec-francepreseren.com

vrtec.presernova-lj@guest.arnes.si

GALJEVICA

Galjevica 35

01/420 47 00

www.vrtec-galjevica.si

tajnistvo@vrtec-galjevica.si

H. CH. ANDERSENA

Rašiška 7

01/583 82 11

www.vrtecandersen.si

vrtec.andersen@guest.arnes.si

JARŠE

Rožičeva ulica 10

01/586 21 40

www.vrtec-jarse.si

svetovalna.sluzba@vrtec-jarse.si

JELKA

Glavarjeva ulica 18a

01/580 91 80

www.vrtec-jelka.si

info@vrtec-jelka.si

KOLEZIJA

Rezijanska 22

01/420 46 00

www.vrteckolezija.si

vrtec.kolezija@siol.net

LEDINA

Čufarjeva ulica 14

01/230 82 40

www.vrtec-ledina.si

tajnistvo@vrtec-ledina.si

MIŠKOLIN

Novo Polje, C. VI/1

01/528 51 31

www.vrtec-miskolin.si

vrtec.miskolin@guest.arnes.si

MLADI ROD

Črtomirova ulica 14

01/437 51 81

www.vrtec-mladirod.si

vrtec.mladi-rod@guest.arnes.si

MOJCA

Levičnikova ulica 11

01/513 34 10

www.vrtec-mojca.com

vrtec.mojca@guest.arnes.si

NAJDIHOJCA

Gorazdova 6

01/515 59 20

www.najdihojca.si

vrtec@najdihojca.si

OTONA ŽUPANČIČA

Parmska cesta 41

01/520 97 57/52

www.vrtecoz-lj.si

vrtec-oz-oskr.@guest.arnes.si

PEDENJPED

Cerutova ulica 6

01/549 26 14

www.vrtec-pedenjped.si

tajnistvo@vrtec-pedenjped.si

POD GRADOM

Praprotnikova ulica 2

01/241 26 00

www.vrtec-podgradom.org

vrtec-pod-gradom@guest.arnes.si

ŠENTVID

Ul. pregnancev 6

01/513 03 50

www.vrtecsentvid.si

vpis@vrtecsentvid.si

TRNOVO

Kolezijska ulica 11

01/420 46 56

www.vrtectrnovo.si

tajnistvo@vrtec-trnovo.si

VIŠKI GAJ

Reška ulica 31

01/244 52 12

www.viskigaj.si

tajnistvo@viskigaj.si

VIŠKI VRTCI

Jamova cesta 23

01/244 51 40

www.viskivrtci.si

info@viskivrtci.si

VODMAT

Korytkova 24

01/520 71 00

www.vrtecvodmat.si

vrtec-vodmat@guest.arnes.si

VRHOVCI

Vrhovci c. XIX/10

01/244 52 52

www.vrtec-vrhovci.si

vrtec.vrhovci@guest.arnes.si

ZELENA JAMA

Zvezna ulica 24

01/520 67 20

www.zelenajama.si

vrtec.zelena-jama@guest.arnes.si

 

Dodatne informacije: v javnih vrtcih in na Oddelku  za predšolsko vzgojo in izobraževanje, MU MOL, Resljeva 18, Ljubljana.

VLOGA ZA VPIS

/images/uploads/OBRAZEC_VZV_2017-2018.pdf

NAVODILA ZA IZPOLNJEVVANJE VLOGE

/images/uploads/navodilo-o-poteku-vpisa-otrok-v-vrtec-za-olsko-leto-2017-2018.pdf

OBVESTILO MOL-a O VPISU

/images/uploads/Obvestilo_o_vpisu_predšolskih_otrok_v_javne_vrtce_za_šolsko_leto_2017-2018.pdf

Novice in aktualne vsebine

Vabilo na izobraževanje

23.03.2018 - Vloga starševstva je lahko zahtevna, naporna in utrudljiva. A močno verjamemo, da je lahko tudi polna veselja in hvaležnosti, če se o njej pogovarjamo in delimo svoje izkušnje v pozitivnem vzdušju z ostalimi starši. Vabimo vas na srečanja KREPITVE STARŠEVSKIH KOMPETENC, kjer bomo govorili o koristnih in strokovnih vsebinah povezanih s starševstvom. Več v celotni novici.
več

Zahvala

21.03.2018 - ZAHVALA 19.3. 2018 je v Španskih borcih potekala 16. Revija plesa in petja moščanskih vrtcev, na kateri so sodelovali tudi otroci iz enote Kekec- skupina Pikiji. Starši skupine Pikijev smo bili nad prireditvijo navdušeni, potočili tudi solze ganjenosti. Več v celotni novici.
več