Za starše

Svet staršev

Sestava Sveta staršev Vrtca Jarše v šolskem letu 2018/2019

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v javnem vrtcu oblikuje Svet staršev. Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na prvem roditeljskem sestanku v tekočem šolskem letu.
Svet staršev opravlja naloge in pristojnosti v skladu s 66. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI).

Predsednik Sveta staršev, ki je bil izvoljen na prvi redni seji Sveta staršev dne 17. 10. 2018 v šolskem letu 2018/2019 je Matija Okroglič.

 

Predstavniki staršev skupin iz enote Mojca:

SANJA KOJIĆ

JOVANKA ZAFIROVSKA

KAJA KERN MUHIĆ

HRIBAR JASMINA

EDITA PALAMAR

MATEJA HAJNŠEK

JASMIN DELAGIĆ

EMA DELIĆ

ŠPELA KODRE

MERIMA ŠARČEVIĆ

ALMA REDŽIĆ - SELIMOVIĆ

ESTER DVORŠAK KUČIČ

SANEL FELIČ

NADJA KOVAČ

Predstavniki staršev skupin iz enote Kekec:

TINA PANTIĆ

ANA KLAMPFER BINDER

SANDRA BRELIH

MATIJA OKROGLIČ

PETRA MALLION

GREGOR ŠAŠEL

ANA ANDŽIEVA

URŠKA DIMNIK

MILKA NINA STOJANOVIČ

LARA ŠUDE

Predstavniki staršev skupin iz enote Rožle (Pokopališka ulica in Rožičeva ulica):  

TJAŠA NOVAK

KRSTIĆ KATJA

ANJA SMREKAR

JOŽICA BLATNIK

LIDIJA ŠTRUC
            

Kontakt: tajnistvo@vrtec-jarse.si


Poslovnik o delovanju Sveta staršev

Pooblastilo.pdf

Novice in aktualne vsebine

Čistilna akcija

29.03.2019 - Mali in veliki iz Vrtca Jarše in okoliša, vabljeni na čistilno akcijo, ki bo 13. 4. 2019. Več v celotni novici.
več