Za starše

Informacije za starše

Spremenjena prometna ureditev

Obvestilo o novi prometni ureditvi

 

Kako je s plačilom vrtca?

Višina plačila vrtca se ugotavlja glede na povprečni mesečni dohodek na osebo.

Starši, ki imajo v vrtcu dva ali več otrok, z uveljavitvijo Zakona za uravnoteženje javnih financ plačajo 30 % plačila za drugega otroka, ki jim je določeno kot znižano plačila vrtca, za vsakega nadaljnjega otroka pa so oproščeni plačila vrtca. Staršem, ki ne uveljavljajo znižanega plačila vrtca (in so zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji), vrtec izstavi račun v višini najvišjega dohodkovnega razreda po lestvici (77 %).

Z uveljavitvijo Zakona za uravnoteženje javnih financ starši za drugega otroka plačajo 30 % plačila, ki jim je določeno v skladu z zakonom kot znižano plačila vrtca. Z odločbo, s katero center za socialno delo odloči o znižanem plačilu vrtca, odloči tudi o oprostitvi plačila vrtca za tretjega in vsakega naslednjega otroka. Če pa se tretji ali vsak naslednji otrok vključi v vrtec po izdaji odločbe, center o tem odloči s posebno odločbo.

Starši, ki niso zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji, plačujejo polno ceno programa, v katerega je vključen otrok.

S 1.8.2012 so se spremenile cene programov predšolske vzgoje v vrtcih Mestne občine Ljubljana. Več informacij na spletni strani MOL: http://www.ljubljana.si/si/mol/novice/78620/detail.html


Kaj potrebujemo pred sprejemom otroka v vrtec?

Pred vstopom otroka v vrtec morate urediti potrdilo od pediatra, da otrok lahko obiskuje vrtec. Potrdilo predate vzgojiteljici svojega otroka na prvi dan uvajanja.
V mesecu pred mesecem vstopa otroka v vrtec morate oddati tudi Vlogo za znižano plačilo vrtca, saj če se le-ta ne izpolni in pravočasno odda, plačate polno ceno vrtca.
Vlogo za znižano plačilo vrtca oddate na obrazcu za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev.

Nova vloga za znižano plačilo vrtca (se jo odda na pristojnem Centru za socialno delo):
vloga_zupjs_081111.pdf


Kakšne so obveznosti staršev do vrtca?

Starši morajo:
- spoštovati sprejete dogovore in poslovni čas vrtca,
- v vrtec pripeljati zdravega otroka in obveščati strokovne delavce o morebitnem bolezenskem stanju otroka in o njegovih posebnostih,
- redno poravnati finančne obveznosti za opravljene storitve,
- sporočiti otrokovo odsotnost in vzrok odsotnosti,
- najkasneje v 15 dneh od nastanka sporočiti spremembo na upravo vrtca (naslov, telefon),
- zagotoviti, da otrok ne prinaša v vrtec nevarnih, drobnih in dragocenih predmetov,
- pravočasno oddati vlogo za znižano plačilo vrtca, vloga velja namreč za obodbje enega koledarskega leta,
- prihajati po otroka pravočasno,
- upoštevati odpovedni rok za izpis otroka iz vrtca 15 dni pred zadnjim dnem prisotnosti v vrtcu.


Izpis iz vrtca:

Starši lahko izpišejo otroka iz vrtca in prekinejo pogodbo z vrtcem kadarkoli. Izpis iz vrtca uredijo starši najkasneje 15 dni pred zadnjim dnem prisotnosti otroka v vrtcu po izpolnjenem obrazcu.

Obrazec_ODJAVA.pdf


Rezervacija:

Starši lahko uveljavljate rezervacijo oz. napovedano daljšo neprekinjeno odsotnost otroka iz vrtca skladno s sklepom MOL-a. Poleti se lahko zaradi počitnic uveljavlja poletna rezervacija, ki se jo uveljavlja od 01. 06. do 30. 09. v obdobju največ dveh mesecev in najmanj enega meseca.
Starši so daljšo odsotnost otroka dolžni pisno napovedati najkasneje en teden pred prvim dnem napovedane odsotnosti otroka. To lahko sporočijo osebno na obrazcu vzgojiteljici ali po pošti.
Obrazec_REZERVACIJA.pdf

INFORMACIJE GLEDE UVELJAVLJANJA POLETNIH REZERVACIJ ZA OTROKE IZVEN MOL-A, 2016/2017

Dobrova  /images/uploads/Obvestilo_rezervacija_Občina_Dobrova.pdf

Škofja Loka /images/uploads/Obvestilo_rezervacija_Občina_Škofja_Loka.pdf

 

PRAVILNIK O ZAGOTAVLJANJU VARNOSTI OTROK V VRTCU JARŠE - popravljen april 2014
popravljen_pravilnik.pdf

Novice in aktualne vsebine

Obvestilo o stavki

19.01.2018 - Spoštovani starši, na dan 14. 2. 2018 je načrtovana stavka v vseh VIZ ustanovah. Pojasnila so v dopisu SVIZ-a, ki je v celotni novici. Na ta dan bo organizirano varstvo. Hvala za vaše razumevanje in strpnost.
več

Povzetek predavanja Partnerski odnos z dne 10. 1. 2018

11.01.2018 - Spoštovani starši, v celotni novici je krajši povzetek predavanja predavatelja Andreja Pešca o partnerskem odnosu z dne 10. 1. 2018. Naslednje predavanje bo o vzgoji otrok. Predaval bo Marko Juhant. Vabljeni 12. 9. 2018 k poslušanju!
več

Vabilo na predavanje v okviru Šole za starše

5.01.2018 - Spoštovani starši in strokovni delavci, lepo vabljeni na tretje predavanje v okviru šole za starše, ki bo v sredo, 10. 1. 2018 ob 17.00 uri v telovadnici enote Kekec, ulica Hermana Potočnika 15 z naslovom PARTNERSKI ODNOS. Predaval bo Andrej Pešec. Ob vzgoji otrok oče in mama pozabita na prvobitni, njun odnos. Kako je ta pomemben in kakšno vlogo ima pri odraščanju otrok, pa nam bo povedal predavatelj. Več o vsebini predavanja in predavatelju si lahko preberete na spletni strani http://www.znanjezazivljenje.si . Lepo vabljeni!
več