Za starše

Obrazci

Obrazci so pripravljeni v pdf formatu. Za ogled obrazcev in tiskanje potrebujete na svojem računalniku nameščen program Adobe Reader. V kolikor omenjenega programa nimate, si ga lahko brezplačno preneste iz spleta.

Vloga za sprejem otroka v vrtec za šol. leto 2018/2019:

/images/uploads/vloga_za_vpis_2018_2019.docx

Vloga za znižano plačilo vrtca:
Vloga_za_uveljavljanje_pravic_iz_javnih_sredstev_.pdf

Znižano plačilo vrtca lahko uveljavljajo starši za otroke, ki so vključeni v javni vrtec, zasebni vrtec s koncesijo ter zasebni vrtec, ki se financira iz občinskega proračuna. Staršem pripada pravica do znižanega plačila vrtca od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge, podeli pa se za obdobje enega koledarskega leta ali do spremembe dejstev in okoliščin, ki vplivajo na priznanje pravice. Vloge za znižano plačilo vrtca se obravnavajo po Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Ta prinaša tudi novo enotno vlogo za vse socialne transferje. Vloge na novem obrazcu se po novem zakonu oddajajo na krajevno pristojnem centru za socialno delo - osebno, po pošti ali elektronsko - in ne več na občino.

Več informacij pa dobite na spletni strani MDDSZ: http://www.mddsz.gov.si/si/uveljavljanje_pravic/nova_socialna_zakonodaja/znizano_placilo_vrtca/

Odločba o znižanem plačilu vrtca, ki jo starši prejmete na dom, je vaša. Vrtec podatke za obračun plačila vrtca dobi preko CSD-ja.

Obrazec za rezervacijo:

Obrazec_REZERVACIJA.pdf

Informacije glede uveljavljanja rezervacije si preberite tukaj:
Pogoji_za_uveljavitev_rezervacije.pdf

Prilagamo vam tudi obvestila oz. informacije o koriščenju poletnih rezervacij za šolsko leto 2013/2014 obljubljanskih občin, če ima otrok s staršem stalno prebivališče izven MOL-a , obiskuje pa vrtec v MOL-u.

vrtec_medvode_koriščenje_rezervacije.pdf

cene_rezervacij_izven_MOL.pdf

Obrazec za zdravstveno rezervacijo:
/images/uploads/Prošnja_za_koriščenje_zdravstvene_rezervacije.pdf

Informacije glede uveljavljanja zdravstvene rezervacije:
Starši, za katere je Mestna občina Ljubljana dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v javnem vrtcu, lahko na podlagi drugega odstavka 10. člena Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih, znižanju plačil staršev in rezervacij (Uradni list RS, št. 57/2012; v nadaljevanju: Sklep), zaprosite za koriščenje zdravstvene rezervacije.

V kolikor koristite rezervacijo izven letnega termina, to je od 1. junija do 30. septembra, morate na podlagi 2. odstavka 10. člena Sklepa vlogo za koriščenje zdravstvene rezervacije s priloženim zdravniškim potrdilom otrokovega pediatra posredovati na obrazcu na naslov: Mestno občino Ljubljana, Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje, Mestni trg 1, Ljubljana ali kot sken po e-pošti: glavna.pisarna@ljubljana.si. O vlogi za koriščenje zdravstvene rezervacije odloči organ Mestne občine Ljubljana, pristojen za predšolsko vzgojo.

Rezervacijo lahko uveljavite za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en in največ dva meseca v tekočem koledarskem letu. Rezervacijo za namen počitniške dejavnosti ali v primeru bolezni otroka lahko koristite v skupnem trajanju največ dva meseca v tekočem koledarskem letu.

V kolikor imate hkrati v vrtec vključenega več kot enega otroka, lahko uveljavite rezervacijo le za najstarejšega otroka, za katerega se ne sofinancira plačilo staršev iz državnega proračuna. Za rezervacijo plačate 30 %, z odločbo določenega dohodkovnega razreda, brez upoštevanja dodatnih znižanj iz 6. in 8. člena Sklepa.

Obrazec za odpoved vrtca:
obrazec_ODJAVA.pdf

Pri oddaji odpovedi oz. izpisu otroka iz vrtca je potrebno biti pozoren na 15-dnevni odpovedni rok.

Spremembe naslova vrtcu javite na tem obrazcu:
SPREMEMBA_NASLOVA.pdf

 

Vloga za odobritev bivanja otroka nad 9 ur v vrtcu:
vloga_za_odobritev_bivanja_otroka_nad_9.doc

 

Obrazec za direktno bremenitev za plačilo oskrbnin:

/images/uploads/Obrazec_Soglasje_SEPA_(SDD).xls

Novice in aktualne vsebine

Čistilna akcija

29.03.2019 - Mali in veliki iz Vrtca Jarše in okoliša, vabljeni na čistilno akcijo, ki bo 13. 4. 2019. Več v celotni novici.
več