Projekti

Etika in vrednote

Vrtec Jarše se je v šolskem letu 2013/2014, vključil v program Etika in vrednote v vzgoji in izobraževanju. Program, ki ga je zasnoval Inštitut za etiko, bo trajal tri leta in se bo izvajal v desetih modulih. Inštitut za etiko temelji na prepričanju, da je podlaga za zdrav in uravnotežen razvoj družbe, ter njeno stabilnost, usklajenost našega delovanja z vrednotnim sistemom, na osnovi katerega svoja dejanja presojamo in usmerjamo. Ljudje in z njimi  tudi organizacije se osnovnih vrednot in etičnih načel sicer v glavnem zavedamo, a vendarle naše delovanje pogosto ni usklajeno z našimi lastnimi vrednotami in načeli. Oblikovanje etične družbe resno ogrožajo tudi negativni pojavi segajoči od neznanja in zanemarjanja morale do korupcije, nasilja, goljufij in kriminala. Ravno zaradi sledečega sta ključni vprašanji, ki usmerjata delovanje Inštituta za etiko, naslednji: Kakšen je razkorak med etiko in dejanji? Ter, Kako razkorak med etiko in dejanji zmanjšati? Današnji družbi, tudi tisti najbolj razviti, namreč še veliko manjka do stabilne družbe, ki jo definiramo kor družbo vrednot, znanja in blagostanja, ali na kratko kot družbo modrosti.

Program Etika in vrednote v vzgoji in izobraževanju, temelji na spoznanjih o pomenu spodbujanja in utrjevanja etike in splošnih človeških vrednot v vzgojno-izobraževalnem procesu ter prinaša resne in pretehtane vsebine, pripomočke in orodja za spodbujanje in utrjevanje le teh.

Sodelujoči v programu

Da bi bili nekoč lahko ponosni na mozaik izboljšav v naši družbi, bomo v programu Etika in vrednote v vzgoji in izobraževanju, aktivno sodelovali vsi strokovni delavci, otroci in starši Vrtca Jarše – vsak po svojih zmožnostih. Trudili se bomo graditi naše otroke v misleče, odgovorne, samostojne in ljubeče državljane. Glede na to, da raziskave kažejo da se kar 95% odstotkov možganskih funkcij razvije do 6. leta starosti, nam s skupnimi močmi lahko uspe narediti zares veliko. Otrok torej ne smemo prikrajšati za samostojno opazovanje in raziskovanje. Naša naloga je da jim čim večkrat pripravljamo spodbudno učno okolje v katerem bodo sami aktivni, kajti tako bodo vpili kar največ znanja, pridobili spretnosti in veščine z različnih področij. Ne pozabimo na najpomembnejše – bodimo otrokom zgled; otroci nas opazujejo in posnemajo.

Raziskava

V mesecu novembru in decembru je Inštitut za Etiko, izvedel raziskavo s katero smo dobili »oko« in indeks etike našega vrtca. V raziskavo so bili vključeni starši in zaposleni strokovni delavci. Raziskava se bo vsako leto ponovila. Namen programa pa je izboljšati rezultate. Rezultati raziskave kažejo, da smo pri vseh vrednotnih domenah, precej nižje od slovenskega povprečja. Podrobnejše rezultate pa si lahko preberete v kotičkih za starše, ki bodo viseli v vseh enotah vrtca. Trudili se bomo zvišati indeks etike ter zapolniti in uskladiti naše »oko« etike.

Prvi modul: Znanje in modrost

Ta modul je prvi z namenom, kajti znanje je v svojih temeljih povezano s sistemom vzgoje in izobraževanja. Namen modula je:

dodatno spodbuditi ljubezen do učenja in znanja (predšolski otroci zelo radi raziskujejo, tako da to ne bo težka naloga),
okrepiti motivacijo za kritično in odgovorno uporabo znanja ter
okrepiti zavest o znanju in modrosti kot temelju današnje učeče se družbe.

Da bi se modrost lahko razvijala se je potrebno truditi, da bi bilo učenje otrok izkustveno in da bi skozi učenje otroci spoznavali ne samo to, da se je potrebno učiti zato, da bi vedeli, temveč predvsem zato, da:

bi znali delati,
bi znali živeti v skupnosti eden z drugim ter
bi bili jaz z vso svojo etiko in vrednotami, ki mi omogoča neodvisno, preudarno in odgovorno ravnanje v vsaki situaciji.

Pot do modrosti je dolga in precej kriva, polna postaj na katerih pridobivano izkušnje, spoznanja, znanja. Šele ko se zavemo, da nečesa ne znamo, si to lahko vzamemo za izziv in se iz situacije nekaj naučimo. To je popolnoma enako pri znanstveniku kot tudi pri otroku v vrtcu.

Vključevanje staršev

Glede na to, da je etika in z njo povezane vrednote, v veliki meri tudi domena družine, je vključevanje staršev v program, zelo pomemben dejavnik uspešnosti programa. Sodelovanje s starši sloni na treh stebrih:

  • informiranje staršev,
  • vključevanje staršev preko otrok (pogovori o aktivnostih, ki se odvijajo v vrtcu; skupne dejavnosti staršev in otrok) ter
  • vrtec neposredno nagovori starše (spletna stran, kotički za starše, svet staršev, roditeljski sestanki.

Kako nam lahko pomagate

V najboljši meri tako, da sledite navodilom v kotičkih za starše, ki se bodo pojavili na vseh traktih enot našega vrtca. Pridno prebirajte novice, rešujte naloge, dajajte predloge. V prvem modulu, ki poteka vse do 11. aprila, bomo zelo veseli, če morda poznate kakšno osebo (lahko ste to tudi vi), ki jo odraža visoka stopnja znanja na področju, ki bi bilo zanimivo za predšolske otroke, da nam jo predlagate in se dogovorimo za njen obisk v vrtcu.

Varuhi etike

Skozi vseh deset modulov nas bodo usmerjali Inštitut za etiko ter varuhi etike v vseh enotah vrtca. Naloge varuhov etike so sledeče:

  • odgovornost za koordinacijo projekta,
  • povezovanje vrtca z Inštitutom za etiko,
  • prizadevanje za dobrobit vseh sodelujočih,
  • skrb za obveščanje vseh vključenih v projekt.

Želimo si, da projekt zaživi, kajti vrednote moramo izražati in živeti, ne le predavati.

Več o poteku projekta si lahko preberete tudi na spletni povezavi http://www.iev.si.

Zapisala: Suzana Gregorčič, dipl.vzg.

Novice in aktualne vsebine

Centralni čakalni seznam za sprejem v vrtec v Ljubljani za šolsko leto 2018/2019

22.05.2018 - Objavljamo Centralni čakalni seznam za ljubljanske javne vrtce za šolsko leto 2018/19 na dan 18. maj 2018. V vrtce je sprejetih 2.868 otrok, od tega 2.357 za I. in 511 otrok za II. starostno obdobje. Ljubljanski vrtci so prejeli 3.510 vlog za vpis otrok za šolsko leto 2018/19, od tega 2.964 vlog za I. in 546 vlog za II. starostno obdobje. Za primerjavo – za vpis v šolskem letu 2017/18 (na dan 19. 5. 2017) so vrtci sprejeli 3.727 vlog, od tega 3.156 vlog za I. starostno obdobje in 571 vlog za II. starostno obdobje. Za šolsko leto 2018/2019 je bilo sprejetih 2.868 otrok, od tega 2.357 otrok za I. starostno obdobje in 511 otrok za II. starostno obdobje. Za 42 otrok so starši že podali odpoved vloge, od tega je bilo 36 odpovedi vlog za I. starostno obdobje in 6 odpovedi za II. starostno obdobje. Več v celotni novici
več

Čutna pot

21.05.2018 - Na igrišču enote Kekec smo postavili čutno pot. Ponosni smo nanjo, ker smo jo zgradili z medsebojnim sodelovanjem vzgojiteljev in vzgojiteljic v enoti, hišnikov Mirka in Blaška in nekaterih otrok. Iskrena hvala. Hvala vsem staršem, ki ste posredovali material in tudi tistim, ki ste s svojim pozitivnim komentarjem podprli naše delo. Zdaj vas povabimo, da na prireditvi Praznik Vrtca Jarše, pogumno vsi " damo čevlje v kot in gremo bosi na pot". Se vidimo 31.5.2018, ob 15.30 uri, na igrišču enote Kekec. strokovni delavci enote Kekec
več

Vabilo na festival JUNIJ v Ljubljani

17.05.2018 - Festival Junij v Ljubljani V prilogi v celotni novici vam pošiljamo program festivala Junij v Ljubljani, ki bo od 8. do 21. junija 2018 na Kongresnem trgu. Vsi dogodki so povsem brezplačni in odprti za širšo javnost. Program je pester: lutkovne predstave, delavnice ipd. Več v celotni novici.
več