Za starše

Obrazci

Obrazci so pripravljeni v pdf formatu. Za ogled obrazcev in tiskanje potrebujete na svojem računalniku nameščen program Adobe Reader. V kolikor omenjenega programa nimate, si ga lahko brezplačno preneste iz spleta.

Vloga za sprejem otroka v vrtec za šol. leto 2018/2019:

/images/uploads/vloga_za_vpis_2018_2019.docx

Vloga za znižano plačilo vrtca:
Vloga_za_uveljavljanje_pravic_iz_javnih_sredstev_.pdf

Znižano plačilo vrtca lahko uveljavljajo starši za otroke, ki so vključeni v javni vrtec, zasebni vrtec s koncesijo ter zasebni vrtec, ki se financira iz občinskega proračuna. Staršem pripada pravica do znižanega plačila vrtca od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge, podeli pa se za obdobje enega koledarskega leta ali do spremembe dejstev in okoliščin, ki vplivajo na priznanje pravice. Vloge za znižano plačilo vrtca se obravnavajo po Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Ta prinaša tudi novo enotno vlogo za vse socialne transferje. Vloge na novem obrazcu se po novem zakonu oddajajo na krajevno pristojnem centru za socialno delo - osebno, po pošti ali elektronsko - in ne več na občino.

Več informacij pa dobite na spletni strani MDDSZ: http://www.mddsz.gov.si/si/uveljavljanje_pravic/nova_socialna_zakonodaja/znizano_placilo_vrtca/

Odločba o znižanem plačilu vrtca, ki jo starši prejmete na dom, je vaša. Vrtec podatke za obračun plačila vrtca dobi preko CSD-ja.

Obrazec za rezervacijo:

Obrazec_REZERVACIJA.pdf

Informacije glede uveljavljanja rezervacije si preberite tukaj:
Pogoji_za_uveljavitev_rezervacije.pdf

Prilagamo vam tudi obvestila oz. informacije o koriščenju poletnih rezervacij za šolsko leto 2013/2014 obljubljanskih občin, če ima otrok s staršem stalno prebivališče izven MOL-a , obiskuje pa vrtec v MOL-u.

vrtec_medvode_koriščenje_rezervacije.pdf

cene_rezervacij_izven_MOL.pdf

Obrazec za zdravstveno rezervacijo:
/images/uploads/Prošnja_za_koriščenje_zdravstvene_rezervacije.pdf

Informacije glede uveljavljanja zdravstvene rezervacije:
Starši, za katere je Mestna občina Ljubljana dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v javnem vrtcu, lahko na podlagi drugega odstavka 10. člena Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih, znižanju plačil staršev in rezervacij (Uradni list RS, št. 57/2012; v nadaljevanju: Sklep), zaprosite za koriščenje zdravstvene rezervacije.

V kolikor koristite rezervacijo izven letnega termina, to je od 1. junija do 30. septembra, morate na podlagi 2. odstavka 10. člena Sklepa vlogo za koriščenje zdravstvene rezervacije s priloženim zdravniškim potrdilom otrokovega pediatra posredovati na obrazcu na naslov: Mestno občino Ljubljana, Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje, Mestni trg 1, Ljubljana ali kot sken po e-pošti: glavna.pisarna@ljubljana.si. O vlogi za koriščenje zdravstvene rezervacije odloči organ Mestne občine Ljubljana, pristojen za predšolsko vzgojo.

Rezervacijo lahko uveljavite za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en in največ dva meseca v tekočem koledarskem letu. Rezervacijo za namen počitniške dejavnosti ali v primeru bolezni otroka lahko koristite v skupnem trajanju največ dva meseca v tekočem koledarskem letu.

V kolikor imate hkrati v vrtec vključenega več kot enega otroka, lahko uveljavite rezervacijo le za najstarejšega otroka, za katerega se ne sofinancira plačilo staršev iz državnega proračuna. Za rezervacijo plačate 30 %, z odločbo določenega dohodkovnega razreda, brez upoštevanja dodatnih znižanj iz 6. in 8. člena Sklepa.

Obrazec za odpoved vrtca:
obrazec_ODJAVA.pdf

Pri oddaji odpovedi oz. izpisu otroka iz vrtca je potrebno biti pozoren na 15-dnevni odpovedni rok.

Spremembe naslova vrtcu javite na tem obrazcu:
SPREMEMBA_NASLOVA.pdf

 

Vloga za odobritev bivanja otroka nad 9 ur v vrtcu:
vloga_za_odobritev_bivanja_otroka_nad_9.doc

 

Obrazec za direktno bremenitev za plačilo oskrbnin:

/images/uploads/Obrazec_Soglasje_SEPA_(SDD).xls

Novice in aktualne vsebine

Mi smo pa že na morju

18.06.2018 - Dragi starši najstarejših otrok, sporočamo, da so otroci srečno prispeli na morje (Poreč, Špadiče), vreme je prekrasno!
več

Obveščanje o novicah na spletni strani

14.06.2018 - Spoštovani starši, skladno z novo evropsko uredbo, ki je stopila v veljavo 25. maja 2018 (DGPR), ki opredeljuje tudi način pošiljanja e- obvestil, vam sporočamo, da vam lahko pošiljamo naša obvestila samo v primeru, da nam za to date vaše pisno soglasje. V kolikor želite biti še naprej obveščeni o naših aktivnostih v vrtcu vas prosimo, da na spodnji povezavi, ki jo dobite na vaš el.naslov, osvežite vaše podatke (glejte prilogo v celotni novici). V kolikor ne želite več prejemati naših novic, spodaj v vaši el. pošti z našo novico kliknite na zavihek odjava in v skladu z GDPR-jem boste izbrisani iz naše evidence in ne boste več prejemali naših novic. Hvala za razumevanje
več

Izlet na Mengeško kočo

8.06.2018 - Mengeška koča, sreda, 6.6.2018. Soparno poznopomladno popoldne. Nevihtne oblake je razpihal otroški smeh. V zavetju gozdne poti smo se povzpeli do vrha. Nekateri prvič, drugi v spomin na “stare čase”. Preizkusili večino športnih ovir na trimstezi. Ni nas bilo veliko, a tudi tisti najmanjši koraki so dosegli cilj. Naprej in nazaj. Naš pogovor na poti nazaj razkrije vse:”Kdaj gremo spet in kam nas vodi naslednji izlet?”. Pustimo se presenetiti ... do jeseni!
več