Za starše

Informacije za starše

Spremenjena prometna ureditev

Obvestilo o novi prometni ureditvi

 

Kako je s plačilom vrtca?

Višina plačila vrtca se ugotavlja glede na povprečni mesečni dohodek na osebo.

Starši, ki imajo v vrtcu dva ali več otrok, z uveljavitvijo Zakona za uravnoteženje javnih financ plačajo 30 % plačila za drugega otroka, ki jim je določeno kot znižano plačila vrtca, za vsakega nadaljnjega otroka pa so oproščeni plačila vrtca. Staršem, ki ne uveljavljajo znižanega plačila vrtca (in so zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji), vrtec izstavi račun v višini najvišjega dohodkovnega razreda po lestvici (77 %).

Z uveljavitvijo Zakona za uravnoteženje javnih financ starši za drugega otroka plačajo 30 % plačila, ki jim je določeno v skladu z zakonom kot znižano plačila vrtca. Z odločbo, s katero center za socialno delo odloči o znižanem plačilu vrtca, odloči tudi o oprostitvi plačila vrtca za tretjega in vsakega naslednjega otroka. Če pa se tretji ali vsak naslednji otrok vključi v vrtec po izdaji odločbe, center o tem odloči s posebno odločbo.

Starši, ki niso zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji, plačujejo polno ceno programa, v katerega je vključen otrok.

S 1.8.2012 so se spremenile cene programov predšolske vzgoje v vrtcih Mestne občine Ljubljana. Več informacij na spletni strani MOL: http://www.ljubljana.si/si/mol/novice/78620/detail.html


Kaj potrebujemo pred sprejemom otroka v vrtec?

Pred vstopom otroka v vrtec morate urediti potrdilo od pediatra, da otrok lahko obiskuje vrtec. Potrdilo predate vzgojiteljici svojega otroka na prvi dan uvajanja.
V mesecu pred mesecem vstopa otroka v vrtec morate oddati tudi Vlogo za znižano plačilo vrtca, saj če se le-ta ne izpolni in pravočasno odda, plačate polno ceno vrtca.
Vlogo za znižano plačilo vrtca oddate na obrazcu za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev.

Nova vloga za znižano plačilo vrtca (se jo odda na pristojnem Centru za socialno delo):
vloga_zupjs_081111.pdf


Kakšne so obveznosti staršev do vrtca?

Starši morajo:
- spoštovati sprejete dogovore in poslovni čas vrtca,
- v vrtec pripeljati zdravega otroka in obveščati strokovne delavce o morebitnem bolezenskem stanju otroka in o njegovih posebnostih,
- redno poravnati finančne obveznosti za opravljene storitve,
- sporočiti otrokovo odsotnost in vzrok odsotnosti,
- najkasneje v 15 dneh od nastanka sporočiti spremembo na upravo vrtca (naslov, telefon),
- zagotoviti, da otrok ne prinaša v vrtec nevarnih, drobnih in dragocenih predmetov,
- pravočasno oddati vlogo za znižano plačilo vrtca, vloga velja namreč za obodbje enega koledarskega leta,
- prihajati po otroka pravočasno,
- upoštevati odpovedni rok za izpis otroka iz vrtca 15 dni pred zadnjim dnem prisotnosti v vrtcu.


Izpis iz vrtca:

Starši lahko izpišejo otroka iz vrtca in prekinejo pogodbo z vrtcem kadarkoli. Izpis iz vrtca uredijo starši najkasneje 15 dni pred zadnjim dnem prisotnosti otroka v vrtcu po izpolnjenem obrazcu.

Obrazec_ODJAVA.pdf


Rezervacija:

Starši lahko uveljavljate rezervacijo oz. napovedano daljšo neprekinjeno odsotnost otroka iz vrtca skladno s sklepom MOL-a. Poleti se lahko zaradi počitnic uveljavlja poletna rezervacija, ki se jo uveljavlja od 01. 06. do 30. 09. v obdobju največ dveh mesecev in najmanj enega meseca.
Starši so daljšo odsotnost otroka dolžni pisno napovedati najkasneje en teden pred prvim dnem napovedane odsotnosti otroka. To lahko sporočijo osebno na obrazcu vzgojiteljici ali po pošti.
Obrazec_REZERVACIJA.pdf

INFORMACIJE GLEDE UVELJAVLJANJA POLETNIH REZERVACIJ ZA OTROKE IZVEN MOL-A, 2016/2017

Dobrova  /images/uploads/Obvestilo_rezervacija_Občina_Dobrova.pdf

Škofja Loka /images/uploads/Obvestilo_rezervacija_Občina_Škofja_Loka.pdf

 

PRAVILNIK O ZAGOTAVLJANJU VARNOSTI OTROK V VRTCU JARŠE - popravljen april 2014
popravljen_pravilnik.pdf

Novice in aktualne vsebine

Mi smo pa že na morju

18.06.2018 - Dragi starši najstarejših otrok, sporočamo, da so otroci srečno prispeli na morje (Poreč, Špadiče), vreme je prekrasno!
več

Obveščanje o novicah na spletni strani

14.06.2018 - Spoštovani starši, skladno z novo evropsko uredbo, ki je stopila v veljavo 25. maja 2018 (DGPR), ki opredeljuje tudi način pošiljanja e- obvestil, vam sporočamo, da vam lahko pošiljamo naša obvestila samo v primeru, da nam za to date vaše pisno soglasje. V kolikor želite biti še naprej obveščeni o naših aktivnostih v vrtcu vas prosimo, da na spodnji povezavi, ki jo dobite na vaš el.naslov, osvežite vaše podatke (glejte prilogo v celotni novici). V kolikor ne želite več prejemati naših novic, spodaj v vaši el. pošti z našo novico kliknite na zavihek odjava in v skladu z GDPR-jem boste izbrisani iz naše evidence in ne boste več prejemali naših novic. Hvala za razumevanje
več

Izlet na Mengeško kočo

8.06.2018 - Mengeška koča, sreda, 6.6.2018. Soparno poznopomladno popoldne. Nevihtne oblake je razpihal otroški smeh. V zavetju gozdne poti smo se povzpeli do vrha. Nekateri prvič, drugi v spomin na “stare čase”. Preizkusili večino športnih ovir na trimstezi. Ni nas bilo veliko, a tudi tisti najmanjši koraki so dosegli cilj. Naprej in nazaj. Naš pogovor na poti nazaj razkrije vse:”Kdaj gremo spet in kam nas vodi naslednji izlet?”. Pustimo se presenetiti ... do jeseni!
več