Za starše

Obrazci

Obrazci so pripravljeni v pdf formatu. Za ogled obrazcev in tiskanje potrebujete na svojem računalniku nameščen program Adobe Reader. V kolikor omenjenega programa nimate, si ga lahko brezplačno preneste iz spleta.

Vloga za sprejem otroka v vrtec za šol. leto 2017/2018:

/images/uploads/OBRAZEC_VZV_2017-2018.pdf

Navodila k izpolnjevanju vloge za vpis za šolsko leto 2016/2017:

/images/uploads/navodilo-o-poteku-vpisa-otrok-v-vrtec-za-olsko-leto-2016-17.pdf

Vloga za znižano plačilo vrtca:
Vloga_za_uveljavljanje_pravic_iz_javnih_sredstev_.pdf

Znižano plačilo vrtca lahko uveljavljajo starši za otroke, ki so vključeni v javni vrtec, zasebni vrtec s koncesijo ter zasebni vrtec, ki se financira iz občinskega proračuna. Staršem pripada pravica do znižanega plačila vrtca od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge, podeli pa se za obdobje enega koledarskega leta ali do spremembe dejstev in okoliščin, ki vplivajo na priznanje pravice. Vloge za znižano plačilo vrtca se obravnavajo po Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Ta prinaša tudi novo enotno vlogo za vse socialne transferje. Vloge na novem obrazcu se po novem zakonu oddajajo na krajevno pristojnem centru za socialno delo - osebno, po pošti ali elektronsko - in ne več na občino.

Več informacij pa dobite na spletni strani MDDSZ: http://www.mddsz.gov.si/si/uveljavljanje_pravic/nova_socialna_zakonodaja/znizano_placilo_vrtca/

Odločba o znižanem plačilu vrtca, ki jo starši prejmete na dom, je vaša. Vrtec podatke za obračun plačila vrtca dobi preko CSD-ja.

Obrazec za rezervacijo:

Obrazec_REZERVACIJA.pdf

Informacije glede uveljavljanja rezervacije si preberite tukaj:
Pogoji_za_uveljavitev_rezervacije.pdf

Prilagamo vam tudi obvestila oz. informacije o koriščenju poletnih rezervacij za šolsko leto 2013/2014 obljubljanskih občin, če ima otrok s staršem stalno prebivališče izven MOL-a , obiskuje pa vrtec v MOL-u.

vrtec_medvode_koriščenje_rezervacije.pdf

cene_rezervacij_izven_MOL.pdf

Obrazec za zdravstveno rezervacijo:
vloga_za_koriscenje_rezervacij.pdf

Informacije glede uveljavljanja zdravstvene rezervacije:
Starši, za katere je Mestna občina Ljubljana dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v javnem vrtcu, lahko na podlagi drugega odstavka 10. člena Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih, znižanju plačil staršev in rezervacij (Uradni list RS, št. 57/2012; v nadaljevanju: Sklep), zaprosite za koriščenje zdravstvene rezervacije.

V kolikor koristite rezervacijo izven letnega termina, to je od 1. junija do 30. septembra, morate na podlagi 2. odstavka 10. člena Sklepa vlogo za koriščenje zdravstvene rezervacije s priloženim zdravniškim potrdilom otrokovega pediatra posredovati na obrazcu na naslov: Mestno občino Ljubljana, Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje, Mestni trg 1, Ljubljana ali kot sken po e-pošti: glavna.pisarna@ljubljana.si. O vlogi za koriščenje zdravstvene rezervacije odloči organ Mestne občine Ljubljana, pristojen za predšolsko vzgojo.

Rezervacijo lahko uveljavite za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en in največ dva meseca v tekočem koledarskem letu. Rezervacijo za namen počitniške dejavnosti ali v primeru bolezni otroka lahko koristite v skupnem trajanju največ dva meseca v tekočem koledarskem letu.

V kolikor imate hkrati v vrtec vključenega več kot enega otroka, lahko uveljavite rezervacijo le za najstarejšega otroka, za katerega se ne sofinancira plačilo staršev iz državnega proračuna. Za rezervacijo plačate 30 %, z odločbo določenega dohodkovnega razreda, brez upoštevanja dodatnih znižanj iz 6. in 8. člena Sklepa.

 

Obrazec za odpoved vrtca:
obrazec_ODJAVA.pdf

Pri oddaji odpovedi oz. izpisu otroka iz vrtca je potrebno biti pozoren na 15-dnevni odpovedni rok.

Spremembe naslova vrtcu javite na tem obrazcu:
SPREMEMBA_NASLOVA.pdf

 

Vloga za odobritev bivanja otroka nad 9 ur v vrtcu:
vloga_za_odobritev_bivanja_otroka_nad_9.doc

 

Obrazec za direktno bremenitev za plačilo oskrbnin:

/images/uploads/Obrazec_Soglasje_SEPA_(SDD).xls

Novice in aktualne vsebine

Obvestilo o stavki

19.01.2018 - Spoštovani starši, na dan 14. 2. 2018 je načrtovana stavka v vseh VIZ ustanovah. Pojasnila so v dopisu SVIZ-a, ki je v celotni novici. Na ta dan bo organizirano varstvo. Hvala za vaše razumevanje in strpnost.
več

Povzetek predavanja Partnerski odnos z dne 10. 1. 2018

11.01.2018 - Spoštovani starši, v celotni novici je krajši povzetek predavanja predavatelja Andreja Pešca o partnerskem odnosu z dne 10. 1. 2018. Naslednje predavanje bo o vzgoji otrok. Predaval bo Marko Juhant. Vabljeni 12. 9. 2018 k poslušanju!
več

Vabilo na predavanje v okviru Šole za starše

5.01.2018 - Spoštovani starši in strokovni delavci, lepo vabljeni na tretje predavanje v okviru šole za starše, ki bo v sredo, 10. 1. 2018 ob 17.00 uri v telovadnici enote Kekec, ulica Hermana Potočnika 15 z naslovom PARTNERSKI ODNOS. Predaval bo Andrej Pešec. Ob vzgoji otrok oče in mama pozabita na prvobitni, njun odnos. Kako je ta pomemben in kakšno vlogo ima pri odraščanju otrok, pa nam bo povedal predavatelj. Več o vsebini predavanja in predavatelju si lahko preberete na spletni strani http://www.znanjezazivljenje.si . Lepo vabljeni!
več