O Vrtcu Jarše

Nadstandardni program

NADSTANDARDNI PROGRAMI

Nadstandardne dejavnosti vodijo zunanji izvajalci  in strokovni delavci  vrtca in se izvajajo v popoldanskem času,  v prostorih vrtca. Nadstandardne  dejavnosti so za starše plačljive, saj   ne sodijo v ceno programa vrtca. Namenjene so otrokom od 4-6 leta starosti, ki so vključeni v Vrtec Jarše.  Po zaključku programa,   starši prevzamejo otroka pri zunanjem izvajalcu, saj  se  otroci ne vračajo nazaj   v oddelek (8. člen Pravilnika o varnosti otrok).

 

NADSTANDARDNE  DEJAVNOSTI IZVEN VRTCA:

Tečaj prilagajanja na vodo in učenje plavanja/  OŠ Savsko naselje  in strokovni delavci (krije Sklad Vrtca Jarše), januar/ april 2019
Vrtec v naravi-kmetija, maj 2019 (v celoti plačljiva dejavnost, subvencionira Sklad)
Zimovanje na Pokljuki/Planet otrok,  februar, 2019 (sofinancira MOL, v višini 75 EUR, subvencionira Sklad)
Letovanje v Špadičih pri Poreču/ZLRO,  februar, 2019 (sofinancira MOL, v višini 75 EUR, subvencionira Sklad)

 

Ob vključevanju otrok v večdnevne nadstandardne dejavnosti izven vrtca, je potrebno poleg starost otrok upoštevati tudi   kriterij- zrelost otroka. Priporočamo staršem,  da se pred odločitvijo  posvetujejo z vzgojiteljico otroka, saj otrok mora biti dovolj zrel, da zdrži določene napore in ločenost od staršev,  v času bivanja na kmetiji, zimovanju oz. letovanju otrok. Upoštevati je potrebno normative v skupini otrok, ki jih naši strokovni delavci lahko spremljajo ( 36. člen Pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje). V primeru, da je na zunanjo dejavnost vpisanih več kot osem otrok, si pridržujemo  pravico, da otroke iz več skupin združimo in jim dodelimo  spremljevalca  iz druge skupine.

 

NADSTANDARDNI PROGRAM, KI GA SOFINANCIRA MOL:

MOL nameni 75,00 EUR letno za obogatitvene programe, kot nadstandardne dejavnosti , za otroke zadnje leto pred vstopom v šolo. Vsak vrtec prejme za šolsko leto 2018/2019 sredstva, glede na število vključenih otrok, v  starosti 5-6 let.

Ponudba nadstandardnih dejavnosti bo predstavljena na prvih roditeljskih sestankih v začetku šol. leta 2018/2019.

Novice in aktualne vsebine

Vabilo na predavanje

10.10.2018 - Spoštovani starši, v sredo, 17. 10. 2018 ob 17.00 uri vas vabimo na predavanje, ki je bilo med starši preteklo šolsko leto izjemno dobro sprejeto. Predavanje bo v telovadnici enote Kekec z naslovom VZGOJNI IZZIVI, vodila ga bo psihologinja Lea Beznik. Prijazno vabljeni!
več

Predavanje Marka Juhanta

5.09.2018 - Spoštovani starši, lepo vabljeni na brezplačno predavanje Marka Juhanta, ki bo v sredo, 12. 9. ob 17.00 uri v telovadnici enote Kekec, ulica Hermana Potočnika 15.Več v celotni novici.
več

Novi začetki, nove poti

31.08.2018 - Otroško, igrivo in nasmejano novo vrtčevsko leto. Popotnica novim doživetjem je v celotni novici. Kolektiv Vrtca Jarše
več