Novice

Vpis predšolskih otrok v vrtce v Ljubljani, šolsko leto 2017/2018

Mestna občina Ljubljana

O B V E Š Č A o vpisu predšolskih otrok v javne vrtce za šolsko leto 2017/2018

Vpis bo potekal na upravi Vrtca Jarše, Rožičeva ulica 10 vsak delovni dan od 1. do 15. marca 2017 v času uradnih ur, od 8.00 do 15.00 ure, v četrtek, 2. in 9. marca 2017, pa do 18. ure.

Vlogo lahko pošljete tudi po pošti na naslov:
Vrtec Jarše, Rožičeva ulica 10, 1000 Ljubljana, s pripisom Vpis v vrtec 2017/2018.

Dan odprtih vrat za vse enote Vrtca Jarše bo v sredo, 22. 2. od 9.30 do 11.00 ure.

Vlogo oddajo:

  • starši, ki otroka prvič vpisujejo v vrtec
  • starši otroka, ki je na centralnem čakalnem seznamu v šol.l. 2016/17
  • starši, ki so vlogo oddali po 16.3.2016 in otrok ni sprejet v vrtec
  • starši otrok, ki že obiskujejo vrtec in želijo otroka vključiti v drug javni vrtec na območju MOL

Podatki za vpis v posamezni vrtec so objavljeni na spletnih straneh javnih vrtcev:

CICIBAN

Šarhova ulica 29

01/563 63 40

www.vrtec-ciciban.si

vrtec.ciciban@guest.arnes.si

ČRNUČE

Dunajska cesta 400

01/589 74 10

www.vrtec-crnuce.si

vrtec-crnuce@guest.arnes.si

DR. F. PREŠEREN

Erjavčeva cesta 29

01/241 26 20

www.vrtec-francepreseren.com

vrtec.presernova-lj@guest.arnes.si

GALJEVICA

Galjevica 35

01/420 47 00

www.vrtec-galjevica.si

tajnistvo@vrtec-galjevica.si

H. CH. ANDERSENA

Rašiška 7

01/583 82 11

www.vrtecandersen.si

vrtec.andersen@guest.arnes.si

JARŠE

Rožičeva ulica 10

01/586 21 40

www.vrtec-jarse.si

svetovalna.sluzba@vrtec-jarse.si

JELKA

Glavarjeva ulica 18a

01/580 91 80

www.vrtec-jelka.si

info@vrtec-jelka.si

KOLEZIJA

Rezijanska 22

01/420 46 00

www.vrteckolezija.si

vrtec.kolezija@siol.net

LEDINA

Čufarjeva ulica 14

01/230 82 40

www.vrtec-ledina.si

tajnistvo@vrtec-ledina.si

MIŠKOLIN

Novo Polje, C. VI/1

01/528 51 31

www.vrtec-miskolin.si

vrtec.miskolin@guest.arnes.si

MLADI ROD

Črtomirova ulica 14

01/437 51 81

www.vrtec-mladirod.si

vrtec.mladi-rod@guest.arnes.si

MOJCA

Levičnikova ulica 11

01/513 34 10

www.vrtec-mojca.com

vrtec.mojca@guest.arnes.si

NAJDIHOJCA

Gorazdova 6

01/515 59 20

www.najdihojca.si

vrtec@najdihojca.si

OTONA ŽUPANČIČA

Parmska cesta 41

01/520 97 57/52

www.vrtecoz-lj.si

vrtec-oz-oskr.@guest.arnes.si

PEDENJPED

Cerutova ulica 6

01/549 26 14

www.vrtec-pedenjped.si

tajnistvo@vrtec-pedenjped.si

POD GRADOM

Praprotnikova ulica 2

01/241 26 00

www.vrtec-podgradom.org

vrtec-pod-gradom@guest.arnes.si

ŠENTVID

Ul. pregnancev 6

01/513 03 50

www.vrtecsentvid.si

vpis@vrtecsentvid.si

TRNOVO

Kolezijska ulica 11

01/420 46 56

www.vrtectrnovo.si

tajnistvo@vrtec-trnovo.si

VIŠKI GAJ

Reška ulica 31

01/244 52 12

www.viskigaj.si

tajnistvo@viskigaj.si

VIŠKI VRTCI

Jamova cesta 23

01/244 51 40

www.viskivrtci.si

info@viskivrtci.si

VODMAT

Korytkova 24

01/520 71 00

www.vrtecvodmat.si

vrtec-vodmat@guest.arnes.si

VRHOVCI

Vrhovci c. XIX/10

01/244 52 52

www.vrtec-vrhovci.si

vrtec.vrhovci@guest.arnes.si

ZELENA JAMA

Zvezna ulica 24

01/520 67 20

www.zelenajama.si

vrtec.zelena-jama@guest.arnes.si

 

Dodatne informacije: v javnih vrtcih in na Oddelku  za predšolsko vzgojo in izobraževanje, MU MOL, Resljeva 18, Ljubljana.

VLOGA ZA VPIS

/images/uploads/OBRAZEC_VZV_2017-2018.pdf

NAVODILA ZA IZPOLNJEVVANJE VLOGE

/images/uploads/navodilo-o-poteku-vpisa-otrok-v-vrtec-za-olsko-leto-2017-2018.pdf

OBVESTILO MOL-a O VPISU

/images/uploads/Obvestilo_o_vpisu_predšolskih_otrok_v_javne_vrtce_za_šolsko_leto_2017-2018.pdf

Novice in aktualne vsebine

Obvestilo o stavki

19.01.2018 - Spoštovani starši, na dan 14. 2. 2018 je načrtovana stavka v vseh VIZ ustanovah. Pojasnila so v dopisu SVIZ-a, ki je v celotni novici. Na ta dan bo organizirano varstvo. Hvala za vaše razumevanje in strpnost.
več

Povzetek predavanja Partnerski odnos z dne 10. 1. 2018

11.01.2018 - Spoštovani starši, v celotni novici je krajši povzetek predavanja predavatelja Andreja Pešca o partnerskem odnosu z dne 10. 1. 2018. Naslednje predavanje bo o vzgoji otrok. Predaval bo Marko Juhant. Vabljeni 12. 9. 2018 k poslušanju!
več

Vabilo na predavanje v okviru Šole za starše

5.01.2018 - Spoštovani starši in strokovni delavci, lepo vabljeni na tretje predavanje v okviru šole za starše, ki bo v sredo, 10. 1. 2018 ob 17.00 uri v telovadnici enote Kekec, ulica Hermana Potočnika 15 z naslovom PARTNERSKI ODNOS. Predaval bo Andrej Pešec. Ob vzgoji otrok oče in mama pozabita na prvobitni, njun odnos. Kako je ta pomemben in kakšno vlogo ima pri odraščanju otrok, pa nam bo povedal predavatelj. Več o vsebini predavanja in predavatelju si lahko preberete na spletni strani http://www.znanjezazivljenje.si . Lepo vabljeni!
več