Aktivnosti v okviru Medgeneracijskega učenja

14.04.2014

Vrtec Jarše sodeluje z javnim zavodom Cene Štupar, centrom za izobraževanje v sklopu Medgeneracijskega učenja. V ta namen poteka od aprila in maja vrsto projektov, na katere ste lepo vabljeni starši skupaj z otroci.

Predstavitev dejavnosti

aktivnosti_cmu_-_april_maj_junij_-.pdf

Svojo udeležbo javite kontaktni osebi v javnem zavodu Cene Štupar, ge. Aleksandri Janežič Lipar na el. naslov mailto:aleksandra.janezic@cene-stupar.si ali pokličete po telefonu 030 313 612.

Aktualni centralni čakalni seznami za šolsko leto 2013/2014 na dan 2. 4. 2014

3.04.2014

Objavljamo Centralni čakalni seznam ljubljanskih javnih vrtcev za šolsko leto 2013/14 na dan 2. april 2014.

Postopek vključevanja otrok v vrtce iz centralnega čakalnega seznama

Z združitvijo čakalnih seznamov vseh 23 vrtcev v centralni čakalni seznam MOL se nadaljuje proces vključevanja otrok na prosta mesta v vrtcih. Informacijski sistem bo samodejno poiskal iz centralnega čakalnega seznama otroke po vrstnem redu po številu točk, prvi izbiri, drugi izbiri, itd… in jih razporejal glede na podatke vrtcev o novih prostih mestih, kar posledično pomeni, da se centralni čakalni seznam dnevno spreminja. MOL objavlja novi seznam enkrat mesečno.

Vrtec pozove starše otroka k podpisu pogodbe o vključitvi otroka v vrtec takoj, oziroma najkasneje v roku 3 dni od dneva, ko ga dodeli sistem v obravnavo. Starši otroka so dolžni v roku 15 dni od dneva vročitve poziva k sklenitvi pogodbe podpisati pogodbo. Če starši v roku 15 dni ne bodo prišli podpisati pogodbe v vrtec, bodo podatki o otroku ostali na centralnem čakalnem seznamu, vrtec pa bo lahko k podpisu pogodbe pozval naslednjega otroka, ki ga bo sistem izbral iz centralnega čakalnega seznama po vrstnem redu. Program bo za vsakega posameznega otroka vedno znova najprej preverjal možnost vključitve otroka v vrtec prve izbire, druge izbire (opredeljene na vpisnici vpisa v marcu 2013) in nato po vrstnem redu v okviru izbire katerikoli vrtec – še tretji, četrti in peti želeni vrtec, v kolikor pa v vseh naštetih vrtcih ne bo prostega mesta za posameznega otroka, pa možnost vključitve tudi v vse preostale vrtce.

Kljub zakonsko določenim rokom pozivamo starše, da se čim prej odločijo za podpis pogodbe ali za zavrnitev ponudbe vrtca, kar morajo vrtcu sporočiti v pisni obliki, saj s tem sprostijo prostor za druge otroke.

Na centralnem čakalnem seznamu so lahko tudi otroci z visokim številom točk, ker morda ni bilo razpisanega prostega mesta, ki bi ustrezal starosti otroka, programu, želenem vrtcu, ali pa so starši zavrnili podpis pogodbe. V primeru, da starši zavrnejo ponujeno prosto mesto v vrtcu, jim ta vrtec v tem šolskem letu ne bo več ponudil nadaljnjih prostih mest.

Primeri vključevanja

Primer 1:

Izbrali ste vrtec 1 (prva izbira), izbrali ste vrtec 2 (druga izbira) in izbrali ste izbiro katerikoli vrtec – DA (3,4,5 vrtec)
1. Pokliče vas vrtec po vašem zaporedju od 1do 5, sprejmete ponujeno mesto, otrok je sprejet v vrtec in ni več na centralnem čakalnem seznamu.
2. Ker v vrtcu 1 do 5 ni prostora, vas pokliče vrtec X, ker ste izbrali izbiro katerikoli vrtec. Vi sprejmete ponujeno mesto v vrtcu X, otrok je sprejet v vrtec in ni več na centralnem čakalnem seznamu.
3. Ker v vrtcu 1 do 5 ni prostora, vas pokliče vrtec X, ker ste izbrali izbiro katerikoli vrtec. Vi NE sprejmete ponujenega mesta v vrtcu X in še naprej čakate ponudbo vaših izbranih vrtcev ali katerega koli drugega vrtca. Otrok v tem primeru ostane na centralnem čakalnem seznamu, v centralni evidenci vpisa pa se bo pri zapisu o vašem otroku zabeležilo, da ste mesto v vrtcu X zavrnili, zato vam pri vpisu otroka v vrtec za naslednje šolsko leto ne bodo pripadale točke po 8. kriteriju iz veljavnega odloka. V primeru sprostitve mesta v vrtcu X vam ta vrtec ne bo več ponudil prostega mesta, ker ste ga predhodno že odklonili, lahko pa boste kasneje še vedno prejeli ponudbe iz vrtcev 6,7,8….

Primer 2:

Izbrali ste vrtec 1 (prva izbira), izbrali ste vrtec 2 (druga izbira), niste pa izbrali izbire katerikoli vrtec
1. Pokliče vas vaš izbrani vrtec, sprejmete ponujeno mesto, otrok je sprejet v vrtec in ni več na centralnem čakalnem seznamu.
2. Če v vaših dveh izbranih vrtcih ne bo prostora, ne boste prejeli ponudb iz drugih vrtcev ob sprostitvi mest, ker na vlogi niste izbrali izbire katerikoli vrtec. Otrok v tem primeru ostane na centralnem čakalnem seznamu, pri vpisu otroka v vrtec za naslednje šolsko leto mu bodo pripadale točke po 8. kriteriju iz veljavnega odloka.

CČS_za_I._starostno_obdobje_na_dan_2_4_2014_.pdf
CČS_za_II._starostno_obdobje_na_dan_2_4_2014_.pdf

Vabilo na drugo predavanje v okviru Šole za starše

28.03.2014

Spoštovani starši,

izredno lepo vabljeni na drugo srečanje v okviru Šole za starše, ki poteka v letu 2014 v Vrtcu Jarše.

Tema srečanja bo KAZNI, NAGRADE IN SAMOSPOŠTOVANJE. Srečanje bo vodila mag. Katja Rovšek Nikitovič. Srečanje bo potekalo v telovadnici enote Mojca, Clevelendska ulica 13 v četrtek, 10. 4. 2014 od 17.15 ure do 18.45.

VSEBINA SREČANJA

Zdravo samospoštovanje otroka kot temeljni imunski sistem, temeljni varovalni dejavnik, omogoča
otroku, mladostniku, odraslemu, da se na kar najbolj konstruktiven način sooča z življenjskimi izzivi,
stiskami. Gradi se od ranega otroštva naprej, odvisno pa je predvsem od zmožnosti otroku
pomembnih odraslih, da otroka resnično uzrejo kot posameznika, individuum. Razvoj
samospoštovanja ne poteka vzporedno z razvojem samozavesti, gre za dva ločena sistema. Tako
vzgojne metode, ki se uporabljajo za krepitev samozavesti (pohvala, povratna informacija,..) ne
vplivajo na oblikovanje samospoštovanja. Zdrav občutek samospoštovanja je tudi v močni korelaciji z
osebno odgovornostjo človeka. V sodobnem času se izkazuje, da so otroci pogosto vzgajani k razvoju
močne samozavesti, tudi na področjih, kjer sicer ni realna, kjer niso realno uspešni. Tovrstne vzgojne
prakse otrokom ne koristijo, ter jih ne pripravijo na kasnejše soočanje z življenjskimi preizkušnjami,
izzivi. Tako otroci in mladostniki zaradi notranje, osebnostne nestabilnosti teže presodijo, kdaj
postane njihovo vedenje destruktivno (nasilništvo) ali avtodestruktivno (zloraba drog, motnje
hranjenja, vse zasvojenosti itn.). Jasno je, da mladim ni mogoče preprečiti stika, soočanja z drogami,
ločitvami, preselitvami in drugimi stresnimi situacijami v življenju; potrebno jih je opremiti z notranjo
trdnostjo, ki jim bo omogočala suvereno, konstruktivno delovanje v težjih življenjskih situacijah.

Interakcijski proces v družini lahko poteka konstruktivno, razdiralno ali pa se zatakne v praznem teku. Kako družina napreduje, določa kakovost interakcije med njenimi člani in ne posamezna dejanja teh članov. Zato ločimo med vsebino in procesom - med tem, kaj naredimo in tem, kako to naredimo in rečemo. Ponavadi smo bolj osredotočeni na to kaj delamo, vendar v konfliktnih situacijah se je pomembnejše vprašati, kako počnemo, kar počnemo. Temelj spoštljive družinske komunikacije predstavlja osebna govorica. V strahu, da otrok ne bo obvladal družbene (vljudnostne) govorice, starši pogosto popravljamo otrokovo osebno govorico, kar je nepotrebno in obenem škodljivo. Kadar je otroku dovoljeno, da razvija svojo osebno govorico, njegova integriteta ostane nepoškodovana, otrok pa se nauči postavljati svoje meje, ne da bi pri tem prestopal meje drugih. Tako osebna govorica predstavlja tudi temelj nenasilne komunikacije.
Otroci vabijo starše, da ponovno odkrijejo svojo osebno govorico, saj so se pripravljeni veliko hitreje odzvati, če starši ne igrajo vloge staršev temveč dovolijo otrokom, da jih spoznajo kot avtentične osebe z vsemi emocijami, vrednotami in prepričanji vred. Na ta način starši gradijo osebno avtoriteto namesto zlorabljanja avtoritarne moči. Kadar meje postavljamo na način, da pravila izražamo v svojem imenu, ne pa kot “splošno resnico” ali normo, otroku več pomeni in veliko bolj spoštuje tako pravilo kot tudi človeka, ki ga izreka. Če otroci čutijo, da jih spoštujemo, so veliko bolj pripravljeni sodelovati.
Kaznovanje in nagrajevanje v odnosu spodjedata spoštovanje in sta metodi, ki podpirata pogojevanje ter vpregata t.i. moč definiranja ali/in zlorabo moči starejšega, večjega in v vseh pogledih močnejšega starša. Šele z razvijanjem dialoga v družini je možno spoštovanje dostojanstva vseh udeleženih. Konflikt, namesto da ga zadušimo s kaznijo ali nagrado, lahko izkoristimo za globlje spoznavanje tako sebe kot drugega in se iz naše različnosti učimo in bogatimo.

VABILO

plakatA4_Vrtec_Jarše_april_2014.pdf

Obvestilo zapadlost oskrbnin za mesec februar

10.03.2014

Spoštovani starši,

pri pripravi položnic za mesec februar nam jo je zagodel tiskarski škrat. Rok plačila zapade 20. 3. 2014 in ne 20. 2. 2014. Več v obvestilu!

Za napako se vam iskreno opravičujemo in vas prosimo za razumevanje! Hvala!

Obvestilo_staršem_marec_2014_.pdf

Aktualni centralni čakalni seznami za šolsko leto 2013/2014 na dan 3. 3.  2014

10.03.2014

Objavljamo Centralni čakalni seznam ljubljanskih javnih vrtcev za šolsko leto 2013/14 na dan 3. marec 2014.

Postopek vključevanja otrok v vrtce iz centralnega čakalnega seznama

Z združitvijo čakalnih seznamov vseh 23 vrtcev v centralni čakalni seznam MOL se nadaljuje proces vključevanja otrok na prosta mesta v vrtcih. Informacijski sistem bo samodejno poiskal iz centralnega čakalnega seznama otroke po vrstnem redu po številu točk, prvi izbiri, drugi izbiri, itd… in jih razporejal glede na podatke vrtcev o novih prostih mestih, kar posledično pomeni, da se centralni čakalni seznam dnevno spreminja. MOL objavlja novi seznam enkrat mesečno.

Vrtec pozove starše otroka k podpisu pogodbe o vključitvi otroka v vrtec takoj, oziroma najkasneje v roku 3 dni od dneva, ko ga dodeli sistem v obravnavo. Starši otroka so dolžni v roku 15 dni od dneva vročitve poziva k sklenitvi pogodbe podpisati pogodbo. Če starši v roku 15 dni ne bodo prišli podpisati pogodbe v vrtec, bodo podatki o otroku ostali na centralnem čakalnem seznamu, vrtec pa bo lahko k podpisu pogodbe pozval naslednjega otroka, ki ga bo sistem izbral iz centralnega čakalnega seznama po vrstnem redu. Program bo za vsakega posameznega otroka vedno znova najprej preverjal možnost vključitve otroka v vrtec prve izbire, druge izbire (opredeljene na vpisnici vpisa v marcu 2013) in nato po vrstnem redu v okviru izbire katerikoli vrtec – še tretji, četrti in peti želeni vrtec, v kolikor pa v vseh naštetih vrtcih ne bo prostega mesta za posameznega otroka, pa možnost vključitve tudi v vse preostale vrtce.

Kljub zakonsko določenim rokom pozivamo starše, da se čim prej odločijo za podpis pogodbe ali za zavrnitev ponudbe vrtca, kar morajo vrtcu sporočiti v pisni obliki, saj s tem sprostijo prostor za druge otroke.

Na centralnem čakalnem seznamu so lahko tudi otroci z visokim številom točk, ker morda ni bilo razpisanega prostega mesta, ki bi ustrezal starosti otroka, programu, želenem vrtcu, ali pa so starši zavrnili podpis pogodbe. V primeru, da starši zavrnejo ponujeno prosto mesto v vrtcu, jim ta vrtec v tem šolskem letu ne bo več ponudil nadaljnjih prostih mest.

Primeri vključevanja

Primer 1:

Izbrali ste vrtec 1 (prva izbira), izbrali ste vrtec 2 (druga izbira) in izbrali ste izbiro katerikoli vrtec – DA (3,4,5 vrtec)
1. Pokliče vas vrtec po vašem zaporedju od 1do 5, sprejmete ponujeno mesto, otrok je sprejet v vrtec in ni več na centralnem čakalnem seznamu.
2. Ker v vrtcu 1 do 5 ni prostora, vas pokliče vrtec X, ker ste izbrali izbiro katerikoli vrtec. Vi sprejmete ponujeno mesto v vrtcu X, otrok je sprejet v vrtec in ni več na centralnem čakalnem seznamu.
3. Ker v vrtcu 1 do 5 ni prostora, vas pokliče vrtec X, ker ste izbrali izbiro katerikoli vrtec. Vi NE sprejmete ponujenega mesta v vrtcu X in še naprej čakate ponudbo vaših izbranih vrtcev ali katerega koli drugega vrtca. Otrok v tem primeru ostane na centralnem čakalnem seznamu, v centralni evidenci vpisa pa se bo pri zapisu o vašem otroku zabeležilo, da ste mesto v vrtcu X zavrnili, zato vam pri vpisu otroka v vrtec za naslednje šolsko leto ne bodo pripadale točke po 8. kriteriju iz veljavnega odloka. V primeru sprostitve mesta v vrtcu X vam ta vrtec ne bo več ponudil prostega mesta, ker ste ga predhodno že odklonili, lahko pa boste kasneje še vedno prejeli ponudbe iz vrtcev 6,7,8….

Primer 2:

Izbrali ste vrtec 1 (prva izbira), izbrali ste vrtec 2 (druga izbira), niste pa izbrali izbire katerikoli vrtec
1. Pokliče vas vaš izbrani vrtec, sprejmete ponujeno mesto, otrok je sprejet v vrtec in ni več na centralnem čakalnem seznamu.
2. Če v vaših dveh izbranih vrtcih ne bo prostora, ne boste prejeli ponudb iz drugih vrtcev ob sprostitvi mest, ker na vlogi niste izbrali izbire katerikoli vrtec. Otrok v tem primeru ostane na centralnem čakalnem seznamu, pri vpisu otroka v vrtec za naslednje šolsko leto mu bodo pripadale točke po 8. kriteriju iz veljavnega odloka.

CČS_za_I._starostno_obdobje_na_dan_3_.3_.2014_.pdf
CČS_za_II._starostno_obdobje_na_dan_3_.3_.2014_.pdf

Otroci srečno prispeli na zimovanje

24.02.2014

Spoštovani starši otrok, katerih so se udeležili zimovanja na Pokljuki,

otroci so s strokovnimi delavkami srečno prispeli na Pokljuko, vreme je krasno za zimska doživetja!

Spremljate dnevnik s Pokljuke, povezava je tukaj http://vrtec-jarse.si/index.php/vrtec/galerija/prvi_dan_zimovanja/.

Vpis v vrtec 2014/2015

21.02.2014

Spoštovani starši,

od 1. 3. 2014 do 15. 3. 2014 poteka uradni vpis otrok v vrtce na območju Mestne občine Ljubljane. Vlogo za vpis v šolsko leto 2014/2015 oddajo starši, ki:

- otroka prvič vpisujejo v vrtec,
- starši otroka, ki je na centralnem čakalnem seznamu v šol.l. 2013/14,
- starši, ki so vlogo oddali po 31.3.2013 in otrok ni sprejet v vrtec,
- starši otrok, ki že obiskujejo vrtec in želijo otroka vključiti v drug javni vrtec na območju MOL.

Upoštevane bodo vse vloge, ki bodo oddane do vključno z datumom oddaje 15. 3. 2014 (sobota).

Vlogo z vsemi potrebnimi dokazili in prilogami lahko pošljete na naslov:

VRTEC JARŠE
Rožičeva ulica 10

1000 Ljubljana

ali pa se osebno oglasite v času uradnih ur vpisa.

Uradne ure vpisa v Vrtcu Jarše bodo potekale vsak dan od 1. 3. do 15. 3. 2014 na upravi Vrtca Jarše, Rožičeva ulica 10, 1000 Ljubljana od 8.00 do 11.00 ure in v torek, 4. 3. in 11. 3. 2014 izključno v popoldanskih urah, od 14.00 do 18.00 ure, prav tako na upravi Vrtca Jarše.


OBVESTILO MOL-a glede vpisa

http://www.ljubljana.si/si/zivljenje-v-ljubljani/v-srediscu/87363/detail.html

Vloga za vpis v šolsko leto 2014/2015

OBRAZEC_VZV_2014_15_(2).pdf

Navodila za izpolnjevanje vloge

navodilo-o-poteku-vpisa-otrok-v-vrtec-za-olsko-leto-2014-15.docx

Aktualni centralni čakalni seznami za šolsko leto 2013/2014 na dan 10. 2. 2014

13.02.2014

Objavljamo Centralni čakalni seznam ljubljanskih javnih vrtcev za šolsko leto 2013/14 na dan 10. februar 2014.

Postopek vključevanja otrok v vrtce iz centralnega čakalnega seznama

Z združitvijo čakalnih seznamov vseh 23 vrtcev v centralni čakalni seznam MOL se nadaljuje proces vključevanja otrok na prosta mesta v vrtcih. Informacijski sistem bo samodejno poiskal iz centralnega čakalnega seznama otroke po vrstnem redu po številu točk, prvi izbiri, drugi izbiri, itd… in jih razporejal glede na podatke vrtcev o novih prostih mestih, kar posledično pomeni, da se centralni čakalni seznam dnevno spreminja. MOL objavlja novi seznam enkrat mesečno.

Vrtec pozove starše otroka k podpisu pogodbe o vključitvi otroka v vrtec takoj, oziroma najkasneje v roku 3 dni od dneva, ko ga dodeli sistem v obravnavo. Starši otroka so dolžni v roku 15 dni od dneva vročitve poziva k sklenitvi pogodbe podpisati pogodbo. Če starši v roku 15 dni ne bodo prišli podpisati pogodbe v vrtec, bodo podatki o otroku ostali na centralnem čakalnem seznamu, vrtec pa bo lahko k podpisu pogodbe pozval naslednjega otroka, ki ga bo sistem izbral iz centralnega čakalnega seznama po vrstnem redu. Program bo za vsakega posameznega otroka vedno znova najprej preverjal možnost vključitve otroka v vrtec prve izbire, druge izbire (opredeljene na vpisnici vpisa v marcu 2013) in nato po vrstnem redu v okviru izbire katerikoli vrtec – še tretji, četrti in peti želeni vrtec, v kolikor pa v vseh naštetih vrtcih ne bo prostega mesta za posameznega otroka, pa možnost vključitve tudi v vse preostale vrtce.

Kljub zakonsko določenim rokom pozivamo starše, da se čim prej odločijo za podpis pogodbe ali za zavrnitev ponudbe vrtca, kar morajo vrtcu sporočiti v pisni obliki, saj s tem sprostijo prostor za druge otroke.

Na centralnem čakalnem seznamu so lahko tudi otroci z visokim številom točk, ker morda ni bilo razpisanega prostega mesta, ki bi ustrezal starosti otroka, programu, želenem vrtcu, ali pa so starši zavrnili podpis pogodbe. V primeru, da starši zavrnejo ponujeno prosto mesto v vrtcu, jim ta vrtec v tem šolskem letu ne bo več ponudil nadaljnjih prostih mest.

Primeri vključevanja

Primer 1:

Izbrali ste vrtec 1 (prva izbira), izbrali ste vrtec 2 (druga izbira) in izbrali ste izbiro katerikoli vrtec – DA (3,4,5 vrtec)
1. Pokliče vas vrtec po vašem zaporedju od 1do 5, sprejmete ponujeno mesto, otrok je sprejet v vrtec in ni več na centralnem čakalnem seznamu.
2. Ker v vrtcu 1 do 5 ni prostora, vas pokliče vrtec X, ker ste izbrali izbiro katerikoli vrtec. Vi sprejmete ponujeno mesto v vrtcu X, otrok je sprejet v vrtec in ni več na centralnem čakalnem seznamu.
3. Ker v vrtcu 1 do 5 ni prostora, vas pokliče vrtec X, ker ste izbrali izbiro katerikoli vrtec. Vi NE sprejmete ponujenega mesta v vrtcu X in še naprej čakate ponudbo vaših izbranih vrtcev ali katerega koli drugega vrtca. Otrok v tem primeru ostane na centralnem čakalnem seznamu, v centralni evidenci vpisa pa se bo pri zapisu o vašem otroku zabeležilo, da ste mesto v vrtcu X zavrnili, zato vam pri vpisu otroka v vrtec za naslednje šolsko leto ne bodo pripadale točke po 8. kriteriju iz veljavnega odloka. V primeru sprostitve mesta v vrtcu X vam ta vrtec ne bo več ponudil prostega mesta, ker ste ga predhodno že odklonili, lahko pa boste kasneje še vedno prejeli ponudbe iz vrtcev 6,7,8….

Primer 2:

Izbrali ste vrtec 1 (prva izbira), izbrali ste vrtec 2 (druga izbira), niste pa izbrali izbire katerikoli vrtec
1. Pokliče vas vaš izbrani vrtec, sprejmete ponujeno mesto, otrok je sprejet v vrtec in ni več na centralnem čakalnem seznamu.
2. Če v vaših dveh izbranih vrtcih ne bo prostora, ne boste prejeli ponudb iz drugih vrtcev ob sprostitvi mest, ker na vlogi niste izbrali izbire katerikoli vrtec. Otrok v tem primeru ostane na centralnem čakalnem seznamu, pri vpisu otroka v vrtec za naslednje šolsko leto mu bodo pripadale točke po 8. kriteriju iz veljavnega odloka.

centralni-akalni-seznam-za-i.-starostno-obdobje-za-olsko-leto-2013_14-na-dan-10_.2_.2014_.pdf
centralni-akalni-seznam-za-ii.-starostno-obdobje-za-olsko-leto-2013_14-na-dan-10_.2_.2014_.pdf

Vabilo na Šolo za starše

10.02.2014

Spoštovani starši,

izredno lepo vabljeni na prvo srečanje v okviru Šole za starše, ki ga izvaja inštitut Familylab v letu 2014, ki bo v torek, 25. 2. 2014 ob 17.15 v telovadnici enote Mojca, Clevelandska ulica 13. Srečanje bo vodila Karolina Jovanovska z naslovmom TRMA - problem ali razvojni korak. Vabilo je v priponki.

VABILO
plakatA4_Vrtec_Jarše_februar_2014.doc

TRMA

Ključne besede: simbioza – navezanost (varna in negotova) – individuacija – trma – frustracija – razvoj empatije – postavljanje (svojih) mej – potrebe vs. želje – starševska negotovost (konstruktivna, destruktivna) – empatično vodenje

Varna navezanost otroka na pomembno odraslo osebo je ključni dejavnik zdravega osebnostnega razvoja otroka. Varna navezanost je umeščena v točno določene razvojne faze otrokovega psihološkega razvoja. Varna navezanost je eksistencialni temelj, gradnik osebnosti ter kot takšna omogoča otroku in kasneje mladostniku, odraslemu, občutiti nujno potrebni občutek varnosti, sprejetosti, samospoštovanja. Varna navezanost v zgodnjem otroštvu otroku tudi omogoča graditi občutek sprejetosti in s tem sodelovanja, učenja preko zgleda. Omogoča tudi razvoj empatije kot ključnega elementa socialnega razvoja otroka. Za otroka je eksistencialno nujno, da čuti sprejetost varne osebe (staršev), njihovo empatijo do svojega doživljanja. Zato je nujno, da starši razumejo razliko med otrokovo potrebo ter željo in v kar največji meri uspejo otrokove eksistencialne potrebe tudi zadovoljiti. Izpolnjevanje želja je za gradnjo zdrave osebnosti sekundarnega pomena. Realno neizpolnjevanje otrokovih želja pa je hkrati nujno potrebno za otrokovo pravočasno spoprijemanje s frustracijami ter s tem opremljenost za kompetentno soočanje s svetom.

Pomembno obvestilo glede vpisa v vrtce v šolskem letu 2014/2015 in želje glede premikov

10.02.2014

Spoštovani starši,

vpis predšolskih otrok v javne vrtce Mestne občine Ljubljana za šolsko leto 2014/15 bo od 1. do 15. marca 2014. VLOGO ZA VPIS si lahko natisnete in ga pošljete po pošti ali oddate osebno z dokazili v vrtec prve izbire in sicer do zaključenega razpisnega roka za vpis, to je do 15. marca 2014. Svetujemo vam, da vlogo za vpis oddate čimprej ali se oglasite na uradnih urah vpisa, ki bodo še naknadno objavljene. Prosimo, spremljate spletno stran Vrtca Jarše, predvsem uvodne novice.

Ker je letos vpis otrok načrtovan že v začetku marca, vse starše naprošamo, ki že imajo vključene otroke v vrtec, v kolikor želijo premestiti otroka v drugo enoto znotraj Vrtca Jarše, da do 28. 2. 2014 izpolnejo obrazec v prilogi (premestitev otroka) in ga pošljejo po pošti ali oddajo na upravi Vrtca Jarše, oz. predaji strokovni delavki v oddelek, kamor je otrok vključen. Potrudili se bomo, da bomo glede na razpoložljive možnosti in prostor v enoti vaši prošnji tudi ugodili.

VLOGA ZA VPIS V VRTCE 2014/2015
OBRAZEC_VZV_2014_15_(2).pdf

VLOGA ZA PREMESTITEV OTROKA V DRUGO ENOTO ZNOTRAJ VRTCA JARŠE S 1. 9. 2014
premestitev_14_15.pdf

Obvestilo iz računovodstva Vrtca Jarše

6.02.2014

Spoštovani starši,

v priponki si lahko preberete obvestilo iz računovodstva glede odločb o znižanem plačilu vrtca.

Obvestilo_januar_2014_oskrbnine.pdf

Nujno obvestilo zaradi naravnih nesreč po državi

3.02.2014

Spoštovani starši!

Vremenske razmere, ki jih doživljamo po celotni državi, ogrožajo tudi delovanje našega vrtca, saj se veliko naših delavk vozi iz krajev, kjer so ceste zaprte in gospodinjstva brez elektrike.

Kljub vsemu, da je kadrovska zasedba zelo zmanjšana in zgoraj navedenih razlogov, se bomo v našem vrtcu potrudili in nudili vso oskrbo vsem otrokom, ki bodo v naš vrtec prišli.

Glede na stanje po vsej državi, ne bomo zaračunavali stroška bivanja nad 9 ur, vse do preklica oziroma normalizacije stanja.

Vljudno prosimo vse starše za razumevanje in podporo!

Vodstvo vrtca
Diana Šumenjak
v.d.ravnateljica


NARAVNA_NESREČA.pdf

Nezgodno zavarovanje vseh otrok v Vrtcu Jarše

30.01.2014

Spoštovani starši,

ob vpisu otroka v Vrtec Jarše je vaš otrok nezgodno zavarovan po skupinski polici pri zavarovalnici Adriatic Slovenica d.d. za vse dni v tednu do 31. 8. 2014. Informacija o polici in obrazec, ki ga izpolnete v primeru nezgode otroka v vrtcu pa v priponki.

Vrtec_Jarše_zavar.otrok_.docx

Prijava_nezg_otrok_dijak_in_štud_OBR-NEZ_227.pdf

Obvestilo o nadomeščanjih strokovnih delavcev

24.01.2014

Spoštovani starši,

v priponki si lahko ogledate obvestilo uprave Vrtca Jarše glede nadomeščanja strokovnih delavcev v oddelkih.

OBVESTILO-NADOMEŠČANJE.pdf

Nov obrazec - vloga za odobritev bivanja otroka nad 9 ur

23.01.2014

Spoštovani starši,

kot ste že bili obveščeni, je Svet Vrtca Jarše na seji dne 10. 3. 2009 sprejel sklep, da se vsaka začetna ura nad 9 ur bivanja otroka v vrtcu plača 6,67 EUR, saj je bivanje otrok nad 9 ur storitev izven javne službe in je za to bivanje potrebno plačati.

Starši se o tem, da otrok lahko v vrtcu biva le 9 ur seznanjeni ob vstopu otroka v vrtec in tudi ob podpisu Pogodbe o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev in vrtca, kjer v 6. členu piše

»Starši se zavezujejo, da bodo pri prihodu in odhodu v vrtec spoštovali veljavni hišni red, pravilnik o varnosti otrok in poslovni čas vrtca. Starši so otroka ob prihodu v vrtec dolžni oddati strokovnemu delavcu, ki otroke sprejema. Otrok je lahko v vrtcu v okviru poslovnega časa največ do 9 ur dnevno, kolikor traja dnevni program. (14. člen Zakona o vrtcih,Uradni list RS, št. 100/05 - uradno prečiščeno besedilo in 25/08).
Če bodo starši prišli po otroka po preteku poslovnega časa, jim je vrtec upravičen zaračunati dodatne stroške varstva.”

Izjemoma, ko starši zaradi narave svojega dela ne zmorejo priti po otroka prej kot v 9 urah, prošnjo za oprostitev plačila z pojasnilom in ustreznimi dokazili naslovite na v.d. ravnateljico Vrtca Jarše, Diano Šumenjak, spec. managementa v izobraževanju na predpisanem obrazcu - vlogi, ki ga najdete pod tem besedilom bodisi po elektronski pošti .(JavaScript must be enabled to view this email address) bodisi po pošti na Vrtec Jarše, Rožičeva ulica 10, 1000 Ljubljana.

Hvala za razumevanje! Uprava Vrtca Jarše

V Ljubljani, 23. 1. 2014

vloga_za_odobritev_bivanja_otroka_nad_9.doc

Vpis prvošolčkov v šolskem letu 2014/2015

16.01.2014

Spoštovani starši,

v torek, 11. 2. in sredo 12. 2.  od 8.00 do 12.00 ure in od 16.00 do 19.00 ure poteka uradni vpis prvošolčkov na vseh osnovnih šolah v Ljubljani, za otroke letnika 2008.

V skladu s 44. členom Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12-ZUJF, 63/13) osnovna šola vpisuje otroke v prvi razred v mesecu februarju za naslednje šolsko leto.

V skladu s 45. členom zakona morajo starši vpisati v 1. razred otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost 6 let. Če se ugotovi, da otrok ni pripravljen za vstop v šolo, se mu lahko na predlog staršev, zdravstvene službe ali komisije za usmerjanje pričetek šolanja odloži za eno leto.

V skladu s 46. členom zakona se lahko na željo staršev ob vpisu otroka v osnovno šolo ugotavlja pripravljenost otroka za vstop v šolo. Če starši predlagajo odložitev šolanja, ker menijo, da njihov otrok ni pripravljen za vstop v šolo, oziroma če odložitev šolanja predlaga zdravstvena služba, pa je ugotavljanje pripravljenosti otroka za vstop v šolo obvezno.

Skladno z Zakonom o osnovni šoli, imajo starši pravico vpisati otroka v javno osnovno šolo, v zasebno osnovno šolo s koncesijo ali za svojega otroka organizirati šolanje na domu. V tem primeru mora biti otrok vpisan v eno izmed osnovnih šol, ki vodi dokumentacijo o njegovem izobraževanju.
Vpis otrok v 1. razred osnovne šole podrobneje ureja Uredba Vlade RS o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol (Uradni list RS, št. 16/98, 27/99 in 134/03).

Osnovne šole v Ljubljani

V Ljubljani deluje 48 javnih osnovnih šol. 47 osnovnih šol ima določen šolski okoliš, Zavod za usposabljanje Janeza Levca pa zaradi specifike dela sprejema otroke ne glede na šolski okoliš, iz katerega prihajajo.

Šolski okoliši so usklajeni z zmogljivostjo, to je z največjim možnim številom učencev, ki jih lahko šola v skladu z normativi razporedi v oddelke, upoštevajoč učilnice in druge prostore, potrebne za izvedbo programa osnovnošolskega izobraževanja v eni izmeni. Šolski okoliš je območje, na katerem imajo starši pravico vpisati otroka v osnovno šolo, ki ima sedež na tem območju.
Starši lahko vpišejo otroka v prvi razred v šolo zunaj šolskega okoliša, v katerem prebivajo, če šola, v katero želijo vpisati otroka, s tem soglaša.

Vpis v 1. razred v šolo zunaj šolskega okoliša, v katerem otrok prebiva, se izvede tako, da starši vpišejo otroka v šolo v svojem šolskem okolišu, najkasneje v štirinajstih dneh po izteku roka za vpis pa vložijo pri šoli, v katero želijo vpisati otroka, vlogo za prepis. O vlogi za prepis odloča zaprošena šola, vendar je predpisano obvezno posvetovanje s šolo šolskega okoliša, v katerem otrok prebiva. Zaprošena šola ni dolžna ugoditi vlogi staršev, če bi to posegalo v njeno organizacijsko in kadrovsko strukturo ter prostorsko zmogljivost ali če bi se s tem v šolskem okolišu, kjer učenec prebiva, zmanjšalo število učencev oziroma oddelkov in bi to vplivalo na spremembo statusa šole ali njeno ukinitev.

Šola, na katero so starši naslovili vlogo za prepis, je dolžna o tem odločati najkasneje v tridesetih dneh od dneva, ko je prejela vlogo. Če vlogi staršev ugodi in izda soglasje za prepis, mora o svoji odločitvi pisno obvestiti starše in šolo v šolskem okolišu, v katerem učenec prebiva. Na enak način mora šola obvestiti starše in šolo otrokovega matičnega šolskega okoliša ob neugodni rešitvi vloge za prepis.

Pri vpisu otrok v 1. razred so ljubljanske osnovne šole dolžne ravnati v skladu z uredbo in poskrbeti za enakomerno zasedenost osnovnih šol in uravnoteženo prehajanje učencev med šolami različnih šolskih okolišev.

Preverite svoj šolski okoliš!
http://solstvo.gis.ljubljana.si/web/profile.aspx?id=MOL_Solstvo@Ljubljana

Brezplačen prevoz do in iz šole:
Učenec ima pravico do prezplačenega prevoza samo, če obiskuje šolo v svojem šolskem okolišu.
Pravico do brezplačnih prevozov ureja 56. člena Zakona o osnovni šoli . Ta določa, da so do brezplačnega prevoza upravičeni naslednji učenci:
- če je njegovo prebivališče oddaljeno več kot štiri kilometre od osnovne šole ali
- če pristojni organ za preventivo v cestnem prometu ugotovi, da je ogrožena varnost učenca na poti v šolo.

O načinu prevoza se šola dogovori s starši in lokalno skupnostjo.

Pravica do povrnitve stroškov prevoza ne pripada staršem, ki vpišejo otroke v zasebne šole, saj te šole nimajo šolskih okolišev.

Več v priponki z MOL. Dodatne informacije dobite na vseh OŠ in MOL-u, Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje, Resljeva ulica 18 ali po el. pošti: .(JavaScript must be enabled to view this email address).

OBVESTILO_O_VPISU_V_1_RAZRED.pdf

Aktualni centralni čakalni seznami za šolsko leto 2013/2014 na dan 3. 1. 2014

3.01.2014

Objavljamo Centralni čakalni seznam ljubljanskih javnih vrtcev za šolsko leto 2013/14 na dan 3. januar 2014.
Postopek vključevanja otrok v vrtce iz centralnega čakalnega seznama

Z združitvijo čakalnih seznamov vseh 23 vrtcev v centralni čakalni seznam MOL se nadaljuje proces vključevanja otrok na prosta mesta v vrtcih. Informacijski sistem bo samodejno poiskal iz centralnega čakalnega seznama otroke po vrstnem redu po številu točk, prvi izbiri, drugi izbiri, itd… in jih razporejal glede na podatke vrtcev o novih prostih mestih, kar posledično pomeni, da se centralni čakalni seznam dnevno spreminja. MOL objavlja novi seznam enkrat mesečno.

Vrtec pozove starše otroka k podpisu pogodbe o vključitvi otroka v vrtec takoj, oziroma najkasneje v roku 3 dni od dneva, ko ga dodeli sistem v obravnavo. Starši otroka so dolžni v roku 15 dni od dneva vročitve poziva k sklenitvi pogodbe podpisati pogodbo. Če starši v roku 15 dni ne bodo prišli podpisati pogodbe v vrtec, bodo podatki o otroku ostali na centralnem čakalnem seznamu, vrtec pa bo lahko k podpisu pogodbe pozval naslednjega otroka, ki ga bo sistem izbral iz centralnega čakalnega seznama po vrstnem redu. Program bo za vsakega posameznega otroka vedno znova najprej preverjal možnost vključitve otroka v vrtec prve izbire, druge izbire (opredeljene na vpisnici vpisa v marcu 2013) in nato po vrstnem redu v okviru izbire katerikoli vrtec – še tretji, četrti in peti želeni vrtec, v kolikor pa v vseh naštetih vrtcih ne bo prostega mesta za posameznega otroka, pa možnost vključitve tudi v vse preostale vrtce.

Kljub zakonsko določenim rokom pozivamo starše, da se čim prej odločijo za podpis pogodbe ali za zavrnitev ponudbe vrtca, kar morajo vrtcu sporočiti v pisni obliki, saj s tem sprostijo prostor za druge otroke.

Na centralnem čakalnem seznamu so lahko tudi otroci z visokim številom točk, ker morda ni bilo razpisanega prostega mesta, ki bi ustrezal starosti otroka, programu, želenem vrtcu, ali pa so starši zavrnili podpis pogodbe. V primeru, da starši zavrnejo ponujeno prosto mesto v vrtcu, jim ta vrtec v tem šolskem letu ne bo več ponudil nadaljnjih prostih mest.

Primeri vključevanja

Primer 1:

Izbrali ste vrtec 1 (prva izbira), izbrali ste vrtec 2 (druga izbira) in izbrali ste izbiro katerikoli vrtec – DA (3,4,5 vrtec)
1. Pokliče vas vrtec po vašem zaporedju od 1do 5, sprejmete ponujeno mesto, otrok je sprejet v vrtec in ni več na centralnem čakalnem seznamu.
2. Ker v vrtcu 1 do 5 ni prostora, vas pokliče vrtec X, ker ste izbrali izbiro katerikoli vrtec. Vi sprejmete ponujeno mesto v vrtcu X, otrok je sprejet v vrtec in ni več na centralnem čakalnem seznamu.
3. Ker v vrtcu 1 do 5 ni prostora, vas pokliče vrtec X, ker ste izbrali izbiro katerikoli vrtec. Vi NE sprejmete ponujenega mesta v vrtcu X in še naprej čakate ponudbo vaših izbranih vrtcev ali katerega koli drugega vrtca. Otrok v tem primeru ostane na centralnem čakalnem seznamu, v centralni evidenci vpisa pa se bo pri zapisu o vašem otroku zabeležilo, da ste mesto v vrtcu X zavrnili, zato vam pri vpisu otroka v vrtec za naslednje šolsko leto ne bodo pripadale točke po 8. kriteriju iz veljavnega odloka. V primeru sprostitve mesta v vrtcu X vam ta vrtec ne bo več ponudil prostega mesta, ker ste ga predhodno že odklonili, lahko pa boste kasneje še vedno prejeli ponudbe iz vrtcev 6,7,8….

Primer 2:

Izbrali ste vrtec 1 (prva izbira), izbrali ste vrtec 2 (druga izbira), niste pa izbrali izbire katerikoli vrtec
1. Pokliče vas vaš izbrani vrtec, sprejmete ponujeno mesto, otrok je sprejet v vrtec in ni več na centralnem čakalnem seznamu.
2. Če v vaših dveh izbranih vrtcih ne bo prostora, ne boste prejeli ponudb iz drugih vrtcev ob sprostitvi mest, ker na vlogi niste izbrali izbire katerikoli vrtec. Otrok v tem primeru ostane na centralnem čakalnem seznamu, pri vpisu otroka v vrtec za naslednje šolsko leto mu bodo pripadale točke po 8. kriteriju iz veljavnega odloka.

centralni-akalni-seznam-za-i.-starostno-obdobje-za-olsko-leto-2013_14-na-dan-3_.1_.2014_.pdf
centralni-akalni-seznam-za-ii.-starostno-obdobje-za-olsko-leto-2013_14-na-dan-
3_.1_.2014_.pdf


Povezava do novice na spletni strani MOL-a MOL-vrtci

Informacije glede uveljavljanja oz. koriščenja zdravstvene rezervacije

2.01.2014

Informacije glede uveljavljanja zdravstvene rezervacije

Starši, za katere je Mestna občina Ljubljana dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v javnem vrtcu, lahko na podlagi drugega odstavka 10. člena Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih, znižanju plačil staršev in rezervacij (Uradni list RS, št. 57/2012; v nadaljevanju: Sklep), zaprosite za koriščenje zdravstvene rezervacije (poškodba, dolgotrajna bolezen ipd.) s potrdilom pediatra.

V kolikor koristite rezervacijo izven letnega termina, to je od 1. junija do 30. septembra, morate na podlagi 2. odstavka 10. člena Sklepa vlogo za koriščenje zdravstvene rezervacije s priloženim zdravniškim potrdilom otrokovega pediatra posredovati na obrazcu na naslov:

Mestno občino Ljubljana, Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje, Mestni trg 1, Ljubljana ali kot sken po e-pošti: .(JavaScript must be enabled to view this email address). O vlogi za koriščenje zdravstvene rezervacije odloči organ Mestne občine Ljubljana, pristojen za predšolsko vzgojo.

Rezervacijo lahko uveljavite za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en in največ dva meseca v tekočem koledarskem letu. Rezervacijo za namen počitniške dejavnosti ali v primeru bolezni otroka lahko koristite v skupnem trajanju največ dva meseca v tekočem koledarskem letu. Če koristite zdravstveno rezervacijo za dva meseca, potem poleti ne morete koristiti poletne rezervacije. V koledarskem letu lahko uveljavljate zgolj zdravstveno ali poletno rezervacijo v skupnem obsegu za dva meseca. Če koristite zdravstvene rezervacije za en mesec, lahko poleti koristite tudi en mesec poletne rezervacije. V obeh primerih je cena, ki vam je določena z odločbo o znižanem plačilu, zmanjšanja za 30%.

V kolikor imate hkrati v vrtec vključenega več kot enega otroka, lahko uveljavite rezervacijo le za najstarejšega otroka, za katerega se ne sofinancira plačilo staršev iz državnega proračuna. Za rezervacijo plačate 30 %, z odločbo določenega dohodkovnega razreda, brez upoštevanja dodatnih znižanj iz 6. in 8. člena Sklepa.

Obrazec za uveljavljanje zdravstvene rezervacije
vloga_za_koriscenje_rezervacij.pdf

Obvestilo MOL-a glede koriščenja zdravstvene rezervacije Zdravstvena rezervacija

Voščilo MIZŠ, dr. Jernej Pikalo

27.12.2013

V prilogi si lahko ogledate voščilo ministra za izobraževanje, znanost in šport, dr. Jerneja Pikalo.

voščilo_MŠŠ.pdf

Združevanje otrok v času božično-novoletnih praznikov

19.12.2013

Spoštovani starši,

glede na izvedeno anketo o prisotnosti otrok med božično-novoletnimi prazniki bo dežurna enota KEKEC, Ulica Hermana Potočnika 15 (27.12, 30. 12. in 31.12.). Natančnejša razporeditev otrok po enoti in vse ostalo informacije glede združevanja pa v pripetem obvestilu. Hvala za vaše razumevanje in srečno 2014!

Obvestilo_staršem-božično_novoletne_počitnice.pdf

Novoletna čestitka Vrtca Jarše

18.12.2013

Novoletne želje za novo leto 2014

Optične igrače, enota Mojca, skupina Želvice

18.12.2013

V enoti Mojca, v najstarejših skupinah poteka projekt Slon, ki ponuja vzgojno-izobraževalne vsebine o animiranem filmu pod okriljem javnega zavoda Kinodvor, podpira pa ga MOL, Odsek za predšolsko vzgojo in Oddelek za kulturo. V skupini Želvice so 13. 12. 2013 potekale delavnice o optičnih igračah.

Nekaj besed o delavnici

Animirani film, kot ga poznamo danes, se je razvijal s pomočjo različnih poizkusov, danes imenovanih optične igrače. Na delavnici se udeleženci ob pogovoru z mentorji spoznajo z nastankom animiranega filma. Ogledajo si nekaj primerov optičnih igrač, v praktičnem delu pa dve tudi sami izdelajo.

Več o projekti Slon si lahko ogledate na spletni strani SLON.

V okviru te delavnice je nastal filmček, ki si ga lahko ogledate spodaj. S filmčkom boste lahko skupaj z otroci osvežili pridobljeno znanje iz delavnice in ga delili tudi s starši. Obilo zabave ob gledanju!

 

 

Po praznikih diši

12.12.2013

Spoštovani starši,

v našem vrtcu smo že globoko zakorakali v ta prelep praznični čas. Preberite si misli ravnateljice v teh magičnih trenutkih v pripeti datoteki ter utrinke, kako so se na praznični čas pripravile strokovne delavke skupaj z vašimi otroci v Vrtcu Jarše, povezava do galerije Praznični utrinki

po_praznikih_disi.pdf

Ponovno uveljavljanje vloge za subvencijo vrtca - pomembno obvestilo

11.12.2013

Obvestilo Ministrstvo za delo, socialne zadeve in družino

S to vlogo želimo razbremeniti državljane pri uveljavljanju pravice do otroškega dodatka oziroma subvencije vrtca.

Vloga je namenjena samo za PONOVNO vlaganja vloge, in sicer samo za otroški dodatek in subvencijo vrtca.

Vloga: http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/sociala/vloga_zupjs_ponovno_uveljavljanje_otr.dodatek_vrtec_101212.pdf

Vloge za PONOVNO uveljavljanje pravice do otroškega dodatka/subvencije vrtca NE IZPOLNJUJETE:

  - če prvič uveljavljate pravico do otroškega dodatka ali subvencije vrtca oziroma če vlogo uveljavljate prvič zaradi rojstva novega družinskega člana ali zaradi prvega vpisa otroka v vrtec
  - če želite hkrati uveljavljati še katero izmed drugih pravic iz javnih sredstev (na primer denarno socialno pomoč, subvencijo najemnine,…)
  - če so nastala nova dejstva, okoliščine in spremembe, ki bi vplivale na upravičenost do pravice iz javnih sredstev, njeno višino ali obdobje prejemanja, kot so:
      -spremembe v številu oseb,
      -vključenost otroka v zavod s celodnevno brezplačno oskrbo več kot 30 dni,
      -oddajanje premoženja v najem,
      -zaposlitev v drugi državi, prejemanje nadomestila za brezposelnost ali družinskih prejemkov v drugi državi,
      -vključenost osebe v socialnovarstveni zavod,
      -lastništvo premoženja, ki ni razvidno iz uradnih evidenc,
      - prejemanje dohodkov in izkazovanje prihrankov, ki ni razvidno iz uradnih evidenc.

V omenjenih primerih morajo stranke izpolniti:

- enotno Vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev (obr. 8,45), ki je dostopna na naši spletni strani pod zavihkom OBRAZCI.

Od 1. 1. 2014 bodo vloge za znižano plačilo vrtca veljale eno leto, torej če se bo otrok vpisal v vrtec 1. 9. 2014, bo vloga za znižano plačilo vrtca veljala do 31. 8. 2015 in ne več za koledarsko leto.


obvestilo_za_starše-2.pdf

Aktualni centralni čakalni seznami za šolsko leto 2013/2014 na dan 4. 12. 2013

9.12.2013

Objavljamo Centralni čakalni seznam ljubljanskih javnih vrtcev za šolsko leto 2013/14 na dan 4. december 2013.
Postopek vključevanja otrok v vrtce iz centralnega čakalnega seznama

Z združitvijo čakalnih seznamov vseh 23 vrtcev v centralni čakalni seznam MOL se nadaljuje proces vključevanja otrok na prosta mesta v vrtcih. Informacijski sistem bo samodejno poiskal iz centralnega čakalnega seznama otroke po vrstnem redu po številu točk, prvi izbiri, drugi izbiri, itd… in jih razporejal glede na podatke vrtcev o novih prostih mestih, kar posledično pomeni, da se centralni čakalni seznam dnevno spreminja. MOL objavlja novi seznam enkrat mesečno.

Vrtec pozove starše otroka k podpisu pogodbe o vključitvi otroka v vrtec takoj, oziroma najkasneje v roku 3 dni od dneva, ko ga dodeli sistem v obravnavo. Starši otroka so dolžni v roku 15 dni od dneva vročitve poziva k sklenitvi pogodbe podpisati pogodbo. Če starši v roku 15 dni ne bodo prišli podpisati pogodbe v vrtec, bodo podatki o otroku ostali na centralnem čakalnem seznamu, vrtec pa bo lahko k podpisu pogodbe pozval naslednjega otroka, ki ga bo sistem izbral iz centralnega čakalnega seznama po vrstnem redu. Program bo za vsakega posameznega otroka vedno znova najprej preverjal možnost vključitve otroka v vrtec prve izbire, druge izbire (opredeljene na vpisnici vpisa v marcu 2013) in nato po vrstnem redu v okviru izbire katerikoli vrtec – še tretji, četrti in peti želeni vrtec, v kolikor pa v vseh naštetih vrtcih ne bo prostega mesta za posameznega otroka, pa možnost vključitve tudi v vse preostale vrtce.

Kljub zakonsko določenim rokom pozivamo starše, da se čim prej odločijo za podpis pogodbe ali za zavrnitev ponudbe vrtca, kar morajo vrtcu sporočiti v pisni obliki, saj s tem sprostijo prostor za druge otroke.

Na centralnem čakalnem seznamu so lahko tudi otroci z visokim številom točk, ker morda ni bilo razpisanega prostega mesta, ki bi ustrezal starosti otroka, programu, želenem vrtcu, ali pa so starši zavrnili podpis pogodbe. V primeru, da starši zavrnejo ponujeno prosto mesto v vrtcu, jim ta vrtec v tem šolskem letu ne bo več ponudil nadaljnjih prostih mest.

Primeri vključevanja

Primer 1:

Izbrali ste vrtec 1 (prva izbira), izbrali ste vrtec 2 (druga izbira) in izbrali ste izbiro katerikoli vrtec – DA (3,4,5 vrtec)
1. Pokliče vas vrtec po vašem zaporedju od 1do 5, sprejmete ponujeno mesto, otrok je sprejet v vrtec in ni več na centralnem čakalnem seznamu.
2. Ker v vrtcu 1 do 5 ni prostora, vas pokliče vrtec X, ker ste izbrali izbiro katerikoli vrtec. Vi sprejmete ponujeno mesto v vrtcu X, otrok je sprejet v vrtec in ni več na centralnem čakalnem seznamu.
3. Ker v vrtcu 1 do 5 ni prostora, vas pokliče vrtec X, ker ste izbrali izbiro katerikoli vrtec. Vi NE sprejmete ponujenega mesta v vrtcu X in še naprej čakate ponudbo vaših izbranih vrtcev ali katerega koli drugega vrtca. Otrok v tem primeru ostane na centralnem čakalnem seznamu, v centralni evidenci vpisa pa se bo pri zapisu o vašem otroku zabeležilo, da ste mesto v vrtcu X zavrnili, zato vam pri vpisu otroka v vrtec za naslednje šolsko leto ne bodo pripadale točke po 8. kriteriju iz veljavnega odloka. V primeru sprostitve mesta v vrtcu X vam ta vrtec ne bo več ponudil prostega mesta, ker ste ga predhodno že odklonili, lahko pa boste kasneje še vedno prejeli ponudbe iz vrtcev 6,7,8….

Primer 2:

Izbrali ste vrtec 1 (prva izbira), izbrali ste vrtec 2 (druga izbira), niste pa izbrali izbire katerikoli vrtec
1. Pokliče vas vaš izbrani vrtec, sprejmete ponujeno mesto, otrok je sprejet v vrtec in ni več na centralnem čakalnem seznamu.
2. Če v vaših dveh izbranih vrtcih ne bo prostora, ne boste prejeli ponudb iz drugih vrtcev ob sprostitvi mest, ker na vlogi niste izbrali izbire katerikoli vrtec. Otrok v tem primeru ostane na centralnem čakalnem seznamu, pri vpisu otroka v vrtec za naslednje šolsko leto mu bodo pripadale točke po 8. kriteriju iz veljavnega odloka.

CČS_za_I._starostno_obdobje_na_dan_4_.12_.2013_.pdf
CČS_za_II._starostno_obdobje_na_dan_4_.12_.2013_.pdf

Povezava do novice na spletni strani MOL-a MOL V središču - vrtci

Obvestilo glede spremembe Pravilnika o zagotavljanju varnosti otrok v vrtcu

3.12.2013

Spoštovani starši,

v Pravilniku o zagotavljanju varnosti otrok v vrtcu je prišlo do zamrznitve 32. člena do naslednje seje Sveta Zavoda. Več v obvestilu v.d. ravnateljice, Diane Šumenjak, spec. managementa v izobraževanju.
obvestilo_varnost_otrok_v_vrtcu.pdf

Oddaja vlog za subvencijo vrtca za koledarsko leto 2014

15.11.2013

Spoštovani starši,

v mesecu decembru morajo vsi starši, ki imajo otroke vključene v vrtec, ponovno oddati vlogo za določitev znižanega plačila za vrtec za naslednje koledarsko leto 2014 , drugače se vam obračuna polna cena plačila za vrtec. Dosedanje odločbe o znižanem plačilu se namreč z 31. 12. 2013 iztečejo, s tem pa prenehajo biti pravna podlaga za izstavitev računov v naslednjem letu.

Vlogo na predpisanem obrazcu starši oddajo na pristojnem CSD. Vlogo lahko oddate tudi preko spletnega potrdila na spletnem portalu e-uprava https://e-uprava.gov.si/e-uprava/ . Za pravočasno vložene vloge, za katere se bo staršem izdala odločba z veljavnostjo 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 se bodo štele le tiste, ki bodo vložene do konca meseca decembra 2013. V skladu z 32. členom Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS) namreč upravičencu pripada znižano plačilo vrtca od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge. Morebitna kasnejša oddaja bo pomenila, da bo CSD lahko odločbo izdal šele s kasnejšo veljavnostjo.

Opozoriti vas želimo na to, da morate tudi za drugega otroka oddati vlogo za subvencijo, če želite, da vam le-ta pripada (tudi če že imate subvencijo za prvega otroka).

Vlogo za znižano plačilo torej oddate na predpisanem obrazcu, ki ga najdete tudi na naši spletni strani pod rubriko OBRAZCI . Vlogo oddate v decembru 2013, ne prej in ne kasneje.

Aktualni centralni čakalni seznami za šolsko leto 2013/2014 na dan 4. 11. 2013

5.11.2013

Objavljamo Centralni čakalni seznam ljubljanskih javnih vrtcev za šolsko leto 2013/14 na dan 4. november 2013.
Postopek vključevanja otrok v vrtce iz centralnega čakalnega seznama

Z združitvijo čakalnih seznamov vseh 23 vrtcev v centralni čakalni seznam MOL se nadaljuje proces vključevanja otrok na prosta mesta v vrtcih. Informacijski sistem bo samodejno poiskal iz centralnega čakalnega seznama otroke po vrstnem redu po številu točk, prvi izbiri, drugi izbiri, itd… in jih razporejal glede na podatke vrtcev o novih prostih mestih, kar posledično pomeni, da se centralni čakalni seznam dnevno spreminja. MOL objavlja novi seznam enkrat mesečno.

Vrtec pozove starše otroka k podpisu pogodbe o vključitvi otroka v vrtec takoj, oziroma najkasneje v roku 3 dni od dneva, ko ga dodeli sistem v obravnavo. Starši otroka so dolžni v roku 15 dni od dneva vročitve poziva k sklenitvi pogodbe podpisati pogodbo. Če starši v roku 15 dni ne bodo prišli podpisati pogodbe v vrtec, bodo podatki o otroku ostali na centralnem čakalnem seznamu, vrtec pa bo lahko k podpisu pogodbe pozval naslednjega otroka, ki ga bo sistem izbral iz centralnega čakalnega seznama po vrstnem redu. Program bo za vsakega posameznega otroka vedno znova najprej preverjal možnost vključitve otroka v vrtec prve izbire, druge izbire (opredeljene na vpisnici vpisa v marcu 2013) in nato po vrstnem redu v okviru izbire katerikoli vrtec – še tretji, četrti in peti želeni vrtec, v kolikor pa v vseh naštetih vrtcih ne bo prostega mesta za posameznega otroka, pa možnost vključitve tudi v vse preostale vrtce.

Kljub zakonsko določenim rokom pozivamo starše, da se čim prej odločijo za podpis pogodbe ali za zavrnitev ponudbe vrtca, kar morajo vrtcu sporočiti v pisni obliki, saj s tem sprostijo prostor za druge otroke.

Na centralnem čakalnem seznamu so lahko tudi otroci z visokim številom točk, ker morda ni bilo razpisanega prostega mesta, ki bi ustrezal starosti otroka, programu, želenem vrtcu, ali pa so starši zavrnili podpis pogodbe. V primeru, da starši zavrnejo ponujeno prosto mesto v vrtcu, jim ta vrtec v tem šolskem letu ne bo več ponudil nadaljnjih prostih mest.

Primeri vključevanja

Primer 1:

Izbrali ste vrtec 1 (prva izbira), izbrali ste vrtec 2 (druga izbira) in izbrali ste izbiro katerikoli vrtec – DA (3,4,5 vrtec)
1. Pokliče vas vrtec po vašem zaporedju od 1do 5, sprejmete ponujeno mesto, otrok je sprejet v vrtec in ni več na centralnem čakalnem seznamu.
2. Ker v vrtcu 1 do 5 ni prostora, vas pokliče vrtec X, ker ste izbrali izbiro katerikoli vrtec. Vi sprejmete ponujeno mesto v vrtcu X, otrok je sprejet v vrtec in ni več na centralnem čakalnem seznamu.
3. Ker v vrtcu 1 do 5 ni prostora, vas pokliče vrtec X, ker ste izbrali izbiro katerikoli vrtec. Vi NE sprejmete ponujenega mesta v vrtcu X in še naprej čakate ponudbo vaših izbranih vrtcev ali katerega koli drugega vrtca. Otrok v tem primeru ostane na centralnem čakalnem seznamu, v centralni evidenci vpisa pa se bo pri zapisu o vašem otroku zabeležilo, da ste mesto v vrtcu X zavrnili, zato vam pri vpisu otroka v vrtec za naslednje šolsko leto ne bodo pripadale točke po 8. kriteriju iz veljavnega odloka. V primeru sprostitve mesta v vrtcu X vam ta vrtec ne bo več ponudil prostega mesta, ker ste ga predhodno že odklonili, lahko pa boste kasneje še vedno prejeli ponudbe iz vrtcev 6,7,8….

Primer 2:

Izbrali ste vrtec 1 (prva izbira), izbrali ste vrtec 2 (druga izbira), niste pa izbrali izbire katerikoli vrtec
1. Pokliče vas vaš izbrani vrtec, sprejmete ponujeno mesto, otrok je sprejet v vrtec in ni več na centralnem čakalnem seznamu.
2. Če v vaših dveh izbranih vrtcih ne bo prostora, ne boste prejeli ponudb iz drugih vrtcev ob sprostitvi mest, ker na vlogi niste izbrali izbire katerikoli vrtec. Otrok v tem primeru ostane na centralnem čakalnem seznamu, pri vpisu otroka v vrtec za naslednje šolsko leto mu bodo pripadale točke po 8. kriteriju iz veljavnega odloka.

centralni-akalni-seznam-za-i.-starostno-obdobje-za-olsko-leto-2013_14-na-dan-4_.11_.2013_.pdf

centralni-akalni-seznam-za-ii.-starostno-obdobje-za-olsko-leto-2013_14-na-dan-4_.11_.2013_.pdf

Vabilo na predavanje za starše -  Besede, ki zbližujejo

28.10.2013

Spoštovani starši,

še en opomnik pred drugim srečanjem v okviru Šole za starše v šolskem letu 2013/2014, ki ga bo vodila mag. Katja Rovšek Nikitovič z naslovom Besede, ki zbližujejo. Lepo vabljeni k poslušanju in diskusiji v ponedeljek, 4. 11. 2013 ob 17.15 uri v telovadnici enote Kekec, Ulica Hermana Potočnika. Več o vsebini v pripetem vabilu.

plakatA4_vrtec_Jarše_4-11-2013.doc

Sodelovanje v dobrodelni akciji

21.10.2013

Od 21. 10. do 25. 10. poteka v Vrtcu Jarše dobrodelna akcija “S toplimi koraki v mrzlo zimo”. Na posameznih traktih Vrtca Jarše so nameščne kartonaste škatle z letakom (ki si ga lahko ogledate v priponki). Zbirajo se topla oblačila in obutev, ki bodo podarjena družinam iz socialno šibkejšega okolja na podlagi evidence Zveze prijatevljev mladine Ljubljana.

Starše vljudno in iz srca prosimo za pomoč pri zbiranju toplih oblačil in obutve. Družine, ki to pomoč potrebujejo, vam bodo hvaležne.

Mali in veliki iz Vrtca Jarše se vam za vašo pomoč zahvaljujemo!

Dobrodelna_akcija_zbiranja_toplih_oblačil.pdf

Aktualni centralni čakalni seznami za šolsko leto 2013/2014 na dan 2. 10. 2013

7.10.2013

Objavljamo Centralni čakalni seznam ljubljanskih javnih vrtcev za šolsko leto 2013/14 na dan 1. oktober 2013.

Postopek vključevanja otrok v vrtce iz centralnega čakalnega seznama

Z združitvijo čakalnih seznamov vseh 23 vrtcev v centralni čakalni seznam MOL se nadaljuje proces vključevanja otrok na prosta mesta v vrtcih. Informacijski sistem bo samodejno poiskal iz centralnega čakalnega seznama otroke po vrstnem redu po številu točk, prvi izbiri, drugi izbiri, itd… in jih razporejal glede na podatke vrtcev o novih prostih mestih, kar posledično pomeni, da se centralni čakalni seznam dnevno spreminja. MOL objavlja novi seznam enkrat mesečno.

Vrtec pozove starše otroka k podpisu pogodbe o vključitvi otroka v vrtec takoj, oziroma najkasneje v roku 3 dni od dneva, ko ga dodeli sistem v obravnavo. Starši otroka so dolžni v roku 15 dni od dneva vročitve poziva k sklenitvi pogodbe podpisati pogodbo. Če starši v roku 15 dni ne bodo prišli podpisati pogodbe v vrtec, bodo podatki o otroku ostali na centralnem čakalnem seznamu, vrtec pa bo lahko k podpisu pogodbe pozval naslednjega otroka, ki ga bo sistem izbral iz centralnega čakalnega seznama po vrstnem redu. Program bo za vsakega posameznega otroka vedno znova najprej preverjal možnost vključitve otroka v vrtec prve izbire, druge izbire (opredeljene na vpisnici vpisa v marcu 2011) in nato po vrstnem redu v okviru izbire katerikoli vrtec – še tretji, četrti in peti želeni vrtec, v kolikor pa v vseh naštetih vrtcih ne bo prostega mesta za posameznega otroka, pa možnost vključitve tudi v vse preostale vrtce.

Kljub zakonsko določenim rokom pozivamo starše, da se čim prej odločijo za podpis pogodbe ali za zavrnitev ponudbe vrtca, kar morajo vrtcu sporočiti v pisni obliki, saj s tem sprostijo prostor za druge otroke.

Na centralnem čakalnem seznamu so lahko tudi otroci z visokim številom točk, ker morda ni bilo razpisanega prostega mesta, ki bi ustrezal starosti otroka, programu, želenem vrtcu, ali pa so starši zavrnili podpis pogodbe. V primeru, da starši zavrnejo ponujeno prosto mesto v vrtcu, jim ta vrtec v tem šolskem letu ne bo več ponudil nadaljnjih prostih mest.

Primeri vključevanja

Primer 1:

Izbrali ste vrtec 1 (prva izbira), izbrali ste vrtec 2 (druga izbira) in izbrali ste izbiro katerikoli vrtec – DA (3,4,5 vrtec)
1. Pokliče vas vrtec po vašem zaporedju od 1do 5, sprejmete ponujeno mesto, otrok je sprejet v vrtec in ni več na centralnem čakalnem seznamu.
2. Ker v vrtcu 1 do 5 ni prostora, vas pokliče vrtec X, ker ste izbrali izbiro katerikoli vrtec. Vi sprejmete ponujeno mesto v vrtcu X, otrok je sprejet v vrtec in ni več na centralnem čakalnem seznamu.
3. Ker v vrtcu 1 do 5 ni prostora, vas pokliče vrtec X, ker ste izbrali izbiro katerikoli vrtec. Vi NE sprejmete ponujenega mesta v vrtcu X in še naprej čakate ponudbo vaših izbranih vrtcev ali katerega koli drugega vrtca. Otrok v tem primeru ostane na centralnem čakalnem seznamu, v centralni evidenci vpisa pa se bo pri zapisu o vašem otroku zabeležilo, da ste mesto v vrtcu X zavrnili, zato vam pri vpisu otroka v vrtec za naslednje šolsko leto ne bodo pripadale točke po 8. kriteriju iz veljavnega odloka. V primeru sprostitve mesta v vrtcu X vam ta vrtec ne bo več ponudil prostega mesta, ker ste ga predhodno že odklonili, lahko pa boste kasneje še vedno prejeli ponudbe iz vrtcev 6,7,8….

Primer 2:

Izbrali ste vrtec 1 (prva izbira), izbrali ste vrtec 2 (druga izbira), niste pa izbrali izbire katerikoli vrtec
1. Pokliče vas vaš izbrani vrtec, sprejmete ponujeno mesto, otrok je sprejet v vrtec in ni več na centralnem čakalnem seznamu.
2. Če v vaših dveh izbranih vrtcih ne bo prostora, ne boste prejeli ponudb iz drugih vrtcev ob sprostitvi mest, ker na vlogi niste izbrali izbire katerikoli vrtec. Otrok v tem primeru ostane na centralnem čakalnem seznamu, pri vpisu otroka v vrtec za naslednje šolsko leto mu bodo pripadale točke po 8. kriteriju iz veljavnega odloka.

centralni-akalni-seznam-za-i.-starostno-obdobje-za-olsko-leto-2013_14-na-dan-2_.10_.2013_.pdf
centralni-akalni-seznam-za-ii.-starostno-obdobje-za-olsko-leto-2013_14-na-dan-2_.10_.2013_.pdf

Uvodni pozdrav ravnateljice Diane Šumenjak

7.10.2013

Spoštovani starši,

v prilogi si lahko preberete uvodni pozdrav v. d. ravnateljice Diane Šumenjak, spec. managamenta v izobraževanju, ki je svoj mandat začela s 1. 10. 2013.

nagovor_ravnateljice.pdf

Aktualni centralni čakalni seznami za šolsko leto 2013/2014 na dan 2. 9. 2013

26.09.2013

Objavljamo Centralni čakalni seznam ljubljanskih javnih vrtcev za šolsko leto 2013/14 na dan 2. september 2013.

Postopek vključevanja otrok v vrtce iz centralnega čakalnega seznama

Z združitvijo čakalnih seznamov vseh 23 vrtcev v centralni čakalni seznam MOL se nadaljuje proces vključevanja otrok na prosta mesta v vrtcih. Informacijski sistem bo samodejno poiskal iz centralnega čakalnega seznama otroke po vrstnem redu po številu točk, prvi izbiri, drugi izbiri, itd… in jih razporejal glede na podatke vrtcev o novih prostih mestih, kar posledično pomeni, da se centralni čakalni seznam dnevno spreminja. MOL objavlja novi seznam enkrat mesečno.

Vrtec pozove starše otroka k podpisu pogodbe o vključitvi otroka v vrtec takoj, oziroma najkasneje v roku 3 dni od dneva, ko ga dodeli sistem v obravnavo. Starši otroka so dolžni v roku 15 dni od dneva vročitve poziva k sklenitvi pogodbe podpisati pogodbo. Če starši v roku 15 dni ne bodo prišli podpisati pogodbe v vrtec, bodo podatki o otroku ostali na centralnem čakalnem seznamu, vrtec pa bo lahko k podpisu pogodbe pozval naslednjega otroka, ki ga bo sistem izbral iz centralnega čakalnega seznama po vrstnem redu. Program bo za vsakega posameznega otroka vedno znova najprej preverjal možnost vključitve otroka v vrtec prve izbire, druge izbire (opredeljene na vpisnici vpisa v marcu 2011) in nato po vrstnem redu v okviru izbire katerikoli vrtec – še tretji, četrti in peti želeni vrtec, v kolikor pa v vseh naštetih vrtcih ne bo prostega mesta za posameznega otroka, pa možnost vključitve tudi v vse preostale vrtce.

Kljub zakonsko določenim rokom pozivamo starše, da se čim prej odločijo za podpis pogodbe ali za zavrnitev ponudbe vrtca, kar morajo vrtcu sporočiti v pisni obliki, saj s tem sprostijo prostor za druge otroke.

Na centralnem čakalnem seznamu so lahko tudi otroci z visokim številom točk, ker morda ni bilo razpisanega prostega mesta, ki bi ustrezal starosti otroka, programu, želenem vrtcu, ali pa so starši zavrnili podpis pogodbe. V primeru, da starši zavrnejo ponujeno prosto mesto v vrtcu, jim ta vrtec v tem šolskem letu ne bo več ponudil nadaljnjih prostih mest.

Primeri vključevanja

Primer 1:

Izbrali ste vrtec 1 (prva izbira), izbrali ste vrtec 2 (druga izbira) in izbrali ste izbiro katerikoli vrtec – DA (3,4,5 vrtec)
1. Pokliče vas vrtec po vašem zaporedju od 1do 5, sprejmete ponujeno mesto, otrok je sprejet v vrtec in ni več na centralnem čakalnem seznamu.
2. Ker v vrtcu 1 do 5 ni prostora, vas pokliče vrtec X, ker ste izbrali izbiro katerikoli vrtec. Vi sprejmete ponujeno mesto v vrtcu X, otrok je sprejet v vrtec in ni več na centralnem čakalnem seznamu.
3. Ker v vrtcu 1 do 5 ni prostora, vas pokliče vrtec X, ker ste izbrali izbiro katerikoli vrtec. Vi NE sprejmete ponujenega mesta v vrtcu X in še naprej čakate ponudbo vaših izbranih vrtcev ali katerega koli drugega vrtca. Otrok v tem primeru ostane na centralnem čakalnem seznamu, v centralni evidenci vpisa pa se bo pri zapisu o vašem otroku zabeležilo, da ste mesto v vrtcu X zavrnili, zato vam pri vpisu otroka v vrtec za naslednje šolsko leto ne bodo pripadale točke po 8. kriteriju iz veljavnega odloka. V primeru sprostitve mesta v vrtcu X vam ta vrtec ne bo več ponudil prostega mesta, ker ste ga predhodno že odklonili, lahko pa boste kasneje še vedno prejeli ponudbe iz vrtcev 6,7,8….

Primer 2:

Izbrali ste vrtec 1 (prva izbira), izbrali ste vrtec 2 (druga izbira), niste pa izbrali izbire katerikoli vrtec
1. Pokliče vas vaš izbrani vrtec, sprejmete ponujeno mesto, otrok je sprejet v vrtec in ni več na centralnem čakalnem seznamu.
2. Če v vaših dveh izbranih vrtcih ne bo prostora, ne boste prejeli ponudb iz drugih vrtcev ob sprostitvi mest, ker na vlogi niste izbrali izbire katerikoli vrtec. Otrok v tem primeru ostane na centralnem čakalnem seznamu, pri vpisu otroka v vrtec za naslednje šolsko leto mu bodo pripadale točke po 8. kriteriju iz veljavnega odloka.

centralni-akalni-seznam-za-i.-starostno-obdobje-za-olsko-leto-2013_14-na-dan-2_.9_.2013_.pdf
centralni-akalni-seznam-za-ii.-starostno-obdobje-za-olsko-leto-2013_14-na-dan-2_.9_.2013_.pdf

Vabilo na predavanje za starše

26.09.2013

Spoštovani starši,

lepo vabljeni na prvo predavanje v šolskem letu 2013/2014 v okviru modula Varna navezanost kot varovalni dejavnik pred (avto)destruktivnim vedenjem otrok z naslovomo srečanja Pristen odnos med staršem in otrokom kot temelj starševskega vodenja, ki bo v sredo, 9. 10. 2013 ob 17.15 v enoti Kekec, Ulica Hermana Potočnika 15. Predavanje bo vodila Darja Barborič Vesel.

Vsebina srečanja:

• Kako se spopasti z negotovostjo glede vzgoje?
• Kako krmariti med otrokovimi željami in potrebami?
• Kako otroku omogočiti razvoj empatije in samospoštovanja?

Lepo vabljeni k poslušanju in diskusiji! Vabilo je priloženo k novici.

plakatA4_vrtec_Jarše_9-10-2013_(2).doc

Prva redna seja Sveta staršev Vrtca Jarše

23.09.2013

Spoštovani predstavniki v Svetu staršev Vrtca Jarše,

lepo vabljeni na prvo redno sejo Sveta staršev v šolskem letu 2013/2014, ki bo v torek, 24. 9. 2013 ob 17.15 uri v enoti Kekec, Ulica Hermana Potočnika 15. Gradiva so dostopna v celotni novici.

Dnevni red:
1. Konstituiranje Sveta staršev in izvolitev predsednika
2. Poročilo o izvajanju dejavnosti v šolskem letu 2012/2013
3. Letni delovni načrt Vrtca Jarše za šolsko leto 2013/2014
4. Razno.

GRADIVA

Poročilo_o_uresničevanju_LDN_2012_2013_končna.pdf
Sklad_Načrt_izrabe_sredstev_2013-2014.pdf
Samoevalvacijsko_poročilo_12_13.pdf
ZAKLJUČNO_Poročilo_Sklada_2012-2013.pdf
LDN_Vrtca_Jarše_2013_2014_končni.pdf

Anketa o zadovoljstvu staršev v Vrtcu Jarše

5.09.2013

Mestna občina Ljubljana je v sodelovanju z agencijo Ninamedia maja 2013 izvedla raziskavo med starši otrok, ki obiskujejo 23 javnih vrtcev, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Ljubljana. Želeli smo pridobiti mnenje staršev glede dela vrtcev in dejavnike, ki vplivajo na splošno zadovoljstvo. Te informacije bodo v pomoč pri načrtovanju in organizaciji dela vrtcev v prihodnosti. Gre za prvo tovrstno merjenje zadovoljstva staršev vseh otrok, ki obiskujejo ljubljanske vrtce, in sicer z enakim vprašalnikom in enako metodologijo.

zadovoljstvo_starši_Jarše.pdf
kvalitativni_del_jarše_starši.pdf

Dobrodošli v novem vrtčevskem letu 2013/2014

30.08.2013

Dragi otroci in starši,

lepo dobrodošli v novem vrtčevskem letu 2013/2014!

Več v priponki:  za_začetek_šolskega_leta.pdf

Novo šolsko leto - podatki s strani MOL-a

30.08.2013

Vrtci in osnovne šole v šolskem letu 2013/14

JAVNI VRTCI MOL

Ljubljanski javni vrtci so za šolsko leto 2013/14 do 26. 8. 2013 sprejeli 3.352 otrok, in sicer 2.691 otrok prvega starostnega obdobja in 661 otrok drugega starostnega obdobja. Skupaj je v šolskem letu 2013/2014 v ljubljanske javne vrtce vpisanih 13.369 otrok. S tem smo povečali vključenost otrok v vrtce na 87,5 %, medtem ko je podatek za Republiko Slovenijo 75,4 %.

Na centralnem čakalnem seznamu (CČS) za šolsko leto 2013/14 je bilo na dan 26. 8. 2013 še 1.053 otrok prvega starostnega obdobja, in sicer 179 otrok s stalnim prebivališčem v MOL in z maksimalno stalnostjo bivanja, 551 otrok s stalnim prebivališčem v MOL z obema ali vsaj z enim od staršev, vendar brez stalnosti bivanja ter 323 otrok iz drugih občin. Od 179 otrok s stalnim prebivališčem v MOL in z maksimalno stalnostjo bivanja ima 48 otrok izbiro katerikoli vrtec (3 otroci letnik 2011, 12 otroka letnik 2012 in 33 otrok letnik 2013). Vsi otroci letnikov 2011 in 2012 z izbiro kamorkoli so že dobili ponujena prosta mesta, a so jih zavrnili. Tudi 11 otrok, rojenih leta 2013, je že prejelo ponudbo za prosto mesto v vrtcu, vendar so starši ponujeno prosto mesto že zavrnili.

Na dan 26. 8. 2013 je v postopku podpisa pogodbe še 52 otrok.

Na omenjeni dan je bilo na centralnem čakalnem seznamu za šolsko leto 2013/14 še 42 otrok drugega starostnega obdobja. Od tega ima le 7 otrok stalno prebivališče v MOL in maksimalno stalnost bivanja ter nimajo označene izbire kamorkoli in čakajo na točno določen vrtec oziroma skupino. 13 otrok ima stalno prebivališče v MOL z obema ali vsaj z enim od staršev, vendar brez stalnosti bivanja in 22 otrok pa prihaja iz drugih občin, medtem ko imamo v tem obdobju še 164 prostih mest.

Poleg skupno 85 zavrnitev ponujenih prostih mest so vrtci prejeli tudi 159 odpovedi vlog. Zaradi odpovedi ponujenega mesta in preoblikovanja skupin se prosta mesta še pojavljajo, zato vrtci staršem dnevno pošiljajo vabila k podpisu pogodb.

Pridobivanje novih prostih mest v vrtcih MOL

Od leta 2006 do danes je Mestna občina Ljubljana z adaptacijami, rekonstrukcijami, prizidavami in novogradnjami odprla 84 novih oddelkov, trenutno je odprtih 771 oddelkov.

Spodaj je pripeta tabela »Število vrtcev, otrok in oddelkov v vrtcih MOL za obdobje od 2006 do 2013«

MOL načrtuje še investicije oziroma celovite prenove, izgradnje novih enot in prizidkov v naslednje projekte:

• POŠ Janče – obnova podstrehe za potrebe ureditve vaške učne točke in Vrtca Pedenjped, enota Janče (zaključek investicije predviden oktobra 2013),
• izgradnja prizidka za 6 oddelkov v Vrtcu Šentvid, enota Mravljinček (z gradnjo se je pričelo v konec meseca maja 2013, gradnja bo predvidoma zaključena do marca 2014),
• izgradnja prizidka za 3 oddelke pri Vrtcu Vrhovci, enota Brdo (projekt je v fazi potrjevanja idejnega projekta, investicija bo predvidoma zaključena do avgusta 2014),
• nadomestna gradnja z energetsko sanacijo Vrtca Otona Župančiča, enota Čebelica (pridobljeno je gradbeno dovoljenje, potekajo postopki za izbiro izvajalcev del, zaključek predviden do aprila 2014),
• vrtec v Tehnološkem parku (predvidoma v letu 2014),
• izgradnja novega vrtca v Podutiku za 6 oddelkov (investicija bo zaključena predvidoma do decembra 2014),
• izgradnja nove enote Zgornji Kašelj za 11 oddelkov, Vrtec Pedenjped (investicija bo zaključena predvidoma do marca 2015),
• izgradnja prizidka za 6 oddelkov v Vrtcu Galjevica (investicija bo zaključena predvidoma do septembra 2016),
• izgradnja novega vrtca v Dravljah za 10 oddelkov (predvidoma do marca 2018).

Energetske sanacije v vrtcih

Projekti energetskih sanacij naslednjih vrtcev v letih 2013 in 2014:
• Vrtec Pedenjped, enota Vevče (predviden zaključek do 15. 11. 2013),
• Vrtec Pedenjped, enota Kašelj (predviden zaključek do 15. 10. 2013),
• Vrtec Ciciban, enota Lenka (predviden zaključek v oktobru 2013),
• Vrtec Najdihojca, enota Palček (predviden zaključek v oktobru 2013),
• Vrtec Mojca, enota Muca (predviden zaključek v oktobru 2013),
• Vrtec Zelena Jama, enota Zmajček (predviden zaključek v oktobru 2013),
• Vrtec Jarše, enota Mojca (predviden zaključek v oktobru 2013 – ponovitev javnega naročila),
• Vrtec Jarše, enota Kekec (2014),
• Vrtec Mojca, enota Mojca (2014),
• Vrtec Miškolin, enota Novo polje (predviden zaključek v oktobru 2013),
• Vrtec Pod gradom, enota Zemljemerska (2014),
• Vrtec Šentvid, enota Mravljinček (2014),
• Vrtec Črnuče, enota Gmajna (2014),
• Vrtec Črnuče, enota Ostržek (2014),
• Vrtec Jarše, enota Rožle (2014).

Prenove toplotnih postaj in kotlovnic v naslednjih objektih vrtcev, in sicer:

• toplotne postaje:
o Vrtec Zelena Jama, enota Zmajček – predvideno sofinanciranje družbe Petrol d.d (2013),
o Vrtec Jarše, enota Rožle (2013),
o Vrtec Črnuče, enota Ostržek (2013),
o Vrtec Mojca, enota Tinkara (2013),
o Vrtec Hansa Christiana Andersena, enota Marjetica – predvideno sofinanciranje družbe Petrol d.d (2013).
• kotlovnice:
o Vrtec Šentvid, enota Sapramiška (2013),
o Vrtec Šentvid, enota Mravljinček (2013),
o Vrtec Zelena Jama, enota Vrba (2013).


Celotno novico si lahko preberete na povezavi: MOL -  vrtci in OŠ v novem šolskem letu

Razporeditev novo sprejetih otrok po enotah Vrtca Jarše

20.08.2013

Spoštovani starši!

Spodaj si lahko ogledate razporeditev novo sprejetih otrok za šolsko leto 2013/2014 po enotah Vrtca Jarše. Otroka poiščite po šifri, ki ste jo prejeli ob vpisu otroka.

Pri razvrščanju otrok v enote smo v največji meri skušali upoštevati želje staršev, ki ste jih navedli ob podpisu pogodb.

Naj vas še enkrat spomnimo na datume srečanj za starše novo sprejetih otrok v š.l. 2013/2014:

- v torek, 27.8.2013 ob 17. uri, enota Rožle (hiša Zelena Jama in Rožičeva ulica), Rožičeva ulica 10,
- v sredo, 28.8.2013 ob 17. uri, enota Kekec, Ulica Hermana Potočnika 15,
- v četrtek, 29.8.2013 ob 17. uri, enota Mojca, Clevelandska ulica 13.

Lepo vabljeni!

Še nekaj koristnih informacij:

- na srečanjih boste izvedeli, v kateri oddelek je razporejen vaš otrok, prav tako boste izvedeli podrobnosti o uvajanju v vrtec in se seznanili s splošnimi informacijami o Vrtcu Jarše;
- v mesecu pred vstopom otroka v vrtec morate na pristojni Center za socialno delo oddati vlogo za znižano plačilo vrtca (na obrazcu Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, subvencija vrtca);
- na dan prihoda otroka v vrtec morate imeti s seboj zdravniško potrdilo pediatra, ki ga oddate strokovni delavki v oddelku. S potrdilom potrjujete, da otrok lahko obiskuje vrtec.

Vašim malčkom želimo prijeten prihod v naš vrtec!

šifra otroka enota Vrtca Jarše
029941 Rožle
032612 Rožle
021645 Rožle
033589 Rožle

šifra otroka enota Vrtca Jarše
029149 Mojca
031013 Mojca
032201 Mojca
023742 Mojca
029813 Mojca
032179 Mojca
032186 Mojca
028636 Mojca
030622 Mojca
031245 Mojca
029307 Mojca
030107 Mojca
030891 Mojca
030274 Mojca
030777 Mojca
026767 Mojca
032225 Mojca
031679 Mojca
028374 Mojca
030925 Mojca
031694 Mojca
030372 Mojca
030353 Mojca
031381 Mojca
028633 Mojca
030900 Mojca
033270 Mojca
033250 Mojca
033417 Mojca
031008 Mojca
002097 Mojca
033263 Mojca
031838 Mojca
030779 Mojca
030780 Mojca
026728 Mojca
028714 Mojca
032617 Mojca
027190 Mojca
029017 Mojca
031700 Mojca
029815 Mojca
029940 Mojca
027492 Mojca
030990 Mojca
030869 Mojca
024714 Mojca
032009 Mojca
030301 Mojca
031951 Mojca
030342 Mojca
032192 Mojca
033373 Mojca
027477 Mojca
001003 Mojca
025794 Mojca

šifra otroka enota Vrtca Jarše
029654 Kekec
030467 Kekec
033282 Kekec
030597 Kekec
032671 Kekec
032173 Kekec
029345 Kekec
030567 Kekec
030264 Kekec
030405 Kekec
030404 Kekec
030441 Kekec
030776 Kekec
030778 Kekec
032489 Kekec
029076 Kekec
031386 Kekec
032306 Kekec
033359 Kekec
033354 Kekec
031968 Kekec
029588 Kekec
030063 Kekec
032496 Kekec
029800 Kekec
027142 Kekec
025680 Kekec
031941 Kekec
030094 Kekec
031537 Kekec
020197 Kekec
032300 Kekec
021134 Kekec
031015 Kekec
028711 Kekec
031582 Kekec
033285 Kekec
028294 Kekec
031684 Kekec
032239 Kekec
032486 Kekec
026888 Kekec
032491 Kekec
024713 Kekec
032267 Kekec
030976 Kekec
030986 Kekec
030105 Kekec
027194 Kekec
029027 Kekec
031003 Kekec
029452 Kekec
032007 Kekec
031188 Kekec
032632 Kekec
030574 Kekec
030061 Kekec
032646 Kekec

šifra otroka enota Vrtca Jarše
030450 Enota Rožle - hiša Zelena Jama
033275 Enota Rožle - hiša Zelena Jama
028843 Enota Rožle - hiša Zelena Jama
033763 Enota Rožle - hiša Zelena Jama
031424 Enota Rožle - hiša Zelena Jama
028229 Enota Rožle - hiša Zelena Jama
031555 Enota Rožle - hiša Zelena Jama
028192 Enota Rožle - hiša Zelena Jama
026370 Enota Rožle - hiša Zelena Jama
030868 Enota Rožle - hiša Zelena Jama
031369 Enota Rožle - hiša Zelena Jama
025052 Enota Rožle - hiša Zelena Jama
030728 Enota Rožle - hiša Zelena Jama
030192 Enota Rožle - hiša Zelena Jama
030373 Enota Rožle - hiša Zelena Jama
033333 Enota Rožle - hiša Zelena Jama
030211 Enota Rožle - hiša Zelena Jama
031400 Enota Rožle - hiša Zelena Jama
030447 Enota Rožle - hiša Zelena Jama
030406 Enota Rožle - hiša Zelena Jama
027991 Enota Rožle - hiša Zelena Jama
029947 Enota Rožle - hiša Zelena Jama
030884 Enota Rožle - hiša Zelena Jama
031534 Enota Rožle - hiša Zelena Jama

 

 

Centralni čakalni seznam za šolski leti 2012/2013 in 2013/2014 na dan 1. 8. 2013

9.08.2013

Z združitvijo čakalnih seznamov vseh 23 vrtcev v centralni čakalni seznam MOL se nadaljuje proces vključevanja otrok na prosta mesta v vrtcih. Informacijski sistem bo samodejno poiskal iz centralnega čakalnega seznama otroke po vrstnem redu po številu točk, prvi izbiri, drugi izbiri, itd… in jih razporejal glede na podatke vrtcev o novih prostih mestih, kar posledično pomeni, da se centralni čakalni seznam dnevno spreminja. MOL objavlja novi seznam enkrat mesečno.

Vrtec pozove starše otroka k podpisu pogodbe o vključitvi otroka v vrtec takoj, oziroma najkasneje v roku 3 dni od dneva, ko ga dodeli sistem v obravnavo. Starši otroka so dolžni v roku 15 dni od dneva vročitve poziva k sklenitvi pogodbe podpisati pogodbo. Če starši v roku 15 dni ne bodo prišli podpisati pogodbe v vrtec, bodo podatki o otroku ostali na centralnem čakalnem seznamu, vrtec pa bo lahko k podpisu pogodbe pozval naslednjega otroka, ki ga bo sistem izbral iz centralnega čakalnega seznama po vrstnem redu. Program bo za vsakega posameznega otroka vedno znova najprej preverjal možnost vključitve otroka v vrtec prve izbire, druge izbire (opredeljene na vpisnici vpisa v marcu 2011) in nato po vrstnem redu v okviru izbire katerikoli vrtec – še tretji, četrti in peti želeni vrtec, v kolikor pa v vseh naštetih vrtcih ne bo prostega mesta za posameznega otroka, pa možnost vključitve tudi v vse preostale vrtce.

Kljub zakonsko določenim rokom pozivamo starše, da se čim prej odločijo za podpis pogodbe ali za zavrnitev ponudbe vrtca, kar morajo vrtcu sporočiti v pisni obliki, saj s tem sprostijo prostor za druge otroke.

Na centralnem čakalnem seznamu so lahko tudi otroci z visokim številom točk, ker morda ni bilo razpisanega prostega mesta, ki bi ustrezal starosti otroka, programu, želenem vrtcu, ali pa so starši zavrnili podpis pogodbe. V primeru, da starši zavrnejo ponujeno prosto mesto v vrtcu, jim ta vrtec v tem šolskem letu ne bo več ponudil nadaljnjih prostih mest.

Otrokom na centralnem čakalnem seznamu, ki jim šolskem letu 2012/13 ne bo ponujeno nobeno prosto mesto v vrtcu, pripada po veljavnem odloku o sprejemu otrok 10 točk pri ponovnem vpisu v vrtec za šolsko leto 2013/2014, če pa so starši ponujeno prosto mesto odklonili, do teh točk niso upravičeni.

Centralni čakalni seznam za šolsko leto 2012/13 velja do 31. avgusta 2013.

Centralni čakalni seznam za šolsko leto 2012/2013

centralni-akalni-seznam-za-i.-starostno-obdobje-za-olsko-leto-2012-13-na-dan-1_.8_.2013_.pdf
centralni-akalni-seznam-za-ii.-starostno-obdobje-za-olsko-leto-2012-13_._._._.pdf

Centralni čakalni seznam za šolsko leto 2013/2014

centralni-akalni-seznam-za-i.-starostno-obdobje-za-olsko-leto-2013-14-_._._._.pdf
centralni-akalni-seznam-za-ii.-starostno-obdobje-za-olsko-leto-2013-14_._._._.pdf

Pomembno obvestilo o združevanju enot v Vrtcu Jarše

9.08.2013

Spoštovani starši,

v priponki si preberite obvestilo ravnateljice Vrtca Jarše Metke Blatnik o združevanju otrok med poletnimi počitnicami!

obvestilo_poletno_zdru_evanje_2013.pdf

Združevanje na Rožičevi ulici od 1. 8. 2013 dalje

29.07.2013

Spoštovani starši,

od četrtka, 1. 8. 2013 dalje bo združevanje otrok iz enote Rožle na Rožičevi ulici in hiša Zelena Jama na Pokopališki ulici potekalo na Rožičevi ulici 10. Na Pokopališki ulici bodo potekala vzdrževalna dela.

Več v priponki!

združevanje_1_8_2013.pdf

Aktualni centralni čakalni seznami za šolski leti 2012/2013 in 2013/2014 na dan 28. 6. 2013

2.07.2013

Z združitvijo čakalnih seznamov vseh 23 vrtcev v centralni čakalni seznam MOL se nadaljuje proces vključevanja otrok na prosta mesta v vrtcih. Informacijski sistem bo samodejno poiskal iz centralnega čakalnega seznama otroke po vrstnem redu po številu točk, prvi izbiri, drugi izbiri, itd… in jih razporejal glede na podatke vrtcev o novih prostih mestih, kar posledično pomeni, da se centralni čakalni seznam dnevno spreminja. MOL objavlja novi seznam enkrat mesečno.

Vrtec pozove starše otroka k podpisu pogodbe o vključitvi otroka v vrtec takoj, oziroma najkasneje v roku 3 dni od dneva, ko ga dodeli sistem v obravnavo. Starši otroka so dolžni v roku 15 dni od dneva vročitve poziva k sklenitvi pogodbe podpisati pogodbo. Če starši v roku 15 dni ne bodo prišli podpisati pogodbe v vrtec, bodo podatki o otroku ostali na centralnem čakalnem seznamu, vrtec pa bo lahko k podpisu pogodbe pozval naslednjega otroka, ki ga bo sistem izbral iz centralnega čakalnega seznama po vrstnem redu. Program bo za vsakega posameznega otroka vedno znova najprej preverjal možnost vključitve otroka v vrtec prve izbire, druge izbire (opredeljene na vpisnici vpisa v marcu 2011) in nato po vrstnem redu v okviru izbire katerikoli vrtec – še tretji, četrti in peti želeni vrtec, v kolikor pa v vseh naštetih vrtcih ne bo prostega mesta za posameznega otroka, pa možnost vključitve tudi v vse preostale vrtce.

Kljub zakonsko določenim rokom pozivamo starše, da se čim prej odločijo za podpis pogodbe ali za zavrnitev ponudbe vrtca, kar morajo vrtcu sporočiti v pisni obliki, saj s tem sprostijo prostor za druge otroke.

Na centralnem čakalnem seznamu so lahko tudi otroci z visokim številom točk, ker morda ni bilo razpisanega prostega mesta, ki bi ustrezal starosti otroka, programu, želenem vrtcu, ali pa so starši zavrnili podpis pogodbe. V primeru, da starši zavrnejo ponujeno prosto mesto v vrtcu, jim ta vrtec v tem šolskem letu ne bo več ponudil nadaljnjih prostih mest.

Otrokom na centralnem čakalnem seznamu, ki jim šolskem letu 2012/13 ne bo ponujeno nobeno prosto mesto v vrtcu, pripada po veljavnem odloku o sprejemu otrok 10 točk pri ponovnem vpisu v vrtec za šolsko leto 2013/2014, če pa so starši ponujeno prosto mesto odklonili, do teh točk niso upravičeni.

Centralni čakalni seznam za šolsko leto 2012/13 velja do 31. avgusta 2013.

Centralni čakalni seznam za šolsko leto 2012/2013

centralni-akalni-seznam-za-i.-starostno-obdobje-za-olsko-leto-2012_13-na-dan-28_.6_.2013_.pdf
centralni-akalni-seznam-za-ii.-starostno-obdobje-za-olsko-leto-2012_13-na-dan-28_.6_.2013_.pdf

Centralni čakalni seznam za šolsko leto 2013/2014

olsko-leto-2013-2014-centralni-akalni-seznam-za-i.-starostno-obdobje-na-dan-28_.6_.2013—_.pdf
olsko-leto-2013-2014-centralni-akalni-seznam-za-ii.-starostno-obdobje-na-dan-28_.6_.2013—_.pdf

Voščilo ob koncu vrtčevskega leta

21.06.2013

V prilogi si lahko ogledate voščilo ob zaključku vrtčevskega leta malih in velikih iz Vrtca Jarše!

voščilo_ob_koncu_leta.pdf

Vrtec Jarše v besedi in sliki

20.06.2013

Spoštovani obiskovalci spletne strani Vrtca Jarše,

skupno praznovanje ob jubileju, ki ga praznujemo v Vrtcu Jarše je za nami. Utrinki sledijo ... Medtem pa za pokušino lepo vabljeni k ogledu kratkega, predstavitvenega filma o Vrtcu Jarše, ki je nastal ob 50. letnici obstoja.

 

Vabilo na Praznik Vrtca Jarše

13.06.2013

Spoštovani otroci, starši, bratci, sestrice, dedki, babice, tete, strici, nečakinje in nečaki, sosedi ...

lepo vabljeni na Praznik Vrtca Jarše, ki bo v četrtek, 20. 6. 2013 z začetkom ob 16.30 uri na igrišču enote Kekec z naročenim lepim vremenom. Upamo, da doma pridno vadite plesno koreografijo na našo himno Vrtca Jarše (uglasbil: Gušti) - TO SMO MI. Podroben program sledi v vabilu.


Lepo vabljeni!


VABILO

Vrtec_Jarše_plakat_vabilo2013.pdf

Počitniški dnevnik s Poreča

11.06.2013

1. dan, 10. 6. 2013 ob 22.24

Ura je 22.24 in naši otroci so končno v svetu sanj.

Današen dan je bil zelooo naporen. Zjutraj je bilo treba zgodaj vstati, pripraviti prtljago, se posloviti od staršev in zdržati še kar dolgo vožnjo do Počitniškega doma v Špadićih… potem pa akcija…znositi prtljago, urediti garderobo, pripraviti sobe, raziskati igrišče…

Najpogumnejši so bili že v morju, tisti malo manj pa na raziskovanju na gusarski ladji in v Poreču na sladoledu, do koder je treba kar dolgo hoditi. Zvečer je od utrujenosti klecnilo kako koleno in se je odrgnil kak komolec, ampak po tuširanju, umvanju zob in pravljici smo se zazibali v sladke sanje.

Jutri pa na juriš...vsaj upamo, saj trenutno kar močno dežuje.

torek, 11.6.

Po deževni noči, ko je močno močno grmelo, se bliskalo in deževalo, smo se zbudili v lepo jasno jutri. Ob 8.30 smo bili nared v jedilnici pripravljeni na zajtrk in oblečeni za plažo. Dopoldan smo preživeli ob vodi in v vodi, popoldan pa na raziskovanju obale. V Poreču smo se dogovorili, da nam v petek rezervirajo taxi gliser in se v Špadiće vrnili z vlakcem. Zvečer je bila na vrsti plesna delavnica, na kateri smo vadili ples ob himni “To smo mi” in druge plese in hece.
Ob 22.30 se je “zaprla še zadnja veka” in noč je bila mirna.

sreda, 12.6.

Danes so nam novi prijatelji pokazali velikega raka in meduzo. V Morju je bilo kar dosti trave, ampak smo našli prostor za vodne igre. Ob naši plaži imajo krasen peskovnih in igrala, tako da imamo kar dosti dela, da s kanglicami pretočimo morje v peskovnik.
Zvečer smo tekmovali in se zabavali ob športnih igrah - no, nekateri so tekmovali, nakateri pa navijali. Malo podrgnjenih kolen in komolcev nas ni kaj dosti motilo in bila je že trda moč, ko smo morali v sobe in na tuširanje.
Jutri nas čaka iskanje gusarskega zaklada in komaj že čakamo, da ga najdemo.

četrtek, 13. 6.

Po sončnem, a vetrovnem dnevu, se je zvečer veter umiril. Ravno prav za gusarje, ki so odšli iskat skriti zaklad. Med potjo smo morali poiskati pet groznih gusarjev in izpolniti težke naloge, je bil pa zato skriti zaklad toliko slajši. Zaklad je bilo kar težko najti, saj smo morali poznati skrito geslo. Danes bomo sanjali o gusarju Fridolinu, pa o Kapitanu Kljuki…

Lep pozdrav iz Špadićev
ekipa Vrtca Jarše na počitnicah

Otroci srečno prispeli v Špadiće

10.06.2013

Spoštovani starši,

sporočamo vam, da so otroci srečno prispeli v Špadiće - Poreč, tudi vreme je naklonjeno in bo z vsakim dnem lepše.

Aktualni centralni čakalni seznami za šolski leti 2012/2013 in 2013/2014 na dan 5. 6. 2013

5.06.2013

Spoštovani starši!

Na spodnji povezavi si lahko ogledate obvestilo MOL-a o objavi centralnega čakalnega seznama vrtcev za šolski leti 2012/2013 in 2013/2014, ažuriranega na dan 5. 6. 2013.

Z združitvijo čakalnih seznamov vseh 23 vrtcev v centralni čakalni seznam MOL se nadaljuje proces vključevanja otrok na prosta mesta v vrtcih. Informacijski sistem bo samodejno poiskal iz centralnega čakalnega seznama otroke po vrstnem redu po številu točk, prvi izbiri, drugi izbiri, itd… in jih razporejal glede na podatke vrtcev o novih prostih mestih, kar posledično pomeni, da se centralni čakalni seznam dnevno spreminja. MOL objavlja novi seznam enkrat mesečno.

Kljub zakonsko določenim rokom (15 dnevni rok) pozivamo starše, da se čim prej odločijo za podpis pogodbe ali za zavrnitev ponudbe vrtca, kar morajo vrtcu sporočiti v pisni obliki, saj s tem sprostijo prostor za druge otroke.

Na centralnem čakalnem seznamu so lahko tudi otroci z visokim številom točk, ker morda ni bilo razpisanega prostega mesta, ki bi ustrezal starosti otroka, programu, želenem vrtcu, ali pa so starši zavrnili podpis pogodbe. V primeru, da starši zavrnejo ponujeno prosto mesto v vrtcu, jim ta vrtec v tem šolskem letu ne bo več ponudil nadaljnjih prostih mest.

Otrokom na centralnem čakalnem seznamu, ki jim šolskem letu 2012/13 ne bo ponujeno nobeno prosto mesto v vrtcu, pripada po veljavnem odloku o sprejemu otrok 10 točk pri ponovnem vpisu v vrtec za šolsko leto 2013/2014, če pa so starši ponujeno prosto mesto odklonili, do teh točk niso upravičeni.

Centralni čakalni seznam za šolsko leto 2012/13 velja do 31. avgusta 2013.

K obvestilu prilagamo tudi datoteki v pdf. formatu, kjer si lahko ogledate aktualni centralni čakalni seznam za obe starostni obdobji.

Centralni čakalni seznam za prvo in drugo starostno obdobje za šolsko leto 2012/2013, ki velja do 31. 8. 2013

centralni-akalni-seznam-za-i.-starostno-obdobje-za-olsko-leto-2012_13-na-dan-5_.6_.2013_.pdf
centralni-akalni-seznam-za-ii.-starostno-obdobje-za-olsko-leto-2012_13-na-dan-5_.6_.2013_.pdf

Centralni čakalni seznam za prvo in drugo starostno obdobje za šolsko leto 2013/2014

olsko-leto-2013-2014-centralni-akalni-seznam-za-i.-starostno-obdobje-na-dan-5_.6_.2013—_.pdf
olsko-leto-2013-2014-centralni-akalni-seznam-za-ii.-starostno-obdobje-na-dan-5_.6_.2013—_.pdf

Organizacija dela med poletnimi počitnicami

5.06.2013

Spoštovani starši,

med letošnjimi poletnimi počitnicami se bodo v enoti Mojca izvajala obnovitvena dela, ki se bodo pričela predvidoma 15.7.2013. V tem času se morajo otroci iz enote umakniti, tako da bodo med letošnjimi poletnimi počitnicami otroci iz enote Mojca bivali v enoti Kekec. Združevanje obeh enot bo potekalo predvidoma do 23.8.2013.

Prav tako bo potekalo združevanje otrok iz enote Rožle, hiša Rožičeva in hiša Pokopališka. Otroci iz obeh hiš bodo v času od 15.7.2013 v enote Rožle, hiša Pokopališka.

Če bo potrebno (vzdrževalna dela v enoti Rožle, hiša Pokopališka), bodo otroci kakšen teden tudi v enoti Rožle, hiša Rožičeva. Združevanje bo potekalo predvidoma do 23.8.2013.

Starše vljudno naprošamo, da izpolnite anketo o prisotnosti vašega otroka v času poletnih počitnic, ki vam jo bodo posredovale vaše vzgojiteljice. Na podlagi anket bomo oblikovali združevanje oddelkov.

O možnosti oz. načinu uveljavljanja poletne rezervacije si o tem preberite na naši spletni strani v rubriki “OBRAZCI” rezervacija. Občine, kjer imate starši zavezanci za doplačilo vrtca prijavljeno stalno bivališče, imajo možnost uveljavljanja poletnih rezervacij urejeno različno. O tem si preberite na naši spletni strani oz. za informacijo povprašajte na občini, kjer imate prijavljeno stalno bivališče.

V primeru izpisa otroka iz vrtca je potrebno upoštevati 15 dnevni odpovedni rok, zato izpolnite in oddajte obrazec »ODJAVA« pravočasno.

V ponedeljek, 24.6.2013, bo poslovala samo enota Kekec.

ŽELIMO VAM PRIJETNE POČITNICE!

Metka Blatnik, ravnateljica Vrtca Jarše


Obvestilo ravnateljice

obvestilo_za_starše_junij_2013.pdf

 

 

Vabljeni na glasbeno gibalni program - Ljubljanski grad

4.06.2013

Spoštovani starši,

ob mednarodnem dnevu otrok ste DANES, 4. 6. OB 17.00 URI lepo vabljeni na Ljubljanski grad, v Belo dvorano, kjer bo potekal zanimiv glasbeno-gibalni program na temo Sonce, dež in mavrica. Več o programu si lahko preberete v letaku! VSTOP JE PROST, program je primeren za otroke, stare od 3 do 10 let!

Lepo vabljeni!



LETAK

letak.pdf

Praznik Vrtca Jarše PRESTAVLJEN

27.05.2013

Spoštovani starši, otroci in vsi, ki ste se namenili obiskati praznik Vrtca Jarše,

v četrtek, 30. 5. 2013 zaradi napovedanega slabega vremena praznik Vrtca Jarše odpade in je prestavljen na


četrtek, 20. 6. 2013 s pričetkom ob 16. 30 na igrišču enote Kekec, ulica Hermana Potočnika 15.


Upajmo, da bo takrat vreme podobno že poletnemu :).

Lepo vabljeni! Vabilo in podrobnosti programa še sledijo.

Otroci srečno prispeli na Kmetijo Zakrašnik

20.05.2013

Spoštovani starši,

še zadnja skupina otrok (iz enote Mojca), ki so se udeležili tridnevnega bivanja na kmetiji Zakrašnik, je srečno prispela na kmetijo in takoj odhitela novim dogodivščinam naproti!

Zaplešimo VSI skupaj na Prazniku Vrtca Jarše

15.05.2013

DRAGI STARŠI, SESTRICE, BRATJE, TETE, STRICI, BABICE, DEDKI, SESTRIČNE, NEČAKI, NEČAKINJE, SOSEDJE…!.

Pomagajte našim malim korakom zakorakati z velikimi koraki v ta lep svet tudi s plesno koreografijo, ki jo bomo skupaj zaplesali v čim večjem številu na himno Vrtca Jarše - TO SMO MI (uglasbil: Gušti) v četrtek, 30. 5. 2013 ob 16.30 uri v enoti Kekec.

Vaši MALI otroci bodo še kako veseli in PONOSNI, če se boste vi, VELIKI otroci pridružili pri plesu.

Menimo, da imate dovolj časa, da se enostavne plesne koreografije naučite. Poglejte si videoposnetek, povišajte zvok jakosti in POGUMNO! Se vidimo 30. 5. 2013 v enoti Kekec v množičnem številu, saj želimo podreti Guinnessov rekord v skupinskem plesu, ki ga vsako leto postavljajo maturantje na skupinski paradi po Sloveniji! :)

Se vidimo in zaplešemo na prireditvi

                  »Praznik Vrtca Jarše«
30.5.2013 na igrišču enote Kekec, ul. Hermana Potočnika 15


Videoposnetek za ogled plesne koreografije, ki jo je sestavila Sanela Prpič

 

Otroci iz enote Kekec srečno prispeli na kmetijo Zakrašnik

13.05.2013

Spoštovani starši,

otroci iz enote Kekec, ki so na tridnevnem izletu na kmetiji Zakrašnik (žabice in pikapolonice) so srečno prispeli na kmetijo. Vreme je lepo in idealno za odkrivanje lepot narave!

Centralni čakalni seznam vrtcev za šol. leto 2012/13, na dan 3. 5. 2013

9.05.2013

Spoštovani starši!

Na spodnji povezavi si lahko ogledate obvestilo MOL-a o objavi centralnega čakalnega seznama vrtcev za šol. leto 2012/13, ažuriranega na dan 3. 5. 2013.

Z združitvijo čakalnih seznamov vseh 23 vrtcev v centralni čakalni seznam MOL se nadaljuje proces vključevanja otrok na prosta mesta v vrtcih. Informacijski sistem bo samodejno poiskal iz centralnega čakalnega seznama otroke po vrstnem redu po številu točk, prvi izbiri, drugi izbiri, itd… in jih razporejal glede na podatke vrtcev o novih prostih mestih, kar posledično pomeni, da se centralni čakalni seznam dnevno spreminja. MOL objavlja novi seznam enkrat mesečno.

Centralni čakalni seznam za šolsko leto 2012/13 velja do 31. avgusta 2013.

K obvestilu prilagamo tudi datoteki v pdf. formatu, kjer si lahko ogledate aktualni centralni čakalni seznam za obe starostni obdobji.

CENTRALNI ČAKALNI SEZNAM ZA PRVO STAROSTNO OBDOBJE
centralni-akalni-seznam-za-i.-starostno-obdobje-za-olsko-leto-2012_13-na-dan-3_.5_.2013_.pdf

CENTRALNI ČAKALNI SEZNAM ZA DRUGO STAROSTNO OBDOBJE
centralni-akalni-seznam-za-ii.-starostno-obdobje-za-olsko-leto-2012_13-na-dan-3_.5_.2013_.pdf

Spomladanska akcija cepljenja lisic proti steklini

7.05.2013

Spoštovani starši,

z Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin so sporočili, da bo potekalo cepljenje lisic proti steklini. Polaganje vab bo potekalo na celotnem ozemlju Republike Slovenije. Več o nevarnosti stekline in pomembnih opozorilnih napotkih si preberite v pripetem besedilu spodaj.

POMEMBNI NAPOTKI OB STIKU Z VABO ZA CEPLJENJE PROTI STEKLINI ZA LISICE
info_2013.pdf

OBVESTILO SKUPNOSTI VRTCEV
Skupnost_vrtcev.pdf

Vabilo k sodelovanju praznika Vrtca Jarše

6.05.2013

Spoštovani starši,

Vrtec Jarše letos praznuje 50.let in v ta namen bo prireditev ob prazniku Vrtca Jarše, ki bo že dvajseta po vrsti še kako slavnostna in bogata. Prireditev, ki je namenjena otrokom vseh starosti iz vrtca in četrtne skupnosti Jarše, bo potekala v četrtek, 30. 5. 2013 od 16.30 do 19.00 ure na travnatem igrišču enote Kekec, ulica Hermana Potočnika 15. Ob tej priložnosti se s prošnjo obračamo tudi na vas, starše, in sicer, če lahko vi ali vaše podjetje na kakršen koli način pomaga pri izpeljavi prireditve s kakršnim koli prispevkom.
Več informacij si preberite v pripetem vabilu vseh zaposlenih v Vrtcu Jarše.

Za dodatne informacije se lahko obrnete na:

- Ana Harjač, tel. 01/5862142, 041/909-204 ali .(JavaScript must be enabled to view this email address)

- Špela žagar Indihar, tel. 01/5862152 ali .(JavaScript must be enabled to view this email address)

- tajništvo Vrtca Jarše, tel. 01/5862140 ali .(JavaScript must be enabled to view this email address).

Vašega sodelovanja bomo izredno veseli in upamo, da se 30. 5. vidimo v čim večjem številu!

VABILO

vabilo_PVJ.pdf

Otroci srečno prispeli na kmetijo Zakrašnik

6.05.2013

Spoštovani starši,

otroci, ki so v času od 6. 5. 2013 do 8. 5. 2013 na kmetiji Zakrašnik, so srečno prispeli. Četudi je slabo vreme (oblačno z rahlim dežjem), otroci že uživajo ob ogledu domačih živali in se imajo lepo.

Združevanje otrok med prvomajskimi prazniki

26.04.2013

Spoštovani starši!

Glede na izvedeno anketo o prisotnosti otrok med prvomajskimi prazniki vas obveščamo, da je dežurna enota KEKEC na ulici Hermana Potočnika 15. Kako so otroci razvrščeni v posamezne trakte vrtca, si preberite spodaj.

V času med prvomajskimi prazniki je dežurna enota Kekec od 6.00 do 17.00 ure v ponedeljek, 29. 4., torek 30. 4 in petek, 3. 5. 2013. Otroci iz enote Mojca in enote Rožle (Pokopališka ulica in Rožičeva ulica) so v modrem traktu (novi oddelki), otroci iz enote Kekec so v roza traktu.

Poročilo o poteku dobrodelne akcije v vrtcu Jarše

26.04.2013

Potek dobrodelne akcije skozi besede društva Merhamet

Družina Korez se iskreno zahvaljuje vsem, ki so na pomagali pri donaciji in potrjuje prejem donacije:

“POZDRAVLJENI,

SPODAJ PODPISANA SABINA MALKOČ KOREZ,
POTRJUJEM PREJEM 8-IH PAKETOV PO PRILOŽENI SPECIFIKACIJI OD PROSTOVOLJCEV DOBRODELNEGA DRUŠTVA MERHAMET.

ZAHVALJUJEM SE VRTCU JARŠE,RAVNATELJICI, VSEM STARŠEM,KI SO SODELOVALI V TEJ AKCIJI IN POMAGALI MOJI DRUŽINI,ŠE POSEBEJ BI SE RADA ZAHVALILA GA.ANI ZA HRANO,GA. MAJI ZA PLAČILO POLOŽNIC IN PODJETJU HELPY ZA PLENICE.

VSEM SKUPAJ ŽELIM VELIKO SREČE ,ZDRAVJA IN BLAGOSLOVA.NAJ VAS ČUVA BOG.”


Društvo Merhamet e zapisalo:

Dobrodelno društvo Merhamet se prvo iskreno zahvaljuje ravnateljici, ga. Metki Blatnik, ki ima posluh in odprto srce za pomoč socialno ogroženim družinam in
posameznikom v stiski. Z njeno pomočjo smo uspešno organizirali že drugo dobrodelno akcijo.

Velika zahvala gre predvsem našim dragim mamicam, očetom in seveda našim sončkom,ki so si vzeli čas in prinesli svoje donacije. 

Posebej se zahvaljujemo ga. Ani, ki je aktivna donatorka in podpira naše dobrodelne akcije.
Dosedaj je darovala veliko paketov oblek in obutve, ki smo jih izročili brezdomcem in migrantom, ki se nahajajo v azilnem domu Ljubljana.
Prav tako je donirala dva velika paketa hrane za družino Korez.

Zahvaljujemo se tudi ga. Maji, ki je plačala eno položnico družini Korez.

Še zadnja zahvala (pa zaradi tega nič manjša )  in sicer podjetju Helpy d.o.o., katerega slogan je: “Ker nam ni vseeno” in res jim ni vseeno! Družini Korez so darovali kar 3 velike kartone plenic.

V utrinkih si lahko ogledate prevzem donacij družine in tudi popis sredstev, namenjenih družini!  V kratkem bomo objavili tudi video posnetek!
                                                     

                                             

V IMENU DRUŽINE   S R Č N A   H V A L A   V S E M   S K U P A J!

                                                                    “Vse mine, le dobra dela so večna”

Specifikacija podarjenih živil za družino po enotah vrtca Jarše

8x_Specifikacija.pdf


Videoposnetek - zahvala družine Korez

Dobrodelna akcija - zahvala družine Korez

 

 

Čakalni seznam za naknadni sprejem otrok za šolsko leto 2013/2014

26.04.2013

Spoštovani starši,

spodaj si lahko ogledate čakalne sezname za posamezni program vrtca Jarše za naknadni sprejem otrok v šolsko leto 2013/2014. Čakalni seznami Vrtca Jarše veljajo do združitve vseh čakalnih seznamov v Centralni čakalni seznam za Mestno občino Ljubljana.

Čakalni seznam za naknadni sprejem otrok v šolsko leto 2013/2014 - dnevni program, prvo starostno obdobje
čakalni_seznam_dnevni_prvi.pdf

Čakalni seznam za naknadni sprejem otrok v šolsko leto 2013/2014 - dnevni program, drugo starostno obdobje
čakalni_seznam_dnevni_drugo.pdf

Čakalni seznam za naknadni sprejem otrok v šolsko leto 2013/2014 - izmenični program, prvo starostno obdobje
čakalni_seznam_izmenični_prvo.pdf

Centralni čakalni seznam vrtcev za šol. leto 2012/13, na dan 2. 4. 2013

3.04.2013

Spoštovani starši!

Na spodnji povezavi si lahko ogledate obvestilo MOL-a o objavi centralnega čakalnega seznama vrtcev za šol. leto 2012/13, ažuriranega na dan 2. 4. 2013.

Z združitvijo čakalnih seznamov vseh 23 vrtcev v centralni čakalni seznam MOL se nadaljuje proces vključevanja otrok na prosta mesta v vrtcih. Informacijski sistem bo samodejno poiskal iz centralnega čakalnega seznama otroke po vrstnem redu po številu točk, prvi izbiri, drugi izbiri, itd… in jih razporejal glede na podatke vrtcev o novih prostih mestih, kar posledično pomeni, da se centralni čakalni seznam dnevno spreminja. MOL objavlja novi seznam enkrat mesečno.

Centralni čakalni seznam za šolsko leto 2012/13 velja do 31. avgusta 2013.

K obvestilu prilagamo tudi datoteki v pdf. formatu, kjer si lahko ogledate aktualni centralni čakalni seznam za obe starostni obdobji.

centralni-akalni-seznam-za-i.-starostno-obdobje-za-olsko-leto-2012_13-na-dan-2_.4_.2013_.pdf

centralni-akalni-seznam-za-ii.-starostno-obdobje-za-olsko-leto-2012_13-na-dan-2_.4_.2013_.pdf

 

Vpis otrok v novo šolsko leto 2013/2014

7.03.2013

Spoštovani starši!

Od 15. 3. do 31. 3. 2013 poteka uradni vpis otrok v vrtce za novo šolsko leto v občini Ljubljana. Vlogo za vpis otroka lahko pošljete do 31. 3. 2013 na sledeči naslov:

Vrtec Jarše
Rožičeva ulica 10
1000 Ljubljana.

Osebno se od 15. 3. 2013 do 31.3. 2013 lahko zglasite v enoti Mojca na Clevelandski ulici 13, 1000 Ljubljana v naslednjih terminih:

- ponedeljek, sreda, četrtek in petek od 8.00 do 11.00 ure,

- torek od 14.00 do 18.00 ure.

Uradno obvestilo MOL-a

Obvestilo MOL-a glede vpisa otrok v novo šolsko leto 2013/2014

Obvestilo MOL-a glede vpisa otrok v predšolsko vzgojo - koristne informacije

Vpis otroka v vrtec in plačilo staršev

Nova vloga za vpis otroka v vrtec, šolsko leto 2013/2014

OBRAZEC_VZV_2013_14_.pdf

Vabilo Vrtca Jarše k vpisu novincev v šolskem letu 2013/2014

vpis_otrok_v_vrtec_jarse_8_3_13.pdf

Centralni čakalni seznam vrtcev za šol. leto 2012/13, na dan 1. 3. 2013

5.03.2013

Spoštovani starši!

Na spodnji povezavi si lahko ogledate obvestilo MOL-a o objavi centralnega čakalnega seznama vrtcev za šol. leto 2012/13, ažuriranega na dan 1. 3. 2013.

Z združitvijo čakalnih seznamov vseh 23 vrtcev v centralni čakalni seznam MOL se nadaljuje proces vključevanja otrok na prosta mesta v vrtcih. Informacijski sistem bo samodejno poiskal iz centralnega čakalnega seznama otroke po vrstnem redu po številu točk, prvi izbiri, drugi izbiri, itd… in jih razporejal glede na podatke vrtcev o novih prostih mestih, kar posledično pomeni, da se centralni čakalni seznam dnevno spreminja. MOL objavlja novi seznam enkrat mesečno.

Centralni čakalni seznam za šolsko leto 2012/13 velja do 31. avgusta 2013.

K obvestilu prilagamo tudi datoteki v pdf. formatu, kjer si lahko ogledate aktualni centralni čakalni seznam za obe starostni obdobji.

Centralni čakalni seznam za prvo starostno obdobje

Centralni čakalni seznam za drugo starostno obdobje

Drugo srečanje šole za starše

24.02.2013

Spoštovani starši!

VLJUDNO VABLJENI NA

drugi modul iz ciklusa preventivnih programov za starše ljubljanskih vrtcev:
Zdravo samospoštovanje kot temelj psihičnega imunskega sistema

Srečanje bo potekalo pod naslovom:
Kako pri otroku razviti zdravo telesno samopodobo – motnje hranjenja


Starši in strokovni delavci boste na srečanju spoznali možne vzroke in vrste prehranskih motenj ter rizična obdobja za razvoj motenj. Sledil bo pogovor o širšem kontekstu motenj, in sicer antropološko-sociološkem. Razmišljali bomo o lastni percepciji telesa, odnosu do telesa in hrane.

Motnje hranjenja so kompleksen problem, ki se kaže kot izguba nadzora ali vzpostavljanje pretiranega nadzora nad lastnim hranjenjem: ekstremno zavračanje hrane, uživanje velikih količin hrane, bruhanje, jemanje odvajal, prisilno prenajedanje. Vsem oblikam motenj hranjenja je skupno to, da so prisilnega značaja. Že otroci so deležni nadzora nad lastno podobo, zato je izredno pomembno ozavestiti naš lasten odnos do hrane in telesa ter zajeziti pandemijo motenj, ki jo napovedujejo novim generacijam.

Srečanje vodi: mag. Katja Rovšek Nikitovič

V prostorih Vrtca Jarše, enota Mojca, Clevelandska ulica 13,

4. marca 2013, ob 17. uri.

PRIDITE, PRISLUHNITE, VPRAŠAJTE, RAZPRAVLJAJTE!

Vabilo na ogled razstave ob 50-letnici Vrtca Jarše

20.02.2013

Spoštovani starši!

Vabimo vas na ogled retrospektivne razstave ob 50-letnici Vrtca Jarše, od 19. do 22. februarja 2013.

Razstavo si lahko ogledate vsak dan do 17h v telovadnici enote Mojca, Clevelandska ul. 13, Ljubljana.

Pripenjamo še vabilo: Vrtec_jarše_vabilo_starši_plakat.pdf

in povezavo do novice na spletni strani Mestne občine: Razstava ob 50. obletnici vrtca Jarše

Nekaj fotografiskih utrinkov z otvoritve razstave v Galeriji

Centralni čakalni seznam vrtcev za šol. leto 2012/13, na dan 4. 2. 2013

5.02.2013

Spoštovani starši!

Na spodnji povezavi si lahko ogledate obvestilo MOL-a o objavi centralnega čakalnega seznama vrtcev za šol. leto 2012/13, ažuriranega na dan 4. 2. 2013.

Z združitvijo čakalnih seznamov vseh 23 vrtcev v centralni čakalni seznam MOL se nadaljuje proces vključevanja otrok na prosta mesta v vrtcih. Informacijski sistem bo samodejno poiskal iz centralnega čakalnega seznama otroke po vrstnem redu po številu točk, prvi izbiri, drugi izbiri, itd… in jih razporejal glede na podatke vrtcev o novih prostih mestih, kar posledično pomeni, da se centralni čakalni seznam dnevno spreminja. MOL objavlja novi seznam enkrat mesečno.

Centralni čakalni seznam za šolsko leto 2012/13 velja do 31. avgusta 2013.

K obvestilu prilagamo tudi datoteki v pdf. formatu, kjer si lahko ogledate aktualni centralni čakalni seznam za obe starostni obdobji.

Vrtci - novo šolsko leto
centralni_cakalni_seznam_za_1.star_.obdobje_za_solsko_leto_12_13_na_dan_4_.2_.2013_.pdf
centralni_cakalni_seznam_za_2.star_.obdobje_za_solsko_leto_12_13_na_dan_4_.2_.2013_.pdf

Obvestilo o vpisu prvošolčkov

29.01.2013

Spoštovani starši!

Obveščamo vas, da bo na vseh ljubljanskih javnih osnovnih šolah v torek in sredo, 12. in 13. februarja 2013, potekal vpis prvošolčkov za šolsko leto 2013/14. Vpis v prve razrede bo na vseh ljubljanskih javnih osnovnih šolah potekal od 8. do 12. ure in od 16. do 19. ure.

Osnovne šole letos vpisujejo otroke, rojene v letu 2007. Starši morajo vpisati v 1. razred otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost 6 let.

Če se ugotovi, da otrok ni pripravljen za vstop v šolo, se mu lahko na predlog staršev, zdravstvene službe ali komisije za usmerjanje pričetek šolanja odloži za eno leto. Na željo staršev se lahko ob vpisu otroka v osnovno šolo ugotavlja pripravljenost otroka za vstop v šolo. Če starši predlagajo odložitev šolanja, ker menijo, da njihov otrok ni pripravljen za vstop v šolo, oziroma če odložitev šolanja predlaga zdravstvena služba, pa je ugotavljanje pripravljenosti otroka za vstop v šolo obvezno.

V Ljubljani deluje 48 javnih osnovnih šol. Šolski okoliš je območje, na katerem imajo starši pravico vpisati otroka v osnovno šolo, ki ima sedež na tem območju. Starši lahko vpišejo otroka v prvi razred v šolo zunaj šolskega okoliša, v katerem prebivajo, če šola, v katero želijo vpisati otroka, s tem soglaša.

Preverite svoj šolski okoliš

Več informacij dobite na spletni strani Mestne občine Ljubljana

Dodatna pojasnila o vpisu dobite na vseh ljubljanskih osnovnih šolah in na Oddelku za predšolsko vzgojo in izobraževanje MU MOL (Resljeva 18), .(JavaScript must be enabled to view this email address).

Otroci Vrtca Jarše na zimovanju na Pokljuki

14.01.2013

Spoštovani starši!

Obveščamo vas, da so otroci, ki so se danes odpravili na zimovanje, srečno prispeli na Pokljuko. Vreme je kot nalašč za prave zimske radosti!

Nekaj fotografij zimskega rajajnja si lahko pogledate v Galeriji

Preprečevanje virusnih obolenj pri predšolskih otrocih

8.01.2013

Spoštovani starši!

Glede na novice iz medijev o povečanem številu obolelih otrok z virusnimi obolenji, kot sta bronhiolitis in adenovirus, objavljamo enotna navodila o ravnanju za preprečevanje virusnih obolenj in dodatne informacije o akutni okužbi dihal.

NAVODILA_ZA_PREPREČEVANJE_VIRUSNIH_OBOLENJ.pdf

AKUTNE_OKUŽBE_DIHAL.pdf

Centralni čakalni seznam vrtcev za šol. leto 2012/13, na dan 2. 1. 2013

3.01.2013

Spoštovani starši!

Na spodnji povezavi si lahko ogledate obvestilo MOL-a o objavi centralnega čakalnega seznama vrtcev za šol. leto 2012/13, ažuriranega na dan 2. 1. 2013.

Z združitvijo čakalnih seznamov vseh 23 vrtcev v centralni čakalni seznam MOL se nadaljuje proces vključevanja otrok na prosta mesta v vrtcih. Informacijski sistem bo samodejno poiskal iz centralnega čakalnega seznama otroke po vrstnem redu po številu točk, prvi izbiri, drugi izbiri, itd… in jih razporejal glede na podatke vrtcev o novih prostih mestih, kar posledično pomeni, da se centralni čakalni seznam dnevno spreminja. MOL objavlja novi seznam enkrat mesečno.

Centralni čakalni seznam za šolsko leto 2012/13 velja do 31. avgusta 2013.

K obvestilu prilagamo tudi datoteki v pdf. formatu, kjer si lahko ogledate aktualni centralni čakalni seznam za obe starostni obdobji.

Vrtci - novo šolsko leto
centralni_cakalni_seznam_1.star_.obd_.za_sol_._leto_12-13_na_dan_2_.1_.2013_.pdf
centralni_cakalni_seznam_2.star_.obd_.za_sol_._leto_12-13_na_dan_2_.1_.2013_.pdf

Vse najboljše, Vrtec Jarše!

1.01.2013

“Skozi Nove Jarše se širi glas,
da prihaja Abraham med nas!
Kaj tega spoštovanja vrednega gospoda
je med nas prineslo, vam kmalu bo jasno:
leta 1963 so na Rožičevi delavsko barako izpraznili
in v njej Vrtec Jarše ustanovili!”

Vrtec Jarše 1. 1. 2013 praznuje Abrahama - VSE NAJBOLJŠE!

VVZ Jarše je bil ustanovljen 1. 1. 1963, namenjen je bil otrokom na območju Starih Jarš.

Za nami je torej 50 let prehojene poti. Za počastitev jubileja smo pripravili nekaj aktivnosti - podrobnosti si preberite na priloženem plakatu.
Prilagamo pa tudi pesmico “Vrtec Jarše skozi čas”, napisano v čast slavljencu.

Vrtec_jarše_plakat_A4.pdf
Vrtec_jarše_pesmica_A4.pdf


Na tej povezavi si lahko pogledate nekaj utrinkov z obiska Vrtca Jarše v Mestni hiši

Združevanje otrok v času božično-novoletnih praznikov

19.12.2012

Spoštovani starši!

V času božično-novoletnih praznikov od 24. 12. do 31. 12. 2012 bosta enota Rožle (Pokopališka ulica in Rožičeva ulica) in enota Mojca (Clevelandska ulica 13) ZAPRTI.

Otroci bodo združeni v dežurni enoti Kekec, na Ulici Hermana Potočnika 15. Skupine bodo oblikovane tako, da bodo otroci skupaj s svojimi vrstniki iz matičnih skupin in s svojimi strokovnimi delavkami.

Razpored otrok:
• enota Kekec: vhod roza 1, 2
• enota Mojca: vhod modri 1, 2
• enota Rožle: nove jasli 4, 5 - na modrem vhodu

Novoletno voščilo

17.12.2012

Poziv staršem za oddajo vloge za znižano plačilo vrtca za leto 2013

12.12.2012

Spoštovani!

V mesecu decembru morajo vsi starši, ki imajo otroke vključene v vrtec, ponovno oddati vlogo za določitev znižanega plačila za vrtec za naslednje koledarsko leto 2013. Dosedanje odločbe o znižanem plačilu se namreč z 31. 12. 2012 iztečejo, s tem pa prenehajo biti pravna podlaga za izstavitev računov v naslednjem letu.

Vlogo na predpisanem obrazcu starši oddajo na pristojnem CSD. Za pravočasno vložene vloge, za katere se bo staršem izdala odločba z veljavnostjo 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 se bodo štele le tiste, ki bodo vložene do konca meseca decembra 2012. V skladu z 32. členom Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS) namreč upravičencu pripada znižano plačilo vrtca od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge. Morebitna kasnejša oddaja bo pomenila, da bo CSD lahko odločbo izdal šele s kasnejšo veljavnostjo.

Opozoriti vas želimo na to, da morate tudi za drugega otroka oddati vlogo za subvencijo, če želite, da vam le-ta pripada (tudi če že imate subvencijo za prvega otroka).

Vlogo za znižano plačilo torej oddate na predpisanem obrazcu, ki ga najdete tudi na naši spletni strani pod rubriko obrazci. Vlogo oddate v decembru 2012, ne prej in ne kasneje.

Predlog spremembe Zakona o vrtcih

6.12.2012

Spoštovani starši!

Želimo vas seznaniti s predlogom Zakona za uravnoteženje javnih financ občin, ki bi ob morebitni potrditvi močno vplival na standarde in normative javnih vrtcev, saj se bo zaradi navedenega spremenil tudi Zakon o vrtcih.

Ocenjujemo, da bi predlagane spremembe grobo posegle in slabo vplivale na kakovost predšolske vzgoje, kot jo sedaj poznamo. Predlagane spremembe bi se namreč odražale v večjem številu otrok v skupini in manjši pozornosti za posameznega otroka. Posledično to pomeni tudi manj prostora za otroke, manj kakovostni program in večjo obremenjenost vzgojiteljev, ki bodo vse težje skrbeli za kakovostno izvedbo programa. Predlagane spremembe bi vplivale na višino plačila staršev, vendar je potrebno dati na tehtnico tudi izgubljeno kakovost, ki bo posledica spremenjenih pogojev.

V nadaljevanju prilagamo predlog Zakona o uravnoteženosti javnih financ občin, gradivo tiskovne konference MIZKŠ in dopis staršem, posredovan od SVIZ-a.

ZUJFO.pdf
Gradivo_tiskovka_vrtci_29_11_12.pdf
Dopis_Starsem_A3.pdf

 

Centralni čakalni seznam vrtcev za šol. leto 2012/13, na dan 3. 12. 2012

4.12.2012

Spoštovani starši!

Na spodnji povezavi si lahko ogledate obvestilo MOL-a o objavi centralnega čakalnega seznama vrtcev za šol. leto 2012/13, ažuriranega na dan 3. 12. 2012.

Z združitvijo čakalnih seznamov vseh 23 vrtcev v centralni čakalni seznam MOL se nadaljuje proces vključevanja otrok na prosta mesta v vrtcih. Informacijski sistem bo samodejno poiskal iz centralnega čakalnega seznama otroke po vrstnem redu po številu točk, prvi izbiri, drugi izbiri, itd… in jih razporejal glede na podatke vrtcev o novih prostih mestih, kar posledično pomeni, da se centralni čakalni seznam dnevno spreminja. MOL objavlja novi seznam enkrat mesečno.

Centralni čakalni seznam za šolsko leto 2012/13 velja do 31. avgusta 2013.

K obvestilu prilagamo tudi datoteki v pdf. formatu, kjer si lahko ogledate aktualni centralni čakalni seznam za obe starostni obdobji.

Vrtci - novo šolsko leto
centralni_cakalni_seznam_za_1.star__.obdobje_za_solsko_leto_12_13_na_dan_3__.12__.2012_.pdf
centralni_cakalni_seznam_za_2.star__.obdobje_za_solsko_leto_12_13_na_dan_3__.12__.2012_.pdf

Zbrane potrebščine za otroke na poplavnih območjih

29.11.2012

Spoštovani!

Tudi v vrtcu smo spremljali vremenske ujme, ki so katastrofalno prizadele nekatere predele Slovenije. Številne družine so ostale brez svojega imetja, brez osnovnih življenjskih potrebščin. Najbolj čutimo z otroki, ki so ostali brez toplih oblačil in obutve in tudi brez svojih igrač. Starši jim bodo v dani situaciji omenjeno stežka nadomestili.

Na pobudo starša iz skupine v enoti Rožle, da bi v vrtcu po svojih močeh pomagali otrokom na prizadetih območjih smo se povezali z ZPM Koroška in pričeli zbirati osnovne potrebščine. Sporočilo ZPM je bilo, da otroci najbolj potrebujejo topla zimska oblačila (puloverje, hlače, žabice, jakne), zimske čevlje in igrače. Zbiralna akcija je potekala od torka, 13.11.2012 do torka, 20.11.2012 na traktih vseh naših enot.

Odziv staršev in strokovnih delavcev v vrtcu je bil odličen in zbrali smo veliko prispevkov, ki smo jih poslali na ZPM Koroška, kjer bodo poskrbeli, da bodo šli v prave roke.

V imenu družin in otrok v stiski se vsem, ki ste pomagali lepo zahvaljujejo.

 

Dramska skupina Vrtca Jarše

16.11.2012

Spoštovani starši!

Glede na rezultate junijske ankete, ki je prikazala pripravljenost staršev za sodelovanje v dramski skupini vrtca, smo vas povabili k ustanovitvi in sodelovanju v dramski skupini Vrtca Jarše. Namen ustanovitve dramske skupine je bila priprava predstave za otroke našega vrtca in neformalno druženje staršev.

Vabilo k vključitvi v dramsko skupino

Na prvem srečanju dramske skupine, 13.11.2012 je bila prisotna ena mamica, ki je izrazila pripravljenost in željo za sodelovanje. Zaradi pomanjkanja interesa večjega števila staršev zaenkrat idejo o ustanovitvi dramske skupine prelagamo na ugodnejši čas.

Tradicionalni slovenski zajtrk v Vrtcu Jarše

9.11.2012

Tudi v letošnjem letu bo naš Vrtec Jarše del projekta Tradicionalni slovenski zajtrk, ki bo potekal 16. novembra.

Vlada Republike Slovenije je na 33. redni seji, 11.10.2012, sprejela sklep o razglasitvi dneva slovenske hrane, ki je objavljen v Uradnem listu RS, št. 77/12. Obeležili ga bomo vsak tretji petek v novembru. S tem praznikom bomo v Sloveniji pridelani hrani dali pomemben pečat.

Glavni cilj oziroma namen razglasitve takšnega dne je podpora slovenskim pridelovalcem in predelovalcem hrane ter spodbujanje zavedanja in pomena domače samooskrbe, ohranjanje čistega, zdravega okolja, ohranjanje podeželja, seznanjanje mladih s postopki pridelave in predelave hrane in spodbujanje zanimanja za dejavnosti na kmetijskem področju.

Ključni poudarek in pomemben vidik projekta Tradicionalni slovenski zajtrk je, da se za ta dan dobavijo domača živila iz lokalnega okolja. Namen je, da se ob tej priložnosti vzpostavijo tudi kontakti za neposredno sodelovanje med ponudniki lokalno pridelane hrane in vzgojno–izobraževalnimi zavodi, z željo vzpostavitve t.i. kratkih verig. Tudi letos bodo otroci v vrtcih in učenci v osnovnih šolah zajtrkovali črn kruh, med, jabolko, mleko in maslo – vse domačega porekla.

Dobavitelji Vrtca Jarše za Tradicionalni slovenski zajtrk so:
1. Kruh: Žito
2. Mleko in maslo: Ljubljanske mlekarne
3. Med: Čebelarstvo Anton Švigelj
4. Jabolka: Kupi na kmetiji, Kmetija Potočnik

V lanskem letu je bil projekt dobro sprejet in uspešno izveden. V letošnjem letu bodo otroci dobili zajtrk in dopoldansko malico domačega porekla.

Centralni čakalni seznam vrtcev za šol.leto 2012/13, na dan 2.11.2012

6.11.2012

Spoštovani starši!

Na spodnji povezavi si lahko ogledate obvestilo MOL-a o objavi centralnega čakalnega seznama vrtcev za šol. leto 2012/13, ažuriranega na dan 2.11.2012.

Z združitvijo čakalnih seznamov vseh 23 vrtcev v centralni čakalni seznam MOL se nadaljuje proces vključevanja otrok na prosta mesta v vrtcih. Informacijski sistem bo samodejno poiskal iz centralnega čakalnega seznama otroke po vrstnem redu po številu točk, prvi izbiri, drugi izbiri, itd… in jih razporejal glede na podatke vrtcev o novih prostih mestih, kar posledično pomeni, da se centralni čakalni seznam dnevno spreminja. MOL objavlja novi seznam enkrat mesečno.

Centralni čakalni seznam za šolsko leto 2012/13 velja do 31. avgusta 2013.

K obvestilu prilagamo tudi datoteki v pdf. formatu, kjer si lahko ogledate aktualni centralni čakalni seznam za obe starostni obdobji.

Vrtci - novo šolsko leto
centralni_cakalni_seznam_za_1.star_.obdobje_za_solsko_leto_12_13_na_dan_2_.11_.2012_.pdf
centralni_cakalni_seznam_za_2.star_.obdobje_za_solsko_leto_12_13_na_dan_2_.11_.2012_.pdf

Vabilo k vključitvi v dramsko skupino

23.10.2012

Spoštovani starši!

Vabimo vas k vključitvi v dramsko skupino Vrtca Jarše z namenom priprave predstave za otroke našega vrtca in neformalnega druženja staršev.

Dramsko skupino boste sestavljali starši v sodelovanju z vzgojiteljico Alenko Šprinzer.

Prvo srečanje bo v torek, 13.11.2012 ob 16.30 v enoti Kekec, Ul. Hermana Potočnika 15.

Lepo vabljeni!

Več informacij pa v spodnji priponki:

 

Zbiranje odrabljenih kartuš za Rdeče noske

16.10.2012

Spoštovani starši,

obveščamo vas, da je v enoti Rožle na Rožičevi ulici 10, v prostorih uprave zbirno mesto za odlaganje odrabljenih kartuš, ki se zbirajo za organizacijo Rdeči noski. V primeru, da imate odpadno kartušo, jo prinesite na Rožičevo 10, saj vsaka reciklirana kartuša pomeni donacijo za Društvo za pomoč trpečim in bolnim RDEČI NOSKI. S to donacijo pomagate društvu pridobiti finančna sredstva, ki jih potrebujejo za izvajanje obiskov v bolnišnicah.

Program ponuja podjetjem, javnim ustanovam in šolam brezplačen prevzem praznih - rabljenih kartuš. Namesto v smeti, gredo kartuše v zbiralne škatle ter nato v podjetje Emstar d.o.o..

Več informacij na spletni strani Rdeči noski - klovni zdravniki

Centralni čakalni seznam vrtcev za šol.leto 2012/13, na dan 1.10.2012

2.10.2012

Spoštovani starši!

Na spodnji povezavi si lahko ogledate obvestilo MOL-a o objavi centralnega čakalnega seznama vrtcev za šol. leto 2012/13, ažuriranega na dan 1.10.2012.

Z združitvijo čakalnih seznamov vseh 23 vrtcev v centralni čakalni seznam MOL se nadaljuje proces vključevanja otrok na prosta mesta v vrtcih. Informacijski sistem bo samodejno poiskal iz centralnega čakalnega seznama otroke po vrstnem redu po številu točk, prvi izbiri, drugi izbiri, itd… in jih razporejal glede na podatke vrtcev o novih prostih mestih, kar posledično pomeni, da se centralni čakalni seznam dnevno spreminja. MOL objavlja novi seznam enkrat mesečno.

Centralni čakalni seznam za šolsko leto 2012/13 velja do 31. avgusta 2013.

K obvestilu prilagamo tudi datoteki v pdf. formatu, kjer si lahko ogledate aktualni centralni čakalni seznam za obe starostni obdobji.

Vrtci - novo šolsko leto
CCS_za_1._starostno_obdobje_za_solsko_leto_2012-13_na_dan_1_.10_.2012_.pdf
CCS_za_2._starostno_obdobje_za_solsko_leto_2012-13_na_dan_1_.10_.2012_.pdf

Centralni čakalni seznam vrtcev za šol.leto 2012/13, na dan 3.9.2012

4.09.2012

Spoštovani starši!

Na spodnji povezavi si lahko ogledate obvestilo MOL-a o objavi centralnega čakalnega seznama vrtcev za šol. leto 2012/13, ažuriranega na dan 3.9.2012.

Z združitvijo čakalnih seznamov vseh 23 vrtcev v centralni čakalni seznam MOL se nadaljuje proces vključevanja otrok na prosta mesta v vrtcih. Informacijski sistem bo samodejno poiskal iz centralnega čakalnega seznama otroke po vrstnem redu po številu točk, prvi izbiri, drugi izbiri, itd… in jih razporejal glede na podatke vrtcev o novih prostih mestih, kar posledično pomeni, da se centralni čakalni seznam dnevno spreminja. MOL objavlja novi seznam enkrat mesečno.

Centralni čakalni seznam za šolsko leto 2012/13 velja do 31. avgusta 2013.

K obvestilu prilagamo tudi datoteki v pdf. formatu, kjer si lahko ogledate aktualni centralni čakalni seznam za obe starostni obdobji.

Vrtci - novo šolsko leto
ccs-1.st_.obdobjeza_sol_.leto_2012_13_na_dan_3_.9_.2012_.pdf
ccs-2.st_.obdobjeza_sol_.leto_2012_13_na_dan_3_.9_.2012_.pdf

Seznami otrok za šol. leto 2012/13

24.08.2012

Spoštovani starši!

Obveščamo vas, da bodo seznami z razporeditvami otrok po oddelkih objavljeni v ponedeljek na oglasnih deskah vrtca.

Razpored novo sprejetih otrok po enotah

20.08.2012

Spoštovani starši!

Spodaj si lahko ogledate razporeditev novo sprejetih otrok za šolsko leto 2012/2013 po enotah. Otroka poiščite po šifri, ki ste jo prejeli ob vpisu.

Pri razvrščanju otrok v enote smo v največji meri skušali upoštevati želje staršev, ki ste jih navedli ob podpisu pogodb, vendar se trenutno ni dalo ustreči prav vsem.

Naj vas še enkrat spomnimo na datume roditeljskih sestankov za starše novo sprejetih otrok v š.l. 2012/13:
- v torek, 28.8.2012 ob 17. uri, enota Rožle, Rožičeva ulica 10,
- v sredo, 29.8.2012 ob 17. uri, enota Kekec, Ulica Hermana Potočnika 15,
- v četrtek, 30.8.2012 ob 17. uri, enota Mojca, Clevelandska ulica 13.

Še nekaj informacij:
- na roditeljskih sestankih boste izvedeli v kateri oddelek je razporejen vaš otrok, prav tako boste izvedeli podrobnosti o uvajanju v vrtec;
- v mesecu pred vstopom otroka v vrtec morate na Center za socialno delo oddati vlogo za znižano plačilo vrtca (na obrazcu Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev);
- na dan prihoda otroka v vrtec morate imeti s seboj zdravniško potrdilo pediatra, ki ga oddate strokovni delavki v oddelku. S potrdilom potrjujete, da otrok lahko obiskuje vrtec.

Razporeditev otrok po enotah:

           
Enota Kekec   Enota Mojca   Enota Rožle  
  001311
  002694
  002873
  004342
  004680
  019469
  019987
  020828
  021661
  022195
  022219
  022266
  022556
  022578
  023243
  023743
  023824
  023825
  023826
  023871
  024406
  024409
  024590
  024711
  024819
  025079
  025082
  025114
  025135
  025136
  025137
  025258
  025321
  025727
  025957
  025959
  026125
  026135
  026149
  026184
  026223
  026228
  026239
  026366
  026414
  026433
  026731
  026863
  027003
  027046
  027122
  027187
  027395
  027402
  028637
  028890
  028901
  024710  
  003208
  004233
  004484
  017133
  019467
  020155
  022118
  022208
  022256
  022488
  023744
  023823
  023828
  023830
  024417
  024418
  024516
  025057
  025065
  025075
  025120
  025245
  025659
  025717
  025798
  025947
  025949
  026092
  026232
  026237
  026436
  026513
  026618
  026668
  026728
  026771
  026865
  027030
  027036
  027086
  027112
  027131
  027196
  027407
  027499
  027589
  027679
  027708
  028316
  028634
  028675
 
  004883
  021667
  022304
  023958
  024214
  024410
  024517
  025081
  025131
  025430
  025463
  025716
  026227
  027154
  027905
  028390
   
  019438
  020380
  028317
 

Obvestilo o spremembi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih MOL

16.08.2012

Spoštovani starši, obveščamo vas, da so se s 1.8.2012 spremenile cene programov predšolske vzgoje v vrtcih Mestne občine Ljubljana. Mestni svet MOL je namreč na svoji seji dne 9.7.2012 sprejel Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih, znižanju plačil staršev in rezervaciji (Ur.l.RS št. 57/2012).

Obvestilo na spletni strani MOL: Cene vrtcev MOL

Cene programov za prvo starostno obdobje se bodo povečale za 2,3 %, za drugo starostno obdobje pa za 3,3 %. Polna cena programov v vrtcih MOL bo od 1.8.2012 za prvo starostno obdobje znašala 485 EUR, za drugo starostno obdobje 346 EUR, cena za kombinirane oddelke in oddelke 3-4 letnih otrok bo znašala 379 EUR.

Nove cene programov v vrtcih MOL si oglejte v priloženi datoteki - cene-vrtcev-mol.pdf. Prvo položnico z novim izračunom boste starši prejeli septembra 2012.

Plačilo vrtca bo za starše, ki živijo na območju MOL, še vedno dodatno znižano, in sicer:
v prvem starostnem obdobju, vzgojno-varstveni družini in razvojnih oddelkih:
- 1. dohodkovnem razredu so starši oproščeni plačila,
- 2., 3. in 4. dohodkovnem razredu za 20 % nižjo ceno programa in
- 5., 6., 7., 8. in 9. dohodkovnem razredu za 14 % nižjo ceno programa,

v programu drugega starostnega obdobja, oddelkih 3-4 letnih otrok in kombiniranih oddelkih:

- 1. dohodkovnem razredu so starši oproščeni plačila,
- 2., 3. in 4. dohodkovnem razredu 10 % nižjo ceno programa in
- 5., 6., 7., 8. in 9. dohodkovnem razredu za 7 % nižjo ceno programa.

Vzrok za spremembo cen programov je povečanje osnove za kritje stroškov materiala in storitev in sicer s 44,03 EUR na 55 EUR mesečno na otroka.

Centralni čakalni seznam vrtcev za šol.leto 2012/13, na dan 6.8.2012

6.08.2012

Spoštovani starši!

Na spodnji povezavi si lahko ogledate obvestilo MOL-a o objavi centralnega čakalnega seznama vrtcev za šol. leto 2012/13, ažuriranega na dan 6.8.2012.

Z združitvijo čakalnih seznamov vseh 23 vrtcev v centralni čakalni seznam MOL se nadaljuje proces vključevanja otrok na prosta mesta v vrtcih. Informacijski sistem bo samodejno poiskal iz centralnega čakalnega seznama otroke po vrstnem redu po številu točk, prvi izbiri, drugi izbiri, itd… in jih razporejal glede na podatke vrtcev o novih prostih mestih, kar posledično pomeni, da se centralni čakalni seznam dnevno spreminja. MOL objavlja novi seznam enkrat mesečno.

Centralni čakalni seznam za šolsko leto 2012/13 velja do 31. avgusta 2013.

K obvestilu prilagamo tudi datoteki v pdf. formatu, kjer si lahko ogledate aktualni centralni čakalni seznam za obe starostni obdobji.

Vrtci - novo šolsko leto
centralni_cakalni_seznam_za_solsko_leto_2012-13_za_1_starostno_obdobje_na_dan_6.8.2012_.pdf
centralni_cakalni_seznam_za_solsko_leto_2012-13_za_2_starostno_obdobje_na_dan_6.8.2012_.pdf

Informacije o vpisu otrok v vrtce MOL za šol. l. 2012/13

26.07.2012

Spoštovani starši,

na spodnji povezavi si lahko preberete nekaj informacij in podatkov o vpisu otrok v vrtce Mestne občine Ljubljana za šolsko leto 2012/13.

Vpis otrok v vrtce MOL

Prerazporeditve otrok v nove oddelke

4.07.2012

Spoštovani starši!

Obveščamo vas, da bomo zaradi vpisa in sprejema novih otrok za šolsko leto 2012/2013 pripravili prerazporeditve nekaterih otrok v nove skupine. Posebej bomo pozorni, da bomo iz skupine prerazporedili po vsaj dva otroka skupaj, ob upoštevanju prostorskih in normativnih zmožnosti. O novih razporeditvah boste starši obveščeni v mesecu avgustu.

Za dodatne informacije vam je na voljo pomočnica ravnateljice Ana Harjač na telefon 01/586 21 42. V primeru njene odsotnosti se lahko obrnete tudi na svetovalno delavko Tino Mržek na telefon 01/586 21 47.

Centralni čakalni seznam vrtcev za šol.leto 2012/13, na dan 2.7.2012

3.07.2012

Spoštovani starši!

Na spodnji povezavi si lahko ogledate obvestilo MOL-a o objavi centralnega čakalnega seznama vrtcev za šol. leto 2012/13, ažuriranega na dan 2.7.2012.

Z združitvijo čakalnih seznamov vseh 23 vrtcev v centralni čakalni seznam MOL se nadaljuje proces vključevanja otrok na prosta mesta v vrtcih. Informacijski sistem bo samodejno poiskal iz centralnega čakalnega seznama otroke po vrstnem redu po številu točk, prvi izbiri, drugi izbiri, itd… in jih razporejal glede na podatke vrtcev o novih prostih mestih, kar posledično pomeni, da se centralni čakalni seznam dnevno spreminja. MOL objavlja novi seznam enkrat mesečno.

Centralni čakalni seznam za šolsko leto 2012/13 velja do 31. avgusta 2013.

K obvestilu prilagamo tudi datoteki v pdf. formatu, kjer si lahko ogledate aktualni centralni čakalni seznam za obe starostni obdobji.

Obvestilo-javni vrtci MOL
centralni_cakalni_seznam-2.7_.2012_za_1_.starostno_obdobje_za_sol_.leto_2012-13_.pdf
centralni_cakalni_seznam-2.7_.2012_za_2_.starostno_obdobje_za_sol_.leto_2012-13_.pdf

Rezultati ankete o obogatitvenih dejavnostih v Vrtcu Jarše

3.07.2012

Spoštovani starši,

v prilogi objavljamo rezultate ankete o izvajanju obogatitvenih programov v našem vrtcu, ki jih morate starši doplačati. Namen ankete je bil pridobiti mnenja staršev o tem ali podpirajo izvedbo različnih obogatitvenih programov, predvsem z vidika dodatnih stroškov. V vrtcu bi namreč radi staršem in otrokom tudi v naslednjem šolskem letu zagotovili čim več ustreznih obogatitvenih dejavnosti.

Anketa je bila staršem na voljo od 17.5.2012 naprej, v obliki spletne ankete in v pisni obliki. Nanjo se je odzvalo 109 oseb.

Vsem se za sodelovanje lepo zahvaljujemo.

Tukaj si lahko pogledate rezultate:
Anketa_Vrtca_Jarše_rezultati.pdf

Centralni čakalni seznam vrtcev za NOVO šolsko leto 2012/2013

15.06.2012

Spoštovani starši!

Na spodnji povezavi si lahko ogledate obvestilo MOL-a o objavi centralnega čakalnega seznama vrtcev za novo šolsko leto 2012/13, ažuriranega na dan 14.6.2012.

Z združitvijo čakalnih seznamov vseh 23 vrtcev v centralni čakalni seznam MOL se nadaljuje proces vključevanja otrok na prosta mesta v vrtcih. Informacijski sistem bo samodejno poiskal iz centralnega čakalnega seznama otroke po vrstnem redu po številu točk, prvi izbiri, drugi izbiri, itd… in jih razporejal glede na podatke vrtcev o novih prostih mestih, kar posledično pomeni, da se centralni čakalni seznam dnevno spreminja. MOL objavlja novi seznam enkrat mesečno.

Centralni čakalni seznam za šolsko leto 2012/13 velja do 31. avgusta 2013.

K obvestilu prilagamo tudi datoteki v pdf. formatu, kjer si lahko ogledate aktualni centralni čakalni seznam za obe starostni obdobji.

MOL - v središču (Vrtci - novo šolsko leto)
centralni_cakalni_seznam_za_1.starostno_obdobje_za_novo_solsko_leto_.pdf
centralni_cakalni_seznam_za_2.starostno_obdobje_za_novo_solsko_leto_.pdf

Otroci Vrtca Jarše na letovanju v Špadićih

11.06.2012

Spoštovani starši!

Sporočamo vam, da so otroci Vrtca Jarše srečno prispeli na letovanje v Špadiće. Vreme je oblačno, ampak toplo.

Vabimo vas da si preberete naš morski počitniški dnevnik:

11.6. -  Po napornem dnevu smo kar popadli v postelje. Kljub oblačnemu vremenu smo popoldan vseeno izkoristili za kopanje, nekateri do gležnjev, drugi pa čisto zares. Za lep zaključek dneva je proti večeru posijalo toplo sonce. Po večerji smo se nekateri odločili za igranje odbojke, drugi pa so odšli na sprehod ob obali. Za jutri načrtujemo vožnjo z vlakcem v Poreč.

12.6. - Zbudili smo se v deževno jutro, vendar je po zajtrku že prenehalo deževati. Odšli smo na pohod do Poreča, kjer smo se peljali tudi s turističnim vlakcem. V Poreču je zopet deževalo, vedrili smo pod različnimi nadstreški, ena skupina pa v hotelu, kjer nas je prijazni hotelir sprejel pod streho. Popoldan smo bili na plaži, kjer je sicer močno pihalo in so visoki valovi butali ob betonsko obalo. To je seveda naredilo dan še bolj zanimiv, otroci so od navdušenja vriskali in jih rahlo mrzlo morje ni nič kaj preveč motilo.

13.6. - Danes smo se zbudili v prelepo jasno jutro brez oblačka. Takoj po zajtrku smo se odpravili na plažo. Igrali smo se v peskovniku, kamor smo s kanglicami pretočili skoraj polovico morja iz zaliva Špadići. Navduševali smo se nad visokimi valovi, ki so znali presenetiti s tem, da so te polili čez glavo, če nisi bil dovolj pazljiv. Danes zvečer so na vrsti športne igre - tako bolj za šalo kot za tekmovanje.

14.6. - Vreme na morju bo prav kmalu takšno, kot mora biti - vroče. Današnji dan smo preživeli dopustniško - na plaži, ker na srečo ni bilo niti kaplje dežja. Utrujeni od športnih iger smo v vodi hladili “muskelfibr”. Danes zvečer gremo iskat gusarski zaklad, tako da pred pol enajsto zvečer ne bo počitka. Jutri nas čaka še vožnja z mini gliserjem, potem pa že pakiramo za domov. Teden je minil, kot bi mignil, pa še pomislili nismo na televizijo in računalniške igrice. Morski zrak in cel dan s prijatelji je zakon!


Otroci so se domov vrnili v soboto, na fotografijah si poglejte nekaj morskih utrinkov.

 

Centralni čakalni seznam za šol.leto 2011/12, na dan 5.6.2012

7.06.2012

Spoštovani starši!

Na spodnji povezavi si lahko ogledate obvestilo MOL-a glede vključevanja otrok iz centralnega čakalnega seznama za šolsko leto 2011/2012 (ne za novo šolsko leto!), ažuriranega na dan 5.6.2012.

K obvestilu prilagamo tudi datoteki v pdf. formatu, kjer si lahko ogledate aktualni centralni čakalni seznam za obe starostni obdobji.

MOL - V središču (obvestilo o centralnem čakalnem seznamu, ažuriranem na dan 5.6.2012)

centralni_cakalni_seznam_za_š.l_._2011-12-1_.starostno_obdobje_.pdf

centralni_cakalni_seznam_za_š.l_._2011-12-2_.starostno_obdobje_.pdf

Otroci iz enote Mojca so prispeli na kmetijo Brdar

4.06.2012

Spoštovani starši!

Obveščamo vas, da so otroci iz enote Mojca (pri vzgojiteljicah Fani, Mojca, Nataša in Tina) srečno prispeli na kmetijo Brdar.

Obvestilo staršem glede odločb za plačilo vrtca

28.05.2012

Spoštovani starši!

V prilogi si preberite obvestilo o izdanih odločbah CSD o višini plačila vrtca.

Obvestilo_staršem_CEUVIZ.pdf

Spomladanski kros Vrtca Jarše

28.05.2012

V torek, 29.5.2012 ob 10.00 uri, bo na igrišču enote KEKEC, potekal SPOMLADANSKI KROS Vrtca Jarše.

Krosa se udeležijo vse enote.

Kategorije:
• Letnik 2008 – dečki           150 m
• Letnik 2008 – deklice         150 m
• Letnik 2007 – dečki           300 m
• Letnik 2007 – deklice         300 m
• Letnik 2006 – dečki           300 m
• Letnik 2006 – deklice         300 m

Prepozicije:

• Vsak tekmovalec mora imeti kartonček (pripravijo vzgojitelji); ime, priimek, kategorija, enota (velikost kartončka 10×6 cm)
• Vsi sodelujoči dobijo priznanja, prvi trije dobijo medaljo.

V PRIMERU SLABEGA VREMENA BO KROS PRESTAVLJEN.